Stipendije za magistarske i doktorske studije na Univerzitetu kralja Fahda

Univerzitet kralja Fahda iz Saudijske Arabije je dao mogućnost studentima Univerziteta u Sarajevu da upišu magistarski ili doktorski studij na ovom univerzitetu iz sljedećih navedenih oblasti:

 • Full-Time – Master of Science in Aerospace Engineering.
 • Full-Time – Master of Science in Applied Statistics.
 • Full-Time – Master of Science in Architectural Engineering.
 • Full-Time – Master of Science in Chemical Engineering.
 • Full-Time – Master of Science in Chemistry.
 • Full-Time – Master of Science in Computer Engineering.
 • Full-Time – Master of Science in Computer Networks.
 • Full-Time – Master of Science in Computer Science.
 • Full-Time – Master of Science in Construction Engineering & Management.
 • Full-Time – Master of Science in Industrial and Systems Engineering.
 • Full-Time – Master of Science in Life Sciences.
 • Full-Time – Master of Science in Mathematics.
 • Full-Time – Master of Science in Petroleum Engineering.
 • Full-Time – Master of Science in Physics.
 • Full-Time – Master of Science in Systems and Control Engineering.
 • Full-Time – Master of Science in Telecommunication Engineering.
 • Full-Time – Ph.D. in Chemical Engineering.
 • Full-Time – Ph.D. in Computer Engineering.
 • Full-Time – Ph.D. in Computer Science.
 • Full-Time – Ph.D. in Industrial and Systems Engineering.
 • Full-Time – Ph.D. in Mathematics.
 • Full-Time – Ph.D. in Petroleum Engineering.
 • Full-Time – Ph.D. in Physics.
 • Full-Time – Ph.D. in Systems and Control Engineering.

Iako su ponuđene i druge oblasti na linku, za ovaj poziv fokus je samo na ovim nabrojanim studijskim poljima. Uslovi za prijavu su da ste trenutno minimalno prva godina II ciklusa studija.

Sve informacije su dostupne na linku: http://www.kfupm.edu.sa/deanships/dgs/Pages/en/Full-MS-PhD-Scholarships-Opportunity.aspx.

Ukoliko ste zainteresovani da se prijavite na magistarski ili doktorski studij, potrebno je da popunite tabelu (ispod) i dostavite na email: ammarm@kfupm.edu.sa nakon čega će biti obavješteni o daljnim dokumentima koje treba da dostavite.

Ovaj poziv nema roka prijave, već će se prijave primati do popunjavanja mjesta.

Održan webinar IRO staff class: „No copying allowed“

U okviru tradicionalnog online druženja IRO Staff class koje orgnaizuje Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu, dana 25. maja 2021. godine je održano online predavanje na temu “No copying allowed” čije je izlaganje održao prof. dr. Andi Hoxhaj sa Univerziteta u Warwicku (Velika Britanija).

Tema predavanja je bila univerzitetska inegriranost po pitanju plagijarizma, odnosno kopiranju nečijeg tuđeg rada i predstavljanja kao svog. Profesor Hoxhaj je naveo da se na evropskim univerzitetima podstiču politike na nacionalnom i institucionalnom nivou za razvijanje alate za otkrivanje plagijarizma i akademske neiskrenosti na nivoima bachelora, magistara i doktora nauka. Međutim, ne postoji konsenzus u cijeloj Evropi, pa čak ni unutar država ili institucija o tome što predstavlja plagijarizam. Također, naveo je i da uprkos Bolonjskom procesu, postoje različita gledišta o tome šta je prihvatljiva akademska praksa za studente na različitim nivoima obrazovanja – prvostupnike, magistre i doktorate.

Prezentacija sa današnjeg webinara je dostupna ovdje.

Dr Andi Hoxhaj je pravni saradnik na Univerzitetu Warwick, predavač i istraživač prava Evropske unije. Doktorirao je 2017. godine na Univerzitetu Warwick. Njegova područja fokusiranja su korupcija, upravljanje, organizirani kriminal, civilno društvo, vladavina zakona, evropske integracije i Zapadni Balkan. 

Webinar: “Medicinski fakulteti i digitalno obrazovanje”

Pozivamo vas na webinar “Medicinski fakulteti i digitalno obrazovanje”, u organizaiciji Univerziteta u Paviji (Italija)

Kratki sažetak: Referentni okvir je DIJETE C.A. (ChildCA) projekat, čiji je cilj poboljšati brigu o djeci u zemljama Centralne Azije (CA) kroz modernu i inovativnu poslijediplomsku obuku stručnjaka posvećenih njihovoj njezi. Drugi webinar iz serije CA za djecu obradit će sljedeća pitanja:

 • Je li obrazovanje usmjereno na predavanja zastarjelo? Prednosti i nedostaci sinhronih alata na Medicinskom fakultetu (na primjeru Jagelonskog Univerziteta u Krakovu)
 • Kako plan i program učiniti transnacionalnim (na primjeru Univerziteta u Kelnu)
 • Kako olakšati interaktivno učenje učenicima?
 • Da li su online testovi korisni ne samo tokom pandemije?

Datum i vrijeme održavanja: 27. maja 2021. godine, u 11:00 sati (CEST – centralnoevropsko ljetno vrijeme)

Dodatne informacije: U okviru evropskog projekta ChildCA i kao rezultat saradnje evropskih stručnjaka za učenje na daljinu, drago nam je predstaviti izuzetno međunarodnu inicijativu, čiji je cilj istraživanje novih tehnologija i inovacija u korist visokog obrazovanja : “Međunarodni program obuke o medicinskom osposobljavanju i obrazovanju u digitalnoj eri. Perspektiva i izazovi”.

Registracija: https://www.eden-online.org/medical-facversity-and-digital-education/

Ljubazno vas molimo da se registrujete kako biste mogli dobiti upute za pridruživanje prije webinara, vezu do snimanja webinara nakon događaja i otvorenu značku kako biste potvrdili i cijenili vaše učešće.

COPERNICUS BERLIN stipendije

Zadovoljstvo nam je objaviti da je COPERNICUS BERLIN otvorio fazu prijave za program Međunarodne stipendije za izvrsnost (IES). Rok za prijavu je 15. jun 2021. godine.

COPERNICUS BERLIN zajedno sa FU Berlin, HU Berlin, HWR Berlin i Univerzitetom u Potsdamu poziva vas da provedete šest mjeseci u Berlinu uz Međunarodni program stipendiranja izvrsnosti (IES).

Više informacija je dostupno na: https://en.copernicusberlin.de/ies

Dr Andi Hoxhaj

Pozivamo vas na online predavanje na temu “No copying allowed” u okviru našeg Staff class sesija koje organizujemo u cilju promocije internacionalizacije Univerziteta u Sarajevu. Gost predavač će biti Dr. Andi Hoxhaj sa Univerziteta u Warwicku (Velika Britanija). Predavanje će se održati 25. maja 2021. godine u 13:00 sati, preko Zoom aplikacije.

Dr Andi Hoxhaj is an Early Career Fellow in Law at the University of Warwick, teaching and researcher in European Union Law. He was awarded his PhD in 2017 at the University of Warwick. His areas of focus are corruption, governance, organised crimecivil society, the rule of law, the European integration, and the Western Balkans. He is an author of book titled ‘The EU Anti-Corruption Policy: A Reflexive Governance Approach (Routledge, 2020). Dr Hoxhaj has also published in various peer-review journals on areas of EU enlargement policy towards the Western Balkans and the rule of law. His work on corruption, good governance, EU enlargement policy, and the migration of young people in the Western Balkans were referred to in a parliamentary inquiry report ‘The UK and the future of the Western Balkans’ published by the United Kingdom Parliament in 2018. In April 2018, Dr Hoxhaj was awarded the British Academy Rising Star Engagement Award funding his project The UK—Western Balkans post-Brexit.  

He tweets @Andi_Hoxhaj and his email: andi.hoxhaj@warwick.ac.uk  

REGISTRACIJA

Webinari Evropske univerzitetske asocijacije (EUA)

U narednim sedmicama EUA će biti domaćin nekoliko webinara na teme naučnog izdavaštva, finansiranja univerziteta prema 2030. i ozelenjavanja u evropskim institucijama visokog obrazovanja. Drago mi je što vas pozivam da prisustvujete jednom ili više ovih internetskih događaja.

Od 18. maja do 15. juna, EUA će biti domaćin četverodijelne serije webinara „Univerziteti i budućnost naučnog izdavaštva“. Svaki webinar održat će se od 14.00 do 15.30 CEST (centralnoevropsko ljetno vrijeme).

 • 18. maj: Webinar I – U nepoznato: najverovatnije budućnosti za objavljivanje u otvorenom pristupu
 • 25. maj: Webinar II – Univerziteti i obećanja objavljivanja pod vodstvom naučnika
 • 08. juni: Webinar III – Quo vadis, transformativni ugovori?
 • 15. juni: Webinar IV – Budimo praktični: usklađivanje institucionalne akcije sa planom S

(Završni webinar rezerviran je za članove EUA na poziv.)

Nakon strateških razmišljanja u izvještaju za 2020. godinu „Čitaj i objavljuj ugovore u kontekstu dinamičnog naučnog sistema izdavanja“, EUA nudi ovu seriju webinara s ciljem podizanja svijesti među univerzitetima o njihovoj ulozi u razvoju sistema izdavanja otvorenog pristupa.

Završni webinar je u partnerstvu s cOAlition S i rezerviran je za članove EUA na poziv.

Registrirajte se

Obraćajući se najnovijim trendovima finansiranja univerziteta u Evropi, EUA-in webinar „Univerzitetsko finansiranje prema 2030: povećanje vatrene moći u postpandemijskoj fazi“ održat će se u četvrtak, 27. maja 2021. od 14.00 do 15.00 CEST i pružit će priliku za raspravu o podacima o finansiranju okupljeni iz cijele Evrope u Opservatoriji EUA za javno finansiranje.

Registrirajte se

Pokazujući posvećenost sektora visokog obrazovanja ekološkoj održivosti, EUA će od 31. maja do 4. juna biti domaćin serije vebinara „Ozelenjavanje u evropskim institucijama visokog obrazovanja“. Svaki webinar održat će se od 14.00 do 15.00 CEST. Nalazi nedavnog EUA istraživanja o ozelenjavanju uokvirit će raspravu s predstavnicima visokoškolskih ustanova i šireg sektora:

 • 31. maj: Webinar I – Ekološka održivost i budućnost mobilnosti i internacionalizacije
 • 03. juni: Webinar II – Ekološka održivost učenja i poučavanja
 • 04. juni: Webinar III – Univerzitetske strategije i akcije za održivost životne sredine

Tema održivosti okoliša također će biti predstavljena u nizu drugih aktivnosti EUA paralelno sa Zelenom sedmicom EU od 31. maja do 4. juna 2021. godine.

Registrirajte se

Svi ovdje navedeni webinari su besplatni. Registracije ostaju otvorene do početka događaja. Za bilo kakva pitanja, molimo kontaktirajte event@eua.eu.

Više informacija je dostupno na: https://cdn.flxml.eu/r-8a622c7b586e588116692141e4196b02998800a2f0f38c9d

Web konferencija SGroup Think Tank Academije

Zadovoljstvo nam je pozvati vas na web konferenciju SGroup Think Tank Academije na temu „Odgovorno međunarodno visoko obrazovanje 2021. – transformativni načini za održivi i hibridni angažman“. Konferencija će se održati putem interneta, od 20. do 21. maja 2021. godine. Događaj je otvoren za javnost bez ikakve kotizacije. Ciljne grupe su više rukovodstvo, akademike, administrativno osoblje i studente visokoškolskih ustanova, kao i predstavnike nevladinih organizacija. Ovaj webinar zamjenjuje polugodišnju konferenciju „licem u lice“ koju obično organizira SGroup Think Tank Academy (TTA) u prvoj polovini godine.

Ovdje se možete besplatno registrirati do 19. maja. Vaša registracija bit će potvrđena nakon nekoliko dana.

Adel El Zaim, zamjenik međunarodnog potpredsjednika sa Univerziteta u Otavi i bivši predsjednik AIEA, bit će glavni govornik prvog dana, iznoseći svoje stavove o glavnoj temi. Na dnevnom redu će biti i slotovi za naše regionalne think tankove (Australija, Kina, Latinska Amerika i Afrika).

Drugi dan fokusirat će se na prezentacije o „Inovativnim praksama u doktorskom obrazovanju“ ujutro, nakon čega će uslijediti popodnevna radionica na temu „Društvena misija univerziteta“.

Dodatni detalji bit će dodani čim postanu dostupni. Imajte na umu da su sva vremena u rasporedu u srednjoevropskom ljetnom vremenu).

Više informacija je dostupno na: https://sgroup-unis.eu/news/sgroup-think-tank-academy-web-conference-20-21-may-2021

GO STYRIA stipendije

Go Styria je program stipendiranja za studente magistarskih i doktorskih studija, kao i za post-doktorante zainteresirane za kratkoročni boravak u istraživanju (najviše 4 mjeseca) u kontekstu njihovog master, doktorskog rada ili postdoktorskog istraživanja.

Ciljna regija uključuje Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Bugarsku, Hrvatsku, Kipar, Grčku, Mađarsku, Kosovo, Moldaviju, Crnu Goru, Sjevernu Makedoniju, Rumuniju, Srbiju, Sloveniju, Tursku. Kandidati odabrani za program imat će priliku za istraživački period na Univerzitetu u Grazu kako bi potom nastavili i zaključili svoje studije / istraživanja na matičnim univerzitetima.

Ko se može prijaviti?

MASTER I DOKTORSKI studenti:

• trenutno upisani i takođe upisani u 2021/22. godini na akreditovanom univerzitetu u ciljanoj regiji

• trenutno već rade na magistarskom ili doktorskom radu

POST-DOC-ovi:

• koji su članovi nastavnog i naučnog osoblja na akreditovanom univerzitetu u ciljanoj regiji

• završetak doktorata ne bi trebao biti stariji od 1 godine u trenutku prijave

Detalji o pozivu programa: https://international.uni-graz.at/en/incoming-exchange/go-styria-scholarship-programme/

Rokovi za prijavu:

• 11. maja 2021. godine – krajnji rok za slanje zahtjeva preko emaila koji omogućavaju pristup online prijavi (obavezno samo za podnosioce prijava za magistre / doktorate da započnu proces prijave)

• 17. maja 2021. godine do 13:00 po srednjoevropskom vremenu – krajnji rok za prijave za sve kandidate

Preporučujemo, zainteresirani kandidati da što prije započnu postupak prijave jer će potražnja odgovarajućeg supervizora na Univerzitetu u Grazu potrajati.

Staff class

U cilju iniciranja veće međunarodne mobilnosti nastavnog, naučnog i nenastavnog osoblja Univerziteta u Sarajevu, Služba za međunarodnu saradnju UNSA će organizovati poseban informativan dan za pomenuto osoblje na kojem ćemo predstaviti dostupne Erasmus+ KA107 mogućnosti kao i savjete oko pronalaska odgovarajuće mobilnosti.

Vidimo se u četvrtak, 29. aprila u 13:00 sati, naravno virtuelno!

REGISTRACIJA

Molimo vas da se registrujete kako biste dobili Zoom link (Zoom link će biti automatski dostupan na istoj stranici nakon što kliknete submit, kao i naknadno poslan na vaš email). Vodite računa da pravilno unesete svoj email, kao i da provjeravate junk/spam foldere jer nekad naš email sa zoom linkom završi tu.

#erasmus #erasmusplus #staffweek #erasmuslife #erasmusstaff #erasmusmobility #erasmusteaching #erasmustraining

Relax class u policijski čas

Poznato je da pravilno disanje umiruje emocije, donosi mentalni mir i povećava osjećaj sreće. Pandemija korona virusa je povećala nivo stresa, a time smanjila produktivnost. Kako nam je bitno vaše zdravlje, a u cilju da sa nama budete uvijek sretni, želimo vas pozvati u nastavak našeg druženja u noćnom programu Službe za međunarodnu saradnju, na radionicu „Relax class u policijski čas – Yoga i disanje“ gdje će te imati priliku da uz iskusnog Yoga instruktora Enitu Nakaš učestvujete u nesvakidašnjoj zoom sesiji i pročistite misli i disajne puteve.

Registrujete se ispod kako biste dobili zoom link.

Relax class u policijski čas” se održava u utorak, 20. aprila 2021. godine, s početkom u 21:00 sat (CET).

Dodatno štivo za pripremu: