Stipendija Alpen-Adria Univerziteta u Klagenfurtu

Alpen-Adria univerzitet u Klagenfurtu je objavio konkurs za dodjelu stipendija za mobilnost u ljetnom semestru 2021/2022. godine (u trajanju od 4 mjeseca, počev od februara 2022). Stipendija uključuje 500 € po mjesecu i osiguranje za period koji se boravi na tom univerzitetu. Napomena: ovo nije Erasmus+ stipendija.

Studijske oblasti: https://www.aau.at/en/study/courses/degree-programmes/

Dostupne stipendije: 2

Dokumenti:

 • Motivacijsko pismo
 • Pismo preporuke (od strane nastavnog osoblja)
 • Prepis ocjena
 • Dokaz o poznavanju engleskog ili njemačkog jezika (nivo B2 ili više)

Rok za prijavu: 29. oktobar 2021. godine

Prijava: tražene dokumente trebate dostaviti na email: erasmus@unsa.ba sa naglaskom da se radi o stipendijama AAU Klagenfurt.

Jagielonski univerzitet u Krakovu, Poljska

U okviru Erasmus+ programa KA107 otvoren je konkurs za međunarodnu kreditnu mobilnost na partnerskoj instituciji:

 • Institucija: Jagielonski univerzitet u Krakovu
 • Erasmus kod: P KRAKOW01
 • Država: Poljska
 • Period boravka: ljetni semestar 2021/2022 (februar – juli 2022)
 • Ponuđene studijske oblasti: humanističke, društvene, prirodne, medicinske
 • Kontakt za više informacija o partnerskom univerzitetu: erasmus@uj.edu.pl
 • Više o univerzitetu:

 • Ko se može prijaviti:
  • studenti bachelor i master studija UNSA
  • nastavno osoblje UNSA
 • Ukupan broj stipendija:
  • studenti: 2
  • nastavno osoblje (teaching): 2

 • Način prijave: 
  • Da biste se prijavili na ovaj konkurs potrebno je da ispunite online obrazac i dostavite tražene dokumente putem emaila na erasmus@unsa.ba.
  • Ispod su navedeni dokumenti koje trebate dostaviti, a na linku https://international.unsa.ba/koji-su-potrebni-dokumenti-za-prijavu-na-mobilnost/ možete preuzeti formulare i naći objašnjenja kako ih pripremiti i ko treba da ih potpiše.
  • Od ovog kruga konkursa za mobilnost (2021/2022), kandidati će se moći prijaviti na dvije visokoobrazovne institucije u ukupnoj ponudi, gdje je potrebno naznačiti prioritet (prvi i drugi izbor). Ukoliko se prijavljujete na obje opcije, dostavljate dva nominacijska pisma i dva ugovora o učenju (studenti), odnosno ugovora o mobilnosti (osoblje), dok ostale dokumente ne trebate „duplirati“.   
 • Studenti
  • Online obrazac
  • Dokumenti:
   • Nominacijsko pismo
   • Izjava o prethodnoj mobilnosti
   • Ugovor o učenju
   • Dokaz o poznavanju stranog jezika
   • Prepis ocjena
   • Sken pasoša
   • CV biografija
 • Nastavno/naučno osoblje
  • Online obrazac
  • Dokumenti:
   • Nominacijsko pismo
   • Izjava o prethodnoj mobilnosti
   • Ugovor o mobilnosti (teaching)
   • Pozivno pismo
   • Sken pasoša
   • CV biografija sa publikacijama

 • Konkurs objavljen: 10. septembra 2021. godine
 • Rok za prijavu: 01. novembar 2021. godine

Pročitajte za više informacija:

Poljoprivredni institut u Lilleu (ISA LILLE), Francuska

U okviru Erasmus+ programa KA107 otvoren je konkurs za međunarodnu kreditnu mobilnost na partnerskoj instituciji:

 • Institucija: Poljoprivredni institut u Lilleu (ISA LILLE)
 • Erasmus kod: F LILLE51
 • Država: Francuska
 • Period boravka: ljetni semestar 2021/2022 (februar – juli 2022)
 • Ponuđene studijske oblasti: one koje su dostupne na ovom univerzitetu, odnosno koje možete naći na odgovarajućem jeziku da pratite: poljoprivreda, obrada hrane, okoliš
 • Kontakt za više informacija o partnerskom univerzitetu: vira.wannepain@junia.com
 • Više o univerzitetu:

 • Ko se može prijaviti:
  • studenti master studija UNSA
  • nastavno osoblje UNSA
 • Ukupan broj stipendija:
  • studenti: 5
  • nastavno osoblje (teaching): 2

 • Način prijave: 
  • Da biste se prijavili na ovaj konkurs potrebno je da ispunite online obrazac i dostavite tražene dokumente putem emaila na erasmus@unsa.ba.
  • Ispod su navedeni dokumenti koje trebate dostaviti, a na linku https://international.unsa.ba/koji-su-potrebni-dokumenti-za-prijavu-na-mobilnost/ možete preuzeti formulare i naći objašnjenja kako ih pripremiti i ko treba da ih potpiše.
  • Od ovog kruga konkursa za mobilnost (2021/2022), kandidati će se moći prijaviti na dvije visokoobrazovne institucije u ukupnoj ponudi, gdje je potrebno naznačiti prioritet (prvi i drugi izbor). Ukoliko se prijavljujete na obje opcije, dostavljate dva nominacijska pisma i dva ugovora o učenju (studenti), odnosno ugovora o mobilnosti (osoblje), dok ostale dokumente ne trebate „duplirati“.   
 • Studenti
  • Online obrazac
  • Dokumenti:
   • Nominacijsko pismo
   • Izjava o prethodnoj mobilnosti
   • Ugovor o učenju
   • Dokaz o poznavanju stranog jezika
   • Prepis ocjena
   • Sken pasoša
   • CV biografija
 • Nastavno/naučno osoblje
  • Online obrazac
  • Dokumenti:
   • Nominacijsko pismo
   • Izjava o prethodnoj mobilnosti
   • Ugovor o mobilnosti (teaching)
   • Pozivno pismo
   • Sken pasoša
   • CV biografija sa publikacijama

 • Konkurs objavljen: 10. septembra 2021. godine
 • Rok za prijavu: 01. novembar 2021. godine

Pročitajte za više informacija:

Univerzitet u Paderbornu, Njemačka

U okviru Erasmus+ programa KA107 otvoren je konkurs za međunarodnu kreditnu mobilnost na partnerskoj instituciji:


 • Ko se može prijaviti:
  • studenti bachelor, master i PhD studija UNSA
 • Ukupan broj stipendija:
  • studenti: 3

 • Način prijave: 
  • Da biste se prijavili na ovaj konkurs potrebno je da ispunite online obrazac i dostavite tražene dokumente putem emaila na erasmus@unsa.ba.
  • Ispod su navedeni dokumenti koje trebate dostaviti, a na linku https://international.unsa.ba/koji-su-potrebni-dokumenti-za-prijavu-na-mobilnost/ možete preuzeti formulare i naći objašnjenja kako ih pripremiti i ko treba da ih potpiše.
  • Od ovog kruga konkursa za mobilnost (2021/2022), kandidati će se moći prijaviti na dvije visokoobrazovne institucije u ukupnoj ponudi, gdje je potrebno naznačiti prioritet (prvi i drugi izbor). Ukoliko se prijavljujete na obje opcije, dostavljate dva nominacijska pisma i dva ugovora o učenju (studenti), odnosno ugovora o mobilnosti (osoblje), dok ostale dokumente ne trebate „duplirati“.   
 • Studenti
  • Online obrazac
  • Dokumenti:
   • Prijavni obrazac
   • Nominacijsko pismo
   • Izjava o prethodnoj mobilnosti
   • Ugovor o učenju
   • Dokaz o poznavanju stranog jezika
   • Prepis ocjena
   • Sken pasoša
   • CV biografija

 • Konkurs objavljen: 13. septembra 2021. godine
 • Rok za prijavu: 01. novembar 2021. godine

Pročitajte za više informacija:

Palacky univerzitet u Olomoucu, Češka Republika

U okviru Erasmus+ programa KA107 otvoren je konkurs za međunarodnu kreditnu mobilnost na partnerskoj instituciji:


 • Ko se može prijaviti:
  • studenti bachelor, master, PhD studija UNSA
  • nastavno/naučno osoblje UNSA
  • nenastavno osoblje UNSA
 • Ukupan broj stipendija:
  • studenti:
   • geografija: 6
   • političke i evropske studije: 5
   • odsjek za razvoj i studije okoliša: 2
  • nastavno/naučno osoblje (teaching):
   • geografija: 4
   • političke i evropske studije: 2
   • odsjek za razvoj i studije okoliša: 3
  • nenastavno osoblje (training):
   • geografija: 1
   • političke i evropske studije: 2
   • odsjek za razvoj i studije okoliša: 2

 • Način prijave: 
  • Da biste se prijavili na ovaj konkurs potrebno je da ispunite online obrazac i dostavite tražene dokumente putem emaila na erasmus@unsa.ba.
  • Ispod su navedeni dokumenti koje trebate dostaviti, a na linku https://international.unsa.ba/koji-su-potrebni-dokumenti-za-prijavu-na-mobilnost/ možete preuzeti formulare i naći objašnjenja kako ih pripremiti i ko treba da ih potpiše.
  • Od ovog kruga konkursa za mobilnost (2021/2022), kandidati će se moći prijaviti na dvije visokoobrazovne institucije u ukupnoj ponudi, gdje je potrebno naznačiti prioritet (prvi i drugi izbor). Ukoliko se prijavljujete na obje opcije, dostavljate dva nominacijska pisma i dva ugovora o učenju (studenti), odnosno ugovora o mobilnosti (osoblje), dok ostale dokumente ne trebate „duplirati“.   
 • Studenti
  • Online obrazac
  • Dokumenti:
   • Prijavni obrazac
   • Nominacijsko pismo
   • Izjava o prethodnoj mobilnosti
   • Ugovor o učenju – u ovom trenutku potpisi nisu potrebni, samo prijedlog predmeta
   • Dokaz o poznavanju stranog jezika
   • Prepis ocjena
   • Sken pasoša
   • CV biografija

Nastavno/naučno osoblje

 • Online obrazac
 • Dokumenti:
  • Nominacijsko pismo
  • Izjava o prethodnoj mobilnosti
  • Ugovor o mobilnosti (teaching)
  • Pozivno pismo
  • Sken pasoša
  • CV biografija sa publikacijama
 • Nenastavno osoblje
  • Online obrazac
  • Dokumenti:
   • Nominacijsko pismo
   • Izjava o prethodnoj mobilnosti
   • Ugovor o mobilnosti (training)
   • Sken pasoša
   • CV biografija

 • Konkurs objavljen: 13. septembra 2021. godine
 • Rok za prijavu: 29. oktobar 2021. godine

Pročitajte za više informacija:

Mälardalen univerzitet, Švedska

U okviru Erasmus+ programa KA107 otvoren je konkurs za međunarodnu kreditnu mobilnost na partnerskoj instituciji:


 • Ko se može prijaviti:
  • studenti završne godine bachelor studija Elektrotehničkog fakulteta UNSA
 • Ukupan broj stipendija:
  • studenti: 4

 • Način prijave: 
  • Da biste se prijavili na ovaj konkurs potrebno je da ispunite online obrazac i dostavite tražene dokumente putem emaila na erasmus@unsa.ba.
  • Ispod su navedeni dokumenti koje trebate dostaviti, a na linku https://international.unsa.ba/koji-su-potrebni-dokumenti-za-prijavu-na-mobilnost/ možete preuzeti formulare i naći objašnjenja kako ih pripremiti i ko treba da ih potpiše.
  • Konkurs je otvoren samo za studente Elektrotehničkog fakulteta UNSA, te se studenti trebaju javiti prodekanu prof. dr. Tariku Uzunoviću prilikom pripremanja dokumentacije za prijavu.
  • U ovom konkursu nije potrebno dostavljati potvrdu o poznavanju stranog jezika, ali student snosi odgovornost dovoljnog poznavanje jezika u nivou B2.
  • Od ovog kruga konkursa za mobilnost (2021/2022), kandidati će se moći prijaviti na dvije visokoobrazovne institucije u ukupnoj ponudi, gdje je potrebno naznačiti prioritet (prvi i drugi izbor). Ukoliko se prijavljujete na obje opcije, dostavljate dva nominacijska pisma i dva ugovora o učenju (studenti), odnosno ugovora o mobilnosti (osoblje), dok ostale dokumente ne trebate „duplirati“.   
 • Studenti
  • Online obrazac
  • Dokumenti:
   • Nominacijsko pismo
   • Izjava o prethodnoj mobilnosti
   • Ugovor o učenju
   • Prepis ocjena
   • Sken pasoša
   • CV biografija

 • Konkurs objavljen: 15. septembra 2021. godine
 • Rok za prijavu: 07. oktobra 2021. godine

Pročitajte za više informacija:

Univerzitet u Groningen, Nizozemska

U okviru Erasmus+ programa KA107 otvoren je konkurs za međunarodnu kreditnu mobilnost na partnerskoj instituciji:

 • Institucija: Univerzitet u Groningenu
 • Erasmus kod: NL GRONING01
 • Država: Nizozemska
 • Period boravka: ljetni semestar 2021/2022 (februar – juli 2022)
 • Ponuđene studijske oblasti: sve što je dostupno na odgovarajućem jeziku na kojem biste pratili (link ispod). Vodite računa da neke članice mogu imati limitirane opcije za neke studije.
 • Kontakt za više informacija o partnerskom univerzitetu: svaka članica ima svoju kontakt osobu čije informacije možete naći na https://www.rug.nl/education/exchange/faculty-exchanges
 • Više o univerzitetu:

 • Ko se može prijaviti:
  • studenti bachelor, master, PhD studija UNSA
 • Ukupan broj stipendija:
  • studenti: 8

 • Način prijave: 
  • Da biste se prijavili na ovaj konkurs potrebno je da se prijavite online preko obrasca Univerziteta u Groningenu, link: https://www.rug.nl/education/exchange/financial-matters/scholarship/
  • paralelno sa tom prijavom, ispunite i naš obrazac kako bismo imali evidenciju o vašoj prijavi za Groningen;
  • Ispod su navedeni dokumenti koje trebate dostaviti, a na linku https://international.unsa.ba/koji-su-potrebni-dokumenti-za-prijavu-na-mobilnost/ možete preuzeti formulare za neke od njih i naći objašnjenja kako ih pripremiti i ko treba da ih potpiše.
  • Od ovog kruga konkursa za mobilnost (2021/2022), kandidati će se moći prijaviti na dvije visokoobrazovne institucije u ukupnoj ponudi, gdje je potrebno naznačiti prioritet (prvi i drugi izbor). Ukoliko se prijavljujete na obje opcije, dostavljate dva nominacijska pisma i dva ugovora o učenju (studenti), odnosno ugovora o mobilnosti (osoblje), dok ostale dokumente ne trebate „duplirati“.   

