2021 EUA konferencija „Univerziteti 2030: od vizije do stvarnosti“

Evropska univerzitetska asocijacija organizuje godišnju konferenciju na temu „Univerziteti 2030: od vizije do stvarnosti“. Registracije su sada otvorene za ovaj online događaj. Održat će se 22. i 23. aprila 2021. godine, a uključivat će interaktivno učešće publike i mnoge mogućnosti za umrežavanje.

U pozadini tekuće klimatske krize, temeljnog tehnološkog napretka, promjena na tržištu rada i pritiska koji evropski politički sistemi trenutno doživljavaju, da nabrojimo samo nekoliko primjera, potrebna je iskrena i ambiciozna rasprava o putu kojim univerziteti trebaju ostati održivi i relevantni. Da bi doprinjela ovoj raspravi, EUA je razvila viziju otvorenih, angažovanih i autonomnih evropskih univerziteta, istaknutu u publikaciji „Univerziteti bez zidova – vizija za 2030.“, a godišnja konferencija EUA 2021 predstavljat će forum za diskusije o ključne akcije potrebne za ostvarenje ove vizije.

Na konferenciji će se održavati sesije u više formata, s bogatim nizom govornika uživo i video poruka visokih ličnosti, poput predsjednika Evropskog vijeća Charlesa Michela. Pored toga, moći ćete se umrežiti sa svojim vršnjacima i pristupiti virtualnim kabinama predstavljajući različite EUA projekte i aktivnosti.

Najnoviji program i dodatne informacije o konferenciji dostupni su na web stranici godišnje konferencije 2021. godine.

Za više informacija, slobodno kontaktirajte Annual-Conference@eua.eu