Izgradnja kapaciteta

Svakako najpopularnije aktivnosti u okviru ove ključne aktivnosti su izgradnja kapaciteta i strateško partnerstvo. Obje aktivnosti podrazumijevaju svojevrsni nastavak nekadašnjeg TEMPUS projekta, a cilj im je podrška modernizaciji, dostupnosti i internacionalizaciji visokog obrazovanja u partnerskim zemljama, promocija saradnje između programskih zemalja i kvalifikovanih /prihvatljivih partnerskih zemalja (kao i između prihvatljivih partnerskih zemalja međusobno), promocija dobrovoljnog približavanja sa kretanjima u visokom obrazovanju u EU, promocija kontakata između ljudi, interkulturalne svijeti i razumijevanja.

Projekti izgradnje kapaciteta su transnacionalni projekti saradnje, zasnovani na multilateralnim partnerstvima, prvenstveno između ustanova visokog obrazovanja iz programskih i partnerskih zemalja.

Izgradnja kapaciteta (kao i prethodni Tempus) je zadržala podjelu nа zаjedničke i strukturne, zаvisno od togа koliko se široko postаvljаju njihovi ciljevi. U središtu pаžnje su unаpređenje i modernizаcijа visokog obrаzovаnjа pаrtnerskih zemаljа Evropske unije, kojima pripada i Bosna i Hercegovina.

 • Zajednički projekti djeluju na mikro nivou i namijenjeni su posebno ustanovama visokog obrazovanja u partnerskim zemljama koje mogu da učestvuju u Programu. Oni su usmjereni na modernizaciju i reformu ustanova visokog obrazovanja kroz aktivnosti kao što su:
  • Razvijanje novih kurikuluma ili unapređivanje postojećih;
  • Unapređivanje sistema upravljanja i menadžmenta;
  • Izgradnja odnosa između ustanova visokog obazovanja i društveno-ekonomskih aktera.
 • Strukturni projekti djeluju na makro nivou i usmjereni su na nacionalne sisteme i politike visokog obrazovanja u partnerskim zemljama. Oni uključuju aktivnosti kao što su:
  • Modernizacija politika, upravljanja i menadžmenta sistema visokog obrazovanja;
  • Jačanje odnosa između sistema visokog obrazovanja i šireg društveno-ekonomskog okruženja.

Projekti mogu uključiti, kada je to od značaja, i nevladine organizacije, mala i srednja preduzeća i sve druge organizacije koje imaju vezu sa ustanovama visokog obrazovanja.

Grant je namijenjen podršci sljedećim troškovima u vezi sa implementacijom projekta:

 • Troškovi osoblja (Staff cost)
 • Putni troškovi i troškovi boravka (Travel Costs and Cost of Stay)
 • Troškovi nabavke opreme (Equipment Costs)
 • Ostalim direktnim i indirektnim troškovima (Direct and Indirect costs).

Univerzitet u Sarajevu je aktivni učesnik u ovoj aktivnosti – može se prijaviti i kao koordinator i kao partner projekta. Za ovu aktivnost, prijava ide samo preko Rektorata, te je potrebno koristiti podatke univerziteta (PIC broj, itd).

Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu pred svaki poziv pripremi Informacije o dostupnim programima saradnje za tekuću godinu, kao i instrukcije za prijavu čime administracijski olakšavamo komunikaciju između Rektorata i potencijalnih projektnih kooridnatora naših članica koji žele da se prijave na otvoreni poziv.

Korisne informacija o prijavi za projekte izgradnje kapaciteta možete naći na https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-2-cooperation-for-innovation-and-exchange-good-practices/capacity-0_en