 • Konkurs objavljen: 20. septembra 2021. godine
 • Rok za prijavu: 22. oktobar 2021. godine

Pročitajte za više informacija:

Nova univerzitet u Lisabonu, Portugal

U okviru Erasmus+ programa KA107 otvoren je konkurs za međunarodnu kreditnu mobilnost na partnerskoj instituciji:

 • Institucija: Nova univerzitet u Lisabonu
 • Erasmus kod: P LISBOA03
 • Država: Portugal
 • Period boravka: u sklopu online prijave biti će vam ponuđene opcije za period boravka koje idu od ljetnog semestra 2021/2022 (trebaju biti iskorištene do jula 2023. godine zavisno od vrste mobilnosti)
 • Ponuđene studijske oblasti: društvene nauke, humanističke nauke, informatički menadžment
 • Kontakt za više informacija o partnerskom univerzitetu: erasmus@unl.pt
 • Više o univerzitetu:

 • Ko se može prijaviti:
  • studenti bachelor, master, PhD studija UNSA
  • nastavno/naučno osoblje UNSA
  • nenastavno osoblje UNSA
 • Ukupan broj stipendija: brojevi predstavljaju ukupne stipendije dostupne za 4 univerziteta u BiH
  • studenti:
   • Fakultet društvenih i humanističkih nauka (NOVA FCSH): 7
   • Škola informatičkog menadžmenta (NOVA IMS): 4
  • nastavno/naučno osoblje:
   • Fakultet društvenih i humanističkih nauka (NOVA FCSH): 1
   • Škola informatičkog menadžmenta (NOVA IMS): 4
  • nenastavno osoblje: 7

 • Način prijave: 
  • Od ovog kruga konkursa za mobilnost (2021/2022), kandidati će se moći prijaviti na dvije visokoobrazovne institucije u ukupnoj ponudi, gdje je potrebno naznačiti prioritet (prvi i drugi izbor). Ukoliko se prijavljujete na obje opcije, dostavljate dva nominacijska pisma i dva ugovora o učenju (studenti), odnosno ugovora o mobilnosti (osoblje), dok ostale dokumente ne trebate „duplirati“.   
 • Studenti
  • Online obrazac
  • Dokumenti:
   • Prijavni obrazac
   • Nominacijsko pismo
   • Izjava o prethodnoj mobilnosti
   • Ugovor o učenju
   • Dokaz o poznavanju stranog jezika
   • Prepis ocjena
   • Sken pasoša
   • CV biografija

Nastavno/naučno osoblje

 • Online obrazac
 • Dokumenti:
  • Nominacijsko pismo
  • Izjava o prethodnoj mobilnosti
  • Ugovor o mobilnosti (teaching)
  • Sken pasoša
  • CV biografija sa publikacijama
 • Nenastavno osoblje
  • Online obrazac
  • Dokumenti:
   • Nominacijsko pismo
   • Izjava o prethodnoj mobilnosti
   • Ugovor o mobilnosti (training)
   • Sken pasoša
   • CV biografija

 • Konkurs objavljen: 21. septembra 2021. godine
 • Rok za prijavu: 31. oktobar 2021. godine

Pročitajte za više informacija:

Konzorcij univerziteta u Portugalu – MARENOSTRUM

U okviru Erasmus+ programa KA107 otvoren je konkurs za međunarodnu kreditnu mobilnost na partnerskoj instituciji:

 • Institucija i Erasmus kod: Konzorcij univerziteta u Portugalu – Marenostrum
  • Univerzitet u Algarveu (P FARO02)
  • Univerzitet u Evori (P EVORA01)
  • Univerzitet u Portu (P PORTO02)
  • Nova univerzitet u Lisabonu (P LISBOA03)
 • Država: Portugal
 • Period boravka: ljetni semestar 2021/2022 (trebaju biti iskorištene do jula 2022.)
 • Ponuđene studijske oblasti: ponuđene mobilnosti se odnose na opciju “prakse” odnosno rada na finalnoj tezi
 • Kontakt za više informacija o partnerskom univerzitetu:
 • Više o univerzitetu:
Univerzitet u Portu
Univerzitet u Algarveu
Univerzitet u Evori
Nova univerzitet u Lisabonu

 • Ko se može prijaviti:
  • studenti bachelor, master, PhD studija UNSA koji su u završnim godinama i žele raditi istraživanje
 • Ukupan broj stipendija: brojevi predstavljaju ukupne stipendije dostupne za 4 univerziteta u BiH
  • studenti: 3

 • Način prijave: 
  • Da biste se prijavili na ovaj konkurs potrebno je da ispunite online obrazac MARENOSTRUM i unesete tražene dokumente.
  • paralelno sa tom prijavom, ispunite i naš obrazac kako bismo imali evidenciju o vašoj prijavi za MARENOSTRUM.
  • Ispod su navedeni dokumenti koje trebate dostaviti, a na linku https://international.unsa.ba/koji-su-potrebni-dokumenti-za-prijavu-na-mobilnost/ možete preuzeti formulare za neke od njih i naći objašnjenja kako ih pripremiti i ko treba da ih potpiše.
  • Vodite računa da je riječ o “praksama” koje se u ovu svrhu nude studentima završnih godina koji bi radili istraživanje za njihovu završnu tezu.
  • Od ovog kruga konkursa za mobilnost (2021/2022), kandidati će se moći prijaviti na dvije visokoobrazovne institucije u ukupnoj ponudi, gdje je potrebno naznačiti prioritet (prvi i drugi izbor). Ukoliko se prijavljujete na obje opcije, dostavljate dva nominacijska pisma i dva ugovora o učenju (studenti), odnosno ugovora o mobilnosti (osoblje), dok ostale dokumente ne trebate „duplirati“.   
 • Studenti
  • Online obrazac
  • Dokumenti:
   • Prijavni obrazac
   • Nominacijsko pismo
   • Izjava o prethodnoj mobilnosti
   • Ugovor o učenju
   • Dokaz o poznavanju stranog jezika
   • Prepis ocjena
   • Sken pasoša
   • CV biografija

Provjerite u online registraciji MARENOSTRUM da ne traže dodatne dokumente.


 • Konkurs objavljen: 28. septembra 2021. godine
 • Rok za prijavu: 31. oktobar 2021. godine

Pročitajte za više informacija:

Univerzitet u Grazu, Austrija

U okviru Erasmus+ programa KA107 otvoren je konkurs za međunarodnu kreditnu mobilnost na partnerskoj instituciji:


 • Ko se može prijaviti:
  • studenti bachelor, master, PhD studija UNSA
  • nastavno/naučno osoblje UNSA
 • Ukupan broj stipendija:
  • studenti: 3
  • nastavno/naučno osoblje (teaching): 2

 • Način prijave: 
  • Da biste se prijavili na ovaj konkurs potrebno je da ispunite online obrazac i dostavite tražene dokumente putem emaila na erasmus@unsa.ba.
  • Ispod su navedeni dokumenti koje trebate dostaviti, a na linku https://international.unsa.ba/koji-su-potrebni-dokumenti-za-prijavu-na-mobilnost/ možete preuzeti formulare i naći objašnjenja kako ih pripremiti i ko treba da ih potpiše.
  • Od ovog kruga konkursa za mobilnost (2021/2022), kandidati će se moći prijaviti na dvije visokoobrazovne institucije u ukupnoj ponudi, gdje je potrebno naznačiti prioritet (prvi i drugi izbor). Ukoliko se prijavljujete na obje opcije, dostavljate dva nominacijska pisma i dva ugovora o učenju (studenti), odnosno ugovora o mobilnosti (osoblje), dok ostale dokumente ne trebate „duplirati“.   
 • Studenti
  • Online obrazac
  • Dokumenti:
   • Prijavni obrazac
   • Nominacijsko pismo
   • Izjava o prethodnoj mobilnosti
   • Ugovor o učenju
   • Dokaz o poznavanju stranog jezika
   • Prepis ocjena
   • Sken pasoša
   • CV biografija

Nastavno/naučno osoblje

 • Online obrazac
 • Dokumenti:
  • Nominacijsko pismo
  • Izjava o prethodnoj mobilnosti
  • Ugovor o mobilnosti (teaching)
  • Pozivno pismo
  • Sken pasoša
  • CV biografija sa publikacijama

 • Konkurs objavljen: 28. septembra 2021. godine
 • Rok za prijavu: 29. oktobar 2021. godine

Pročitajte za više informacija: