IZGRADNJA KAPACITETA

Capacity Building

Erasmus+ projekti izgradnje kapaciteta u oblasti visokog obrazovanja nadograđuju se na uspjehe prethodnih programa (Alfa, Edu-link i Tempus) čiji su ciljevi:

 • Podrška modernizaciji, dostupnosti i internacionalizaciji visokog obrazovanja u partnerskim zemljama;
 • Promovisanje saradnje između programskih zemalja i kvalifikovanih /prihvatljivih partnerskih zemalja (kao i između prihvatljivih partnerskih zemalja međusobno);
 • Promovisanje dobrovoljnog približavanja sa kretanjima u visokom obrazovanju u EU;
 • Promovisanje kontakata između ljudi, interkulturalne svijeti i razumijevanja.

Projekti ovog tipа liče nа rаnije Tempus projekte i zаdržаvаju podjelu nа zаjedničke i strukturne, zаvisno od togа koliko se široko postаvljаju njihovi ciljevi. U središtu pаžnje su unаpređenje i modernizаcijа visokog obrаzovаnjа pаrtnerskih zemаljа Evropske unije, kojima pripada i Bosna i Hercegovina. Projekti izgradnje kapaciteta su transnacionalni projekti saradnje, zasnovani na multilateralnim partnerstvima, prvenstveno između ustanova visokog obrazovanja iz programskih i partnerskih zemalja.

 • Zajednički projekti djeluju na mikro nivou i namijenjeni su posebno ustanovama visokog obrazovanja u partnerskim zemljama koje mogu da učestvuju u Programu. Oni su usmjereni na modernizaciju i reformu ustanova visokog obrazovanja kroz aktivnosti kao što su:
  • Razvijanje novih kurikuluma ili unapređivanje postojećih;
  • Unapređivanje sistema upravljanja i menadžmenta;
  • Izgradnja odnosa između ustanova visokog obazovanja i društveno-ekonomskih aktera.
 • Strukturni projekti djeluju na makro nivou i usmjereni su na nacionalne sisteme i politike visokog obrazovanja u partnerskim zemljama. Oni uključuju aktivnosti kao što su:
  • Modernizacija politika, upravljanja i menadžmenta sistema visokog obrazovanja;
  • Jačanje odnosa između sistema visokog obrazovanja i šireg društveno-ekonomskog okruženja.

Projekti mogu uključiti, kada je to od značaja, i nevladine organizacije, mala i srednja preduzeća i sve druge organizacije koje imaju vezu sa ustanovama visokog obrazovanja.

U fokusu projekata izgradnje kapaciteta su prije svega same ustanove visokog obrazovanja. Ipak, akademsko i administrativno osoblje na ustanovama visokog obrazovanja, studenti i javne administracije i državni organi (kao što su Ministarstva) mogu biti korisnici ovih projekata.

Kakva podrška je dostupna?

Grant je namijenjen podršci sljedećim troškovima u vezi sa implementacijom projekta:

 • Troškovima osoblja (Staff cost)
 • Putnim troškovima i troškovima boravka (Travel Costs and cost of Stay)
 • Troškovima opreme (Equipment Costs)
 • Ostalim direktnim i indirektnim troškovima (Direct and Indirect costs).

Ustanove visokog obrazovanja iz Bosne i Hercegovine mogu se prijаviti kаo koordinаtori projektne prijаve ili pаrtneri nа projektu. Sve druge vrste institucijа i orgаnizаcijа mogu biti pаrtneri nа projektimа.

Univerzitet u Sarajevu pred svaki poziv pripremi brošuru Informacije o dostupnim programima saradnje za tekuću godinu, kao i instrukcije za prijavu čime administracijski olakšavamo komunikaciju između Rektorata i potencijalnih projektnih kooridnatora naših članica koji žele da se prijave na otvoreni poziv za određene aktivnosti.

Projektne prijаve podnose se Izvršnoj аgenciji (EACEA) u Briselu. Sve projekne prijedloge ocjenjuje Izvršna agencija, isključivo na osnovu kriterijuma koji se propisuju konkursom.

Ocjenjivanje podrazumijeva:

 • formalnu provjeru kako bi se  potvrdilo da li su poštovani kriterijumi prihvatljivosti i isključenja;
 • vrijednovanje kvaliteta da bi se ocijenilo do koje mjere su organizacije koje učestvuju ispunile kriterijume selekcije i da li projekat ispunjava kriterijume za dodjelu. Ovo ocjenjivanje kvaliteta se sprovodi uz podršku nezavisnih eksperata.

Kvalitet prihvatljivih aplikacija će se ocjenjivati na osnovu sljedećih kriterijuma:

 1. Značaj projekta
 2. Kvalitet plana projekta i implementacije
 3. Kvalitet projektnog tima i dogovora o saradnji
 4. Uticaj, diseminacija i održivost

Veoma je bitno da su kroz projekat ispoštovani nacionalni i regionalni prioriteti koje je dala Evropska Komisija.

Sve aplikacije će primiti pisano obavještenje o ishodu procedure selekcije kao i povratnu informaciju o ocjeni njihove aplikacije. Za aplikacije koje su izabrane za finansiranje od strane EU, EACEA će kontaktirati aplikante u slučaju da se bude zahtijevala bilo koja dalja radnja prije dodjele ugovora. EACEA će pripremiti ugovor o grantu sa detaljnim uslovima i nivou finansiranja.

Korisne informacija o prijavi za projekte izgradnje kapaciteta možete naći na oficijalnoj web stranici Izvršne agencije.