Vaša Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu ide na zasluženi odmor cijeli avgust. Ovo je bila godina puna izazova, novih situacija, komunikacija, kriznog menadžmenta, testiranja živaca, kako vaših, tako i naših. Mi smo dosad, ali i u buduće uvijek radili za dobrobit Univerziteta u Sarajevu, njegovih studenata, nastavnog iRead More →

Vlada Japana ovom prilikom najavljuje otvorenje konkursa za stipendije za tri studijska programa dostupna studentima iz BiH u 2021. akademskoj godini, koji imaju želju ili interes da studiraju na univerzitetima u Japanu. Konkurs se realizuje u skladu sa MEXT programom stipendiranja (MEXT – Ministarstvo kulture, sporta, obrazovanja, tehnologije i nauke).Read More →

U okviru Erasmus+ programa KA107 otvoren je konkurs za međunarodnu kreditnu mobilnost na partnerskom univerzitetu: Institucija: KATOLIČKI UNIVERZITET U VALENSIJIErasmus kod: E VALENCI11Država: ŠPANIJAPeriod boravka: ljetni semestar 2020/2021 (februar – juni 2021.) Ko se može prijaviti:  studenti bachelor studija UNSA, nastavno osoblje UNSA (za teaching) Ponuđene studijske oblasti: business i administracija Kontakt osoba sa partnerskog univerziteta: JosefaRead More →

U okviru Erasmus+ programa KA107 otvoren je konkurs za međunarodnu kreditnu mobilnost na partnerskom univerzitetu: Institucija: UNIVERZITET U BARSELONIErasmus kod: E BARCELO01Država: ŠPANIJAPeriod boravka: ljetni semestar 2020/2021 (februar – juni 2021.) Ko se može prijaviti: studenti bachelor i master studija UNSAPonuđene studijske oblasti: sve oblasti osim medicinskih nauka (studijska ponuda)KontaktRead More →

Kako bi pružio ciljani odgovor na globalnu pandemiju koji je uzrokovao COVID-19, CEI je otvorio konkurs za dostavu prijedloga COVID-19 2020. Cilj poziva je brzo rješavanje specifičnih potreba zajednica u državama članicama CEI. Ukupni budžet u iznosu od 600.000 EUR – koji podržavaju sve države članice CEI kroz fond zaRead More →

Zbog pandemije Korona virusa (COVID 19) u Bosni i Hercegovini, ali i širom svijeta, Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu uz jednoglasnu podršku prodekana i koordinatora za međunarodnu saradnju (pod)organizacijskih jedinica Univerziteta u Sarajevu je donijelo odluku da obustavi i suspendira sve otvorene konkurse i nominacije odlaznih i dolaznihRead More →

S obzirom na aktuelnu epidemiološku situaciju u BiH i Regionu i odluke i preporuke Kriznih štabova ministarstava zdravstva KS i FBiH, Univerzitet u Sarajevu je preduzeo određe mjere u organizaciji nastavnog i radnog procesa u uslovima pojave koronvirusa (više na: http://www.unsa.ba/novosti/senat-unsa-zakljucci-o-izmjeni-nacina-realizacije-nastavnog-procesa-na-univerzitetu-u). Uzimajući u obzir zaključke kao i nastojanje da neRead More →

An incoming training staff can be defined as a person doing a short/limited period of professional training abroad (in the framework of ongoing work at the home institution). Training periods abroad can consist of job shadowing, observation periods, professional development courses or specific competence-building events. In our case, we organize severalRead More →

TEACHING An exchange teaching staff can be defined as a person doing a short/limited period of teaching abroad (in the framework of ongoing work at the home institution). Exchange is usually done through the implementation of different mobility programs (i.e. Erasmus+, CEEPUS, Mevlana, International Visegrad Fund, DAAD, Fulbright, programs supportedRead More →