Ca Foscari univerzitet u Veneciji, Italija

U okviru Erasmus+ programa KA107 otvoren je konkurs za međunarodnu kreditnu mobilnost na partnerskoj instituciji:

 • Institucija: Ca Foscari univerzitet u Veneciji
 • Erasmus kod: I VENEZIA01
 • Država: Italija
 • Period boravka: ljetni semestar 2021/2022 (februar – juli 2022)
 • Ponuđene studijske oblasti: humanističke i društvene nauke
 • Kontakt za više informacija o partnerskom univerzitetu: international.cooperation@unive.it
 • Više o univerzitetu:

 • Ko se može prijaviti:
  • studenti bachelor i master studija UNSA
  • nastavno osoblje UNSA
 • Ukupan broj stipendija:
  • studenti: 2
  • nastavno osoblje (teaching): 1

 • Način prijave: 
  • Da biste se prijavili na ovaj konkurs potrebno je da ispunite online obrazac i dostavite tražene dokumente putem emaila na erasmus@unsa.ba.
  • Ispod su navedeni dokumenti koje trebate dostaviti, a na linku https://international.unsa.ba/koji-su-potrebni-dokumenti-za-prijavu-na-mobilnost/ možete preuzeti formulare i naći objašnjenja kako ih pripremiti i ko treba da ih potpiše.
  • Od ovog kruga konkursa za mobilnost (2021/2022), kandidati će se moći prijaviti na dvije visokoobrazovne institucije u ukupnoj ponudi, gdje je potrebno naznačiti prioritet (prvi i drugi izbor). Ukoliko se prijavljujete na obje opcije, dostavljate dva nominacijska pisma i dva ugovora o učenju (studenti), odnosno ugovora o mobilnosti (osoblje), dok ostale dokumente ne trebate „duplirati“.   
 • Studenti
  • Online obrazac
  • Dokumenti:
   • Prijavni obrazac
   • Nominacijsko pismo
   • Izjava o prethodnoj mobilnosti
   • Ugovor o učenju – koristite ovaj formular
   • Ugovor o istraživanju – za studente koji bi radil istraživanje za završni rad – koristite ovaj formular
   • Dokaz o poznavanju stranog jezika
   • Prepis ocjena
   • Sken pasoša
   • CV biografija
 • Nastavno/naučno osoblje
  • Online obrazac
  • Dokumenti:
   • Prijavni obrazac
   • Nominacijsko pismo
   • Izjava o prethodnoj mobilnosti
   • Ugovor o mobilnosti (teaching)
   • Pozivno pismo
   • Sken pasoša
   • CV biografija sa publikacijama

 • Konkurs objavljen: 10. septembra 2021. godine
 • Rok za prijavu: 14. oktobar 2021. godine

Pročitajte za više informacija:

Poljoprivredni institut u Lilleu (ISA LILLE), Francuska

U okviru Erasmus+ programa KA107 otvoren je konkurs za međunarodnu kreditnu mobilnost na partnerskoj instituciji:

 • Institucija: Poljoprivredni institut u Lilleu (ISA LILLE)
 • Erasmus kod: F LILLE51
 • Država: Francuska
 • Period boravka: ljetni semestar 2021/2022 (februar – juli 2022)
 • Ponuđene studijske oblasti: one koje su dostupne na ovom univerzitetu, odnosno koje možete naći na odgovarajućem jeziku da pratite: poljoprivreda, obrada hrane, okoliš
 • Kontakt za više informacija o partnerskom univerzitetu: vira.wannepain@junia.com
 • Više o univerzitetu:

 • Ko se može prijaviti:
  • studenti master studija UNSA
  • nastavno osoblje UNSA
 • Ukupan broj stipendija:
  • studenti: 5
  • nastavno osoblje (teaching): 2

 • Način prijave: 
  • Da biste se prijavili na ovaj konkurs potrebno je da ispunite online obrazac i dostavite tražene dokumente putem emaila na erasmus@unsa.ba.
  • Ispod su navedeni dokumenti koje trebate dostaviti, a na linku https://international.unsa.ba/koji-su-potrebni-dokumenti-za-prijavu-na-mobilnost/ možete preuzeti formulare i naći objašnjenja kako ih pripremiti i ko treba da ih potpiše.
  • Od ovog kruga konkursa za mobilnost (2021/2022), kandidati će se moći prijaviti na dvije visokoobrazovne institucije u ukupnoj ponudi, gdje je potrebno naznačiti prioritet (prvi i drugi izbor). Ukoliko se prijavljujete na obje opcije, dostavljate dva nominacijska pisma i dva ugovora o učenju (studenti), odnosno ugovora o mobilnosti (osoblje), dok ostale dokumente ne trebate „duplirati“.   
 • Studenti
  • Online obrazac
  • Dokumenti:
   • Nominacijsko pismo
   • Izjava o prethodnoj mobilnosti
   • Ugovor o učenju
   • Dokaz o poznavanju stranog jezika
   • Prepis ocjena
   • Sken pasoša
   • CV biografija
 • Nastavno/naučno osoblje
  • Online obrazac
  • Dokumenti:
   • Nominacijsko pismo
   • Izjava o prethodnoj mobilnosti
   • Ugovor o mobilnosti (teaching)
   • Pozivno pismo
   • Sken pasoša
   • CV biografija sa publikacijama

 • Konkurs objavljen: 10. septembra 2021. godine
 • Rok za prijavu: 01. novembar 2021. godine

Pročitajte za više informacija:

Palacky univerzitet u Olomoucu, Češka Republika

U okviru Erasmus+ programa KA107 otvoren je konkurs za međunarodnu kreditnu mobilnost na partnerskoj instituciji:


 • Ko se može prijaviti:
  • studenti bachelor, master, PhD studija UNSA
  • nastavno/naučno osoblje UNSA
  • nenastavno osoblje UNSA
 • Ukupan broj stipendija:
  • studenti:
   • geografija: 6
   • političke i evropske studije: 5
   • odsjek za razvoj i studije okoliša: 2
  • nastavno/naučno osoblje (teaching):
   • geografija: 4
   • političke i evropske studije: 2
   • odsjek za razvoj i studije okoliša: 3
  • nenastavno osoblje (training):
   • geografija: 1
   • političke i evropske studije: 2
   • odsjek za razvoj i studije okoliša: 2

 • Način prijave: 
  • Da biste se prijavili na ovaj konkurs potrebno je da ispunite online obrazac i dostavite tražene dokumente putem emaila na erasmus@unsa.ba.
  • Ispod su navedeni dokumenti koje trebate dostaviti, a na linku https://international.unsa.ba/koji-su-potrebni-dokumenti-za-prijavu-na-mobilnost/ možete preuzeti formulare i naći objašnjenja kako ih pripremiti i ko treba da ih potpiše.
  • Od ovog kruga konkursa za mobilnost (2021/2022), kandidati će se moći prijaviti na dvije visokoobrazovne institucije u ukupnoj ponudi, gdje je potrebno naznačiti prioritet (prvi i drugi izbor). Ukoliko se prijavljujete na obje opcije, dostavljate dva nominacijska pisma i dva ugovora o učenju (studenti), odnosno ugovora o mobilnosti (osoblje), dok ostale dokumente ne trebate „duplirati“.   
 • Studenti
  • Online obrazac
  • Dokumenti:
   • Prijavni obrazac
   • Nominacijsko pismo
   • Izjava o prethodnoj mobilnosti
   • Ugovor o učenju – u ovom trenutku potpisi nisu potrebni, samo prijedlog predmeta
   • Dokaz o poznavanju stranog jezika
   • Prepis ocjena
   • Sken pasoša
   • CV biografija

Nastavno/naučno osoblje

 • Online obrazac
 • Dokumenti:
  • Nominacijsko pismo
  • Izjava o prethodnoj mobilnosti
  • Ugovor o mobilnosti (teaching)
  • Pozivno pismo
  • Sken pasoša
  • CV biografija sa publikacijama
 • Nenastavno osoblje
  • Online obrazac
  • Dokumenti:
   • Nominacijsko pismo
   • Izjava o prethodnoj mobilnosti
   • Ugovor o mobilnosti (training)
   • Sken pasoša
   • CV biografija

 • Konkurs objavljen: 13. septembra 2021. godine
 • Rok za prijavu: 29. oktobar 2021. godine

Pročitajte za više informacija:

Windesheim Univerzitet primjenjenih nauka u Zwolleu, Nizozemska

U okviru Erasmus+ programa KA107 otvoren je konkurs za međunarodnu kreditnu mobilnost na partnerskoj instituciji:

 • Institucija: Windesheim Univerzitet primjenjenih nauka u Zwolleu
 • Erasmus kod: NL ZWOLLE05
 • Država: Nizozemska
 • Period boravka: ljetni semestar 2021/2022 (februar – juli 2022)
 • Ponuđene studijske oblasti: biznis, obrazovanje, inžinjering (elektrotehnika, mašinstvo, građevina, arhitektura)
 • Kontakt za više informacija o partnerskom univerzitetu: internationaloffice@windesheim.nl
 • Više o univerzitetu:

 • Ko se može prijaviti:
  • studenti bachelor studija UNSA
  • nastavno/naučno osoblje UNSA
  • nenastavno osoblje UNSA
 • Ukupan broj stipendija:
  • studenti: 2
  • nastavno/naučno osoblje (teaching): 2
  • nenastavno osoblje (training): 2

 • Način prijave: 
  • Da biste se prijavili na ovaj konkurs potrebno je da ispunite online obrazac i dostavite tražene dokumente putem emaila na erasmus@unsa.ba.
  • Ispod su navedeni dokumenti koje trebate dostaviti, a na linku https://international.unsa.ba/koji-su-potrebni-dokumenti-za-prijavu-na-mobilnost/ možete preuzeti formulare i naći objašnjenja kako ih pripremiti i ko treba da ih potpiše.
  • Od ovog kruga konkursa za mobilnost (2021/2022), kandidati će se moći prijaviti na dvije visokoobrazovne institucije u ukupnoj ponudi, gdje je potrebno naznačiti prioritet (prvi i drugi izbor). Ukoliko se prijavljujete na obje opcije, dostavljate dva nominacijska pisma i dva ugovora o učenju (studenti), odnosno ugovora o mobilnosti (osoblje), dok ostale dokumente ne trebate „duplirati“.   
 • Studenti
  • Online obrazac
  • Dokumenti:
   • Prijavni obrazac
   • Nominacijsko pismo
   • Izjava o prethodnoj mobilnosti
   • Ugovor o učenju
   • Dokaz o poznavanju stranog jezika
   • Prepis ocjena
   • Sken pasoša
   • CV biografija

Nastavno/naučno osoblje

 • Online obrazac
 • Dokumenti:
  • Nominacijsko pismo
  • Izjava o prethodnoj mobilnosti
  • Ugovor o mobilnosti (teaching)
  • Pozivno pismo
  • Sken pasoša
  • CV biografija sa publikacijama

Nenastavno osoblje

 • Online obrazac
 • Dokumenti:
  • Nominacijsko pismo
  • Izjava o prethodnoj mobilnosti
  • Ugovor o mobilnosti (training)
  • Sken pasoša
  • CV biografija

 • Konkurs objavljen: 13. septembra 2021. godine
 • Rok za prijavu: 14. oktobar 2021. godine

Pročitajte za više informacija:

Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska

U okviru Erasmus+ programa KA107 otvoren je konkurs za međunarodnu kreditnu mobilnost na partnerskoj instituciji:

 • Institucija: Sveučilište u Zagrebu
 • Erasmus kod: HR ZAGREB01
 • Država: Hrvatska
 • Period boravka: ljetni semestar 2021/2022 (februar – april 2022)
 • Ponuđene studijske oblasti: audio-vizualne tehnike i medijska produkcija, muzička i scenska umjetnost
 • Kontakt za više informacija o partnerskom univerzitetu: zpitner@unizg.hr
 • Više o univerzitetu:

 • Ko se može prijaviti:
  • nastavno osoblje Muzičke akademije i Akademije scenskih umjetnosti UNSA
 • Ukupan broj stipendija:
  • nastavno osoblje (teaching): 2

 • Način prijave: 
  • Da biste se prijavili na ovaj konkurs potrebno je da ispunite online obrazac i dostavite tražene dokumente putem emaila na erasmus@unsa.ba.
  • Ispod su navedeni dokumenti koje trebate dostaviti, a na linku https://international.unsa.ba/koji-su-potrebni-dokumenti-za-prijavu-na-mobilnost/ možete preuzeti formulare i naći objašnjenja kako ih pripremiti i ko treba da ih potpiše.
  • Od ovog kruga konkursa za mobilnost (2021/2022), kandidati će se moći prijaviti na dvije visokoobrazovne institucije u ukupnoj ponudi, gdje je potrebno naznačiti prioritet (prvi i drugi izbor). Ukoliko se prijavljujete na obje opcije, dostavljate dva nominacijska pisma i dva ugovora o učenju (studenti), odnosno ugovora o mobilnosti (osoblje), dok ostale dokumente ne trebate „duplirati“.   
 • Nastavno/naučno osoblje
  • Online obrazac
  • Dokumenti:
   • Prijavni obrazac
   • Nominacijsko pismo
   • Izjava o prethodnoj mobilnosti
   • Ugovor o mobilnosti (teaching)
   • Pozivno pismo
   • Sken pasoša
   • CV biografija sa publikacijama

 • Konkurs objavljen: 15. septembra 2021. godine
 • Rok za prijavu: 15. oktobar 2021. godine

Pročitajte za više informacija:

Nova univerzitet u Lisabonu, Portugal

U okviru Erasmus+ programa KA107 otvoren je konkurs za međunarodnu kreditnu mobilnost na partnerskoj instituciji:

 • Institucija: Nova univerzitet u Lisabonu
 • Erasmus kod: P LISBOA03
 • Država: Portugal
 • Period boravka: u sklopu online prijave biti će vam ponuđene opcije za period boravka koje idu od ljetnog semestra 2021/2022 (trebaju biti iskorištene do jula 2023. godine zavisno od vrste mobilnosti)
 • Ponuđene studijske oblasti: društvene nauke, humanističke nauke, informatički menadžment
 • Kontakt za više informacija o partnerskom univerzitetu: erasmus@unl.pt
 • Više o univerzitetu:

 • Ko se može prijaviti:
  • studenti bachelor, master, PhD studija UNSA
  • nastavno/naučno osoblje UNSA
  • nenastavno osoblje UNSA
 • Ukupan broj stipendija: brojevi predstavljaju ukupne stipendije dostupne za 4 univerziteta u BiH
  • studenti:
   • Fakultet društvenih i humanističkih nauka (NOVA FCSH): 7
   • Škola informatičkog menadžmenta (NOVA IMS): 4
  • nastavno/naučno osoblje:
   • Fakultet društvenih i humanističkih nauka (NOVA FCSH): 1
   • Škola informatičkog menadžmenta (NOVA IMS): 4
  • nenastavno osoblje: 7

 • Način prijave: 
  • Od ovog kruga konkursa za mobilnost (2021/2022), kandidati će se moći prijaviti na dvije visokoobrazovne institucije u ukupnoj ponudi, gdje je potrebno naznačiti prioritet (prvi i drugi izbor). Ukoliko se prijavljujete na obje opcije, dostavljate dva nominacijska pisma i dva ugovora o učenju (studenti), odnosno ugovora o mobilnosti (osoblje), dok ostale dokumente ne trebate „duplirati“.   
 • Studenti
  • Online obrazac
  • Dokumenti:
   • Prijavni obrazac
   • Nominacijsko pismo
   • Izjava o prethodnoj mobilnosti
   • Ugovor o učenju
   • Dokaz o poznavanju stranog jezika
   • Prepis ocjena
   • Sken pasoša
   • CV biografija

Nastavno/naučno osoblje

 • Online obrazac
 • Dokumenti:
  • Nominacijsko pismo
  • Izjava o prethodnoj mobilnosti
  • Ugovor o mobilnosti (teaching)
  • Pozivno pismo
  • Sken pasoša
  • CV biografija sa publikacijama
 • Nenastavno osoblje
  • Online obrazac
  • Dokumenti:
   • Nominacijsko pismo
   • Izjava o prethodnoj mobilnosti
   • Ugovor o mobilnosti (training)
   • Sken pasoša
   • CV biografija

 • Konkurs objavljen: 21. septembra 2021. godine
 • Rok za prijavu: 31. oktobar 2021. godine

Pročitajte za više informacija:

Jagielonski univerzitet u Krakovu, Poljska

U okviru Erasmus+ programa KA107 otvoren je konkurs za međunarodnu kreditnu mobilnost na partnerskoj instituciji:

 • Institucija: Jagielonski univerzitet u Krakovu
 • Erasmus kod: P KRAKOW01
 • Država: Poljska
 • Period boravka: ljetni semestar 2021/2022 (februar – juli 2022)
 • Ponuđene studijske oblasti: humanističke, društvene, prirodne, medicinske
 • Kontakt za više informacija o partnerskom univerzitetu: erasmus@uj.edu.pl
 • Više o univerzitetu:

 • Ko se može prijaviti:
  • studenti bachelor i master studija UNSA
  • nastavno osoblje UNSA
 • Ukupan broj stipendija:
  • studenti: 2
  • nastavno osoblje (teaching): 2

 • Način prijave: 
  • Da biste se prijavili na ovaj konkurs potrebno je da ispunite online obrazac i dostavite tražene dokumente putem emaila na erasmus@unsa.ba.
  • Ispod su navedeni dokumenti koje trebate dostaviti, a na linku https://international.unsa.ba/koji-su-potrebni-dokumenti-za-prijavu-na-mobilnost/ možete preuzeti formulare i naći objašnjenja kako ih pripremiti i ko treba da ih potpiše.
  • Od ovog kruga konkursa za mobilnost (2021/2022), kandidati će se moći prijaviti na dvije visokoobrazovne institucije u ukupnoj ponudi, gdje je potrebno naznačiti prioritet (prvi i drugi izbor). Ukoliko se prijavljujete na obje opcije, dostavljate dva nominacijska pisma i dva ugovora o učenju (studenti), odnosno ugovora o mobilnosti (osoblje), dok ostale dokumente ne trebate „duplirati“.   
 • Studenti
  • Online obrazac
  • Dokumenti:
   • Nominacijsko pismo
   • Izjava o prethodnoj mobilnosti
   • Ugovor o učenju
   • Dokaz o poznavanju stranog jezika
   • Prepis ocjena
   • Sken pasoša
   • CV biografija
 • Nastavno/naučno osoblje
  • Online obrazac
  • Dokumenti:
   • Nominacijsko pismo
   • Izjava o prethodnoj mobilnosti
   • Ugovor o mobilnosti (teaching)
   • Pozivno pismo
   • Sken pasoša
   • CV biografija sa publikacijama

 • Konkurs objavljen: 10. septembra 2021. godine
 • Rok za prijavu: 01. novembar 2021. godine

Pročitajte za više informacija:

Univerzitet u Aalenu, Njemačka

U okviru Erasmus+ programa KA107 otvoren je konkurs za međunarodnu kreditnu mobilnost na partnerskoj instituciji:


 • Ko se može prijaviti:
  • studenti bachelor, master i PhD studija UNSA
  • nastavno osoblje UNSA
  • nenastavno osoblje UNSA
 • Ukupan broj stipendija:
  • studenti: 3
  • nastavno osoblje (teaching): 2
  • nenastavno osoblje (training): 1

 • Način prijave: 
  • Da biste se prijavili na ovaj konkurs potrebno je da ispunite online obrazac i dostavite tražene dokumente putem emaila na erasmus@unsa.ba.
  • Ispod su navedeni dokumenti koje trebate dostaviti, a na linku https://international.unsa.ba/koji-su-potrebni-dokumenti-za-prijavu-na-mobilnost/ možete preuzeti formulare i naći objašnjenja kako ih pripremiti i ko treba da ih potpiše.
  • Od ovog kruga konkursa za mobilnost (2021/2022), kandidati će se moći prijaviti na dvije visokoobrazovne institucije u ukupnoj ponudi, gdje je potrebno naznačiti prioritet (prvi i drugi izbor). Ukoliko se prijavljujete na obje opcije, dostavljate dva nominacijska pisma i dva ugovora o učenju (studenti), odnosno ugovora o mobilnosti (osoblje), dok ostale dokumente ne trebate „duplirati“.   

Studenti

 • Online obrazac
 • Dokumenti:
  • Nominacijsko pismo
  • Izjava o prethodnoj mobilnosti
  • Ugovor o učenju
  • Dokaz o poznavanju stranog jezika
  • Prepis ocjena
  • Sken pasoša
  • CV biografija

Nastavno/naučno osoblje

 • Online obrazac
 • Dokumenti:
  • Nominacijsko pismo
  • Izjava o prethodnoj mobilnosti
  • Ugovor o mobilnosti (teaching)
  • Pozivno pismo
  • Sken pasoša
  • CV biografija sa publikacijama
 • Nenastavno osoblje
  • Online obrazac
  • Dokumenti:
   • Nominacijsko pismo
   • Izjava o prethodnoj mobilnosti
   • Ugovor o mobilnosti (training)
   • Sken pasoša
   • CV biografija

 • Konkurs objavljen: 13. septembra 2021. godine
 • Rok za prijavu: 14. oktobar 2021. godine

Pročitajte za više informacija:

Univerzitet umetnosti u Beogradu, Srbija

U okviru Erasmus+ programa KA107 otvoren je konkurs za međunarodnu kreditnu mobilnost na partnerskoj instituciji:


 • Ko se može prijaviti:
  • studenti bachelor, master i PhD studija UNSA
  • nastavno osoblje UNSA
  • nenastavno osoblje UNSA
 • Ukupan broj stipendija:
  • studenti: 1
  • nastavno osoblje (teaching): 2
  • nenastavno osoblje (training): 2

 • Način prijave: 
  • Da biste se prijavili na ovaj konkurs potrebno je da ispunite online obrazac i dostavite tražene dokumente putem emaila na erasmus@unsa.ba.
  • Ispod su navedeni dokumenti koje trebate dostaviti, a na linku https://international.unsa.ba/koji-su-potrebni-dokumenti-za-prijavu-na-mobilnost/ možete preuzeti formulare i naći objašnjenja kako ih pripremiti i ko treba da ih potpiše.
  • Od ovog kruga konkursa za mobilnost (2021/2022), kandidati će se moći prijaviti na dvije visokoobrazovne institucije u ukupnoj ponudi, gdje je potrebno naznačiti prioritet (prvi i drugi izbor). Ukoliko se prijavljujete na obje opcije, dostavljate dva nominacijska pisma i dva ugovora o učenju (studenti), odnosno ugovora o mobilnosti (osoblje), dok ostale dokumente ne trebate „duplirati“.   
 • Studenti
  • Online obrazac
  • Dokumenti:
   • Prijavni formular – preuzmi
   • Nominacijsko pismo
   • Izjava o prethodnoj mobilnosti
   • Ugovor o učenju
   • Dokaz o poznavanju stranog jezika
   • Prepis ocjena
   • Sken pasoša
   • CV biografija
   • Umjetnička biografija (portofolio, snimak izvođenja i sl.)
   • Motivaciono pismo
 • Nastavno/naučno osoblje
  • Online obrazac
  • Dokumenti:
   • Prijavni formular – preuzmi
   • Nominacijsko pismo
   • Izjava o prethodnoj mobilnosti
   • Ugovor o mobilnosti (teaching)
   • Pozivno pismo
   • Sken pasoša
   • CV biografija sa publikacijama
 • Nenastavno osoblje
  • Online obrazac
  • Dokumenti:
   • Nominacijsko pismo
   • Izjava o prethodnoj mobilnosti
   • Ugovor o mobilnosti (training)
   • Sken pasoša
   • CV biografija sa publikacijama

 • Konkurs objavljen: 10. septembra 2021. godine
 • Rok za prijavu: 14. oktobar 2021. godine

Pročitajte za više informacija:

Sapienza Univerzitet u Rimu, Italija

U okviru Erasmus+ programa KA107 otvoren je konkurs za međunarodnu kreditnu mobilnost na partnerskoj instituciji:

 • Institucija: Sapienza Univerzitet u Rimu
 • Erasmus kod: I ROMA01
 • Država: Italija
 • Period boravka: ljetni semestar 2021/2022 (februar – juli 2022)
 • Ponuđene studijske oblasti: uključeno je sve što je dostupno na onom jeziku na kojem student može da prati nastavu i ostvari rezultate.
  • Studijska ponuda na engleskom jeziku: https://corsidilaurea.uniroma1.it/en.
  • Napomena: nije moguće prijaviti se za mobilnost na Medicinski i Farmaceutski fakultet na Sapienza Univerzitetu u Rimu
 • Kontakt za više informacija o partnerskom univerzitetu: erasmusworld@uniroma1.it

 • Ko se može prijaviti:
  • studenti bachelor, master i PhD studija UNSA
  • nastavno osoblje UNSA
 • Ukupan broj stipendija:
  • studenti: 2
  • nastavno osoblje (teaching): 4
  • ukupan broj stipendija se odnosi na četiri univerziteta iz BiH

 • Način prijave: 
  • Da biste se prijavili na ovaj konkurs potrebno je da ispunite online obrazac i dostavite tražene dokumente putem emaila na erasmus@unsa.ba.
  • Ispod su navedeni dokumenti koje trebate dostaviti, a na linku https://international.unsa.ba/koji-su-potrebni-dokumenti-za-prijavu-na-mobilnost/ možete preuzeti formulare i naći objašnjenja kako ih pripremiti i ko treba da ih potpiše.
  • Od ovog kruga konkursa za mobilnost (2021/2022), kandidati će se moći prijaviti na dvije visokoobrazovne institucije u ukupnoj ponudi, gdje je potrebno naznačiti prioritet (prvi i drugi izbor). Ukoliko se prijavljujete na obje opcije, dostavljate dva nominacijska pisma i dva ugovora o učenju (studenti), odnosno ugovora o mobilnosti (osoblje), dok ostale dokumente ne trebate „duplirati“.   
 • Studenti
  • Online obrazac
  • Dokumenti:
   • Nominacijsko pismo
   • Izjava o prethodnoj mobilnosti
   • Ugovor o učenju
   • Dokaz o poznavanju stranog jezika
   • Prepis ocjena
   • Sken pasoša
   • CV biografija
 • Nastavno/naučno osoblje
  • Online obrazac
  • Dokumenti:
   • Nominacijsko pismo
   • Izjava o prethodnoj mobilnosti
   • Motivacijsko pismo
   • Pozivno pismo
   • Sken pasoša
   • CV biografija sa publikacijama

 • Konkurs objavljen: 1. septembra 2021. godine
 • Rok za prijavu: 14. oktobar 2021. godine

Pročitajte za više informacija: