3. IAEA Maria Sklodowska-Curie program stipendiranja

Nacionalni Erasmus+ ured u BiH nas je obavijestio da je prijava na 3. IAEA Maria Sklodowska-Curie program stipendiranja (MSCFP) otvoren i da će se zatvoriti 30. septembra 2022. Godine. Za više informacija o programu i uslovima posjetite link:

Ove godine IAEA ima za cilj da odabere 150 studenata.

Program stipendiranja IAEA Marie Sklodowska-Curie (MSCFP) pokrenuo je 2020. godine generalni direktor IAEA u nastojanju da poveća broj žena u nuklearnom polju, podržavajući inkluzivnu radnu snagu muškaraca i žena koji doprinose i pokreću globalne nauke i tehnološke inovacije. Program ima za cilj da inspiriše i ohrabri mlade žene da ostvare karijeru u oblastima vezanim za nuklearnu energiju, pružajući visoko motivisanim studentima stipendije za magistarske programe i priliku da nastave stažiranje uz pomoć IAEA. Stipendije se dodjeljuju godišnje, za 100+ studentica, ovisno o raspoloživosti sredstava. Prilikom odabira studenata uzima se u obzir geografska i stručna raznolikost, pored uslova ispunjavanja kriterija. Odabrani studenti dobijaju do 20.000 evra za troškove školarine i do 20.000 evra za troškove života za njihov master program. Po završetku studija, studentima se takođe daje prilika da obave praksu do 12 mjeseci u IAEA-i, njenim partnerskim organizacijama, kao i industriji. Pored toga, studentima se pruža mogućnost da prisustvuju i učestvuju u raznim edukativnim, profesionalnim i mrežnim događajima. Od svog pokretanja 2020. godine, MSCFP je primio 1042 prijave, odabravši 210 studenata iz 93 države članice koji studiraju u 53 zemlje širom svijeta. Predviđeno je da program raste svake godine kako bi se osiguralo da više žena ima priliku da nastavi napredno obrazovanje u oblastima vezanim za nuklearnu energiju.

Promotivni materijal:

10 stipendija za master studij u Ankoni

Politehnički univerzitet Delle Marche u Ankoni otvara poziv za dodjelu 10 (Jadransko-jonska inicijativa) stipendija za inostrane studente, koje se nude se studentima iz zemalja povezanih sa Evropskom strategijom za Jadransko-jonsku regiju – EUSAIR (ispod). Stipendije finansira Ministarstvo za strane poslove i međunarodnu saradnju Republike Italije.

Ko se može prijaviti?

Građani Jadransko-jonske regije – EUSAIR (Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Grčka, Crna Gora, Republika Sjeverna Makedonija, Srbija i Slovenija).

Ponuda za obuku

Studenti se mogu pridružiti jednom od sljedećih magistarskih kurseva, koji se u potpunosti izvode na engleskom jeziku, a koje nudi Politehnički univerzitet Delle Marche u Ankoni:

  • Biomedicinsko inženjerstvo;
  • Environmental Engineering;
  • Inovacije i menadžment hrane i pića;
  • Međunarodna ekonomija i trgovina;
  • Zeleni industrijski inženjering

Stipendija

Stipendija iznosi 6.000,00 € za svaku akademsku godinu (maksimalno dvije akademske godine), bruto sve naknade za račun korisnika.

Naknade

Stipendisti će imati pravo na oslobađanje od školarine (osim regionalne takse koja iznosi 140,00 € i takse od 16,00 €)

Rok za prijavu: 08. jul 2022

Za više informacija pogledajte prilog.

Prijavite se za prijem: kliknite na link.

EUA Strateška grupa za istraživanje i inovacije – poziv

Nakon što je Odbor EUA odobrio svoju novu Stratešku grupu za istraživanje i inovacije (RISG), ranije poznatu kao Radna grupa za istraživačku politiku (RPWG), EUA pokreće poziv za nominacije. RISG će nadgledati sve istraživačke i inovacijske teme od značaja za evropske univerzitete i pružati savjete i podršku Odboru u vođenju strategije i politike EUA u ovoj oblasti.

Ovaj poziv je upućen članovima EUA koji nemaju zastupljenost Nacionalne rektorske konferencije (NRC) u Vijeću. EUA nastoji da popuni tri mjesta u RISG-u rezervirana za ovu kategoriju članstva, kako bi dopunila 25 mjesta koja će biti popunjena posebnim pozivom NRC-ovima.

Poziva se nastavno/naučno i istraživačko osoblje Univerziteta u Sarajevu da se prijave za članove ove radne grupe. Rok za prijavu je 27. maj 2022. godine, a prijave podnosite putem emaila na jasna.bosnjovic@unsa.ba i adnan.rahimic@unsa.ba zajedno sa biografijom od 1-2 stranice na osnovu priloženog šablona (obavezno koristiti ovaj format). Za detaljne informacije o zadacima i odgovornostima grupe, kao i kriterijumima za članstvo, pogledajte priloženi poziv za nominacije i opis poslova.

Molimo kontaktirajte Stephanea Berghmansa (stephane.berghmans@eua.eu) ako imate bilo kakvih pitanja ili ako su vam potrebne dodatne informacije.

Napomene:

SGroup mobilnost

SGroup – Univerziteti u Evropi pozivaju akademsko i administrativno osoblje SGroup univerziteta sa punim članstvom da podnesu prijave za grantove za mobilnost u okviru poziva za Icon Program 2022.

Pružajući članovima grantove za mobilnost do 1000 €, ICon (The InterContinental Academic Exchange Programme) ima za cilj promovirati, olakšati i/ili ojačati saradnju između SGroup univerziteta i institucija po njihovom izboru smještenih u strateškim regijama povezanim s Think Tank akademijom (Kina , Latinska Amerika i Afrika) i/ili pridruženim članovima SGroup.

Prijave su otvorene do 31. maja 2022. godine. Mobilnost mora trajati najmanje 5 radnih dana (bez maksimuma) i održati se prije 31. decembra 2022. godine.

Sve informacije, uključujući ICon Program Guide 2022 koji sadrži poziv, Prijavni formular, kao i ažuriranu listu dostupnih grantova i izjave prethodnih učesnika, mogu se pronaći na https://sgroup-unis.eu/project/icon-programme.

Dana 19. maja u 15 sati po srednjeevropskom vremenu, SGroup će biti domaćin Info sesije na kojoj će biti objašnjeno funkcionisanje programa, aplikacija i obrada grantova. Osim toga, bivši učesnici ICon-a će podijeliti svoja iskustva interkontinentalne mobilnosti i odgovarati na pitanja publike. Registrirajte se ovdje kako biste osigurali svoje mjesto!

Univerzitet u Sarajevu je pristupio ovoj mreži 2021. godine i time osigurao svom nastavno-naučnom, umjetničkom i nenastavnom osoblju priliku da učestvuje u mnogim međunarodnim projektima i mobilnostima koji su podržani od strane članica ove mreže.

Ljetna škola Masaryk Univerziteta u Brnu, Češka Republika

Masaryk univerzitet u Brnu organizuje ljetnu školu pod nazivom Talasi i oseke demokratije: lekcije naučene iz centralnoevropske ‘Tamo i nazad’ (Waves and Ebbs of Democracy: Lessons learnt from Central European ‘There and Back Again’), koja će trajati 26. juna — 17. jula 2022. godine sa kreditnom vrednošću od 6 ECTS. Pomenuti univerzitet će ponuditi besplatno učešće u programu. To će uključivati ​​školarinu, kulturni program koji će studente odvesti u još tri evropske zemlje i smještaj. Studenti trebaju snositi troškove putovanja od svoje matične institucije do Brna i potom nazad, hranu i vlastite troškove.

Predmet koristi pristup četiri glavne discipline – sociologije, političkih nauka, ekonomije i prava – tako da se studenti ovih disciplina najbolje uklapaju. Međutim, takođe mogu biti relevantni studenti istorije, međunarodnih odnosa, biznisa i evropskih studija.

Broj dostupnih mjesta je ograničen: 1-2 kandidata bi mogla biti prihvaćena.

Studenti moraju biti akademski spremni kao i dobro vladati engleskim jezikom. Kao dio ocjenjivanja, od nominiranih studenata bi se moglo tražiti da budu intervjuisani prije odabira koji će procijeniti njihovu motivaciju i spremnost za kurs.

Važna napomena: mogu se prihvatiti samo studenti vakcinisani vakcinom koju priznaje češka vlada. Priznate potvrde o vakcinaciji možete pronaći ovdje (https://koronavirus.mzcr.cz/en/recognition-of-vaccination-certificates-from-other-countries/).

Više informacija je dostupno na: https://muni.cz/summer

Rok za prijavu Službi za međunarodna saradnju je 30. mart 2022. godine, a potrbeno je dostaviti nominacijsko pismo i CV na email: erasmus@unsa.ba (sa naznakom za Ljetnu školu Masaryk Univerziteta u Brnu).

Informacija o Erasmus+ konkursima za zimski semestar 2022/23

Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu je aktivno radila (i dalje radi) na umrežavanju i spajanju našeg univerziteta sa partnerskim institucijama širom Evrope kroz različite međunarodne programe, kao što je Erasmus+. Da bi došlo do razmjene studenata i osoblja, skoro godinu dana prije Služba priprema prijavu zajedno sa partnerskom institucijom iz “programske zemlje”, a koju podnosi prema njihovoj Nacionalnoj agenciji. Zahvaljujući detaljnim informacijama o internacionalizaciji i univerzitetskoj strategiji i interesu za evropski visokoobrazovni prostor, kao i zavidnim statističkim podacima koje pripremimo, skoro svaka naša prijava bude odobrena i finansirana sa određenim brojem mobilnosti (dolaznim i odlaznim). Ovaj poziv za finansiranje projektnih prijava se dešava jednom godišnje (u trajanju od novembra do februara iduće godine), dok su rezultati poznati na ljeto (juli/avgust) te prvi konkursi kreću tek od oktobra, zavisno od toga kako se organizuje partnerska institucija.

Kako zbog pandemije korona virusa u 2020/21. godini nije bio objavljen poziv za finansiranje novih projekata i mobilnosti, samim time nije bilo odobrenja novog budžeta, što je uticalo na smanjenje broja dostupnih mobilnosti i samim tim uticalo i na smanjen broj konkursa. Iako bi u ovo doba naša web stranica (http://www.international.unsa.ba) imala po 40-50 otvorenih konkursa za naredni semestar (kao pred pandemiju), zbog nepostojanja novog budžeta, taj broj je dosta smanjen. Ne možemo sa sigurnošću reći koliko će biti otvorenih poziva jer i mi objavljujemo kada nam partnerske institucije kažu da imaju određeni budžet za mobilnosti (koji im je ostao od prethodne godine ili je nepotrošen zbog nemogućnosti implementiranja mobilnosti).

U svakom slučaju, pratite našu web stranicu kako biste dobili informacije o novim konkursima, a mi se nadamo da ćemo iz poziva za 2022. godinu (koji je završio u februaru 2022. godine) ponovo dobiti priliku za veći broj obostrane mobilnosti. Prvi konkursi od tog budžeta bi trebali početi od akademske 2022/2023. godine.

Konkurs: Mobilnost je moj stil života

Erasmus Student Network International su pokrenuli Četvrto izdanje kampanje “Mobilnost je moj stil života”. Kampanja se ovoga puta provodi u okviru projekta “Erasmus Generation Participation and Engagement”, koji finansira Evropski parlament. Pobjednici, njih 5 ovoga puta, putovat će vozom iz svoje zemlje samo kroz 5 drugih evropskih gradova, susrećući se na putu sa ostalim članovima ESN-a koji će im pomoći da se uključe u lokalne aktivnosti i sa zajednicama.

Konkurs je počeo 15. februara u 12 sati po srednjeevropskom vremenu, a rok za podnošenje prijava je 20. mart 2022. godine, 23:59 sati po srednjeevropskom vremenu. Odabrat ćemo 10 najboljih videa i podijeliti ih na našem Instagram kanalu @esn_int. Pet videa koji dobiju najviše lajkova i dijeljenja do 14. aprila 2022. godine, dobit će putovanje po Evropi, tokom kojeg će upoznati lokalno stanovništvo i učestvovati u raznim aktivnostima koje bude organizovao ESN.

Učesnici moraju poslati video u trajanju od 45-60 sekundi koji odgovara na pitanje „Kako je mobilnost promijenila način na koji gledam na Evropu?“ do 20. marta 2022. godine, putem ESN Google forme. Napominjemo da volonteri koji imaju poziciju na međunarodnom nivou ESN-a, kao i zaposleni, pripravnici i volonteri u sjedištu ESN-a, nemaju pravo učešća. Učestvovati mogu mladi iz svih zemalja članica Vijeća Evrope!

Više informacija dostupno je na https://esn.org/news/mobility-my-lifestyle-competition-back.

Sretno!

Dan dobrodošlice za gostujuće studente na Univerzitetu u Sarajevu

Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu je, u saradnji sa prodekanima i koordinatorima za međunarodnu saradnju organizacionih jedinica Univerziteta, tokom zimskog semestra otvorila niz konkursa za obostranu mobilnost, te organizovala prijem inostranih studenata na ljetni semestar 2021/2022. godine.

Približno 50 inostranih studenata je dobilo priliku da naredni semestar boravi na Univerzitetu u Sarajevu. Tim povodom, danas je održan Dan dobrošlice za inostrane studente koji će ljetni semestar 2021/2022. godine provesti na našem univerzitetu, najviše preko programa Erasmus+. Studenti dolaze iz Austrije, Češke Republike, Francuske, Hrvatske, Italije, Litvanije, Njemačke, Poljske, Portugala, Slovačke, Slovenije, Srbije, Španije i Turske.

U okviru Dana dobrodošlice studentima je predstavljen Univerzitet u Sarajevu, grad Sarajevo, te su im pružene akademske i praktične informacije koje će im koristiti za brže i bolje snalaženje u našem gradu. U saradnji sa studentskom asocijacijom Erasmus Student Network gostujućim studentima je omogućeno “uparivanje” sa lokalnim studentima kako bi im se olakšao boravak i pružanje informacija o životu u Sarajevu.

Inostrani gostujući studenti će na Univerzitetu u Sarajevu boraviti do jula 2022. godine kada oficijelno i završavaju sa nastavnim obavezama, a mi se nadamo da će u tom periodu ostvariti pozitivne rezultate i doživjeti najljepše momente tokom mobilnosti u Sarajevu i BiH.

Evropski forum Alpbach – stipendije

Evropski forum Alpbach ove godine dodjeljuje do 450 stipendija. Prijaviti se mogu studenti/studentice i mlade zaposlene osobe (do 30 godina starosti) iz cijelog svijeta. Stipendija omogućava učešće na znanstvenim i umjetničkim seminarima, kvalitetnom konferencijskom programu, kao i brojnim društvenim i kulturnim aktivnostima.

Prijave za stipendiju su moguće u periodu od 15.-31. marta 2022. godine.

Opširne informacije su dostupne na web stranici: https://2022.alpbach.org/scholarship/.

COIMBRA GROUP POKREĆE PROGRAM STIPENDIRANJA ZA KRATKE ISTRAŽIVAČKE BORAVKE U EVROPIUniverziteti članovi Coimbra grupe nude skoro 80 stipendija za mlade profesore i istraživače koji su i državljani i stanovnici Latinske Amerike, podsaharske Afrike
ili evropskim susjednim zemljama. Cilj je omogućiti naučnicima da internacionaliziraju istraživanja koja provode u svojoj matičnoj instituciji i pomoći im da uspostave akademske i istraživačke kontakte u Evropi. Inicijativa će posebno podržati kratkoročne istraživačke posjete jednom od 20 univerziteta koji učestvuju na evropskom kontinentu.

Kako se prijaviti

Prijave se podnose online putem službene web stranice Coimbra grupe: http://www.coimbragroup.eu/scholarships. Imajte na umu da svaki regionalni program stipendiranja ima posebne zahtjeve i da pismo o prihvatanju mora dostaviti akademski supervizor na univerzitetu domaćinu.

Rok za podnošenje prijava je 15. april 2022. u ponoć (po briselskom vremenu, UTC+01:00).

Više informacija