Programi mobilnosti

Programi mobilnosti su struktuirani projekti koji su finansirani iz domaćih ili međunarodnih fondova, a podrazumjevaju finansijsku podršku studentima, nastavnom ili nenastavnom osoblju prilikom akademskog i/ili profesionalnog usavršavanja na univerzitetima izvan matične zemlje. No vrlo često do međunarodne mobilnosti može doći i mimo specificiranih programa mobilnosti, odnosno putem drugih fondova. 

  • Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu koordinira programe Erasmus+ i Mevlana. 
  • Prodekani i koordinatori za međunarodnu saradnju na članicama Univerziteta u Sarajevu koordiniraju Erasmus+ sporazume potpisane na tom nivou, te CEEPUS mreže.

Pokretanjem projekta OPEN (Opportunities Presence through European FUnds and Networking in B&H and the region) sumirali smo na jednom mjestu programe, fondove, finansijske ili druge vrste podrške koji vam omogućuju međunarodnu mobilnost izvan Bosne i Hercegovine.

Ostali ponuđeni programi nisu u direktnoj koordinaciji od strane Univerziteta u Sarajevu, ali ovdje možete naći osnovne informacije i direktne linkove za više informacija. Većina predstavljenih programa su stalni učesnici na Sajmu stipendija (organizovanom od strane Službe za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu).