Uvjerenje o položenim predmetima

Uvjerenje o položenim ispitima (prepis ocjena) je dokument koji izdaje studentska služba organizacione jedinice Univerziteta u Sarajevu na zahtjev studenta.

Studenti viših ciklusa (master ili doktorant) pored trenutnog, moraju dostaviti prepise ocjena i za prethodne studije:

  • master za trenutno ostvarene rezultate na master studiju i za bachelor studij
  • doktorant za trenutno ostvarene rezultate na na doktorskom studiju, te za bachelor i master studij).

U ovom slučaju, kao prepis ocjena za prethodne cikluse može se dostaviti i dodatak diplomi.

Računanje prosjeka:

Prosjek ocjena se uzima kao kriterij kada imamo više prijava u odnosu na dostupna mjesta. Studenti se rangiraju prema izračunatom prosjeku ocjena, s tim da se prednost daje studentu kojem bi ovo bila prva mobilnost.

Prosjek ocjena dobijate tako što:

  • Bachelor studenti unose prosjek naveden na dokumentu (zbir ocjena podijeljen sa brojem predmeta)
  • Master studenti unose prosjek ocjena koje dobijaju računanjem iznosa iz prethodnog (BA) i trenutnog (MA) ciklusa studija (zbir prosjeka ocjena BA studija i prosjek ocjena MA studija dijelite sa 2)
  • PhD studenti unose prosjek ocjena koje dobijaju računanjem iznosa iz prethodnih (BA i MA) i trenutnog (PhD) ciklusa studija (zbir prosjeka BA, MA i PhD studija dijelite sa 3).

Neke organizacione jedinice automatski (po traženju) izdaju ovaj dokument na engleskom jeziku, dok većina ne. Ukoliko nije izričito naglašeno u tekstu konkursa, prepis ocjena nije potrebno prevoditi.

Nijedna verzija dokumenta osim zvaničnog prepisa ocjena/dodatka diplomi se neće uzimati u obzir.