KONKURS za angažman student – volontera u Službi za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu (2 pozicije)

Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu raspisuje Konkurs za angažman student – volontera u ovoj službi.

(2) pozicije

OPIS VOLONTERSKOG POSLA

Angažman volontera obuhvata sljedeće aktivnosti:

 • pripremanje informacija o ponuđenim sporazumima o saradnji na temelju dostavljenih inicijativa;
 • pripremu i učešće u orijentacijskom programu koji se organizira za strane studente;
 • pripremu i učešće u orijentacijskom programu koji se organizira za studente Univerziteta u Sarajevu koji učestvuju u mobilnosti;
 • obradu informacija potrebnih za štampanje materijala o fakultetima i akademijama Univerziteta u Sarajevu na engleskom i bosanskom/hrvatskom/srpskom jeziku;
 • pripremanje informacija u vezi sa posjetama stranih delegacija našem univerzitetu;
 • pripremanje informacija u vezi sa posjetama predstavnika našeg univerziteta stranim univerzitetima;
 • pomoć u organizaciji međunarodnih dešavanja na Univerzitetu u Sarajevu;
 • pomoć u organizaciji i održavanju info dana i promotivnih sesija o Erasmus+ programu;
 • izrada promotivnih materijala i videa;
 • vođenje društvenih mreža Službe za međunarodnu saradnju;
 • ispomoć u drugim poslovima koje obavljaju predstavnici Službe za međunarodnu saradnju.

Poslovi će se obavljati u prostorijama Univerziteta u Sarajevu, njegovih organizacionih jedinica te na drugim mjestima gdje svoje poslove obavljaju predstavnici Službe za međunarodnu saradnju.

USLOVI:

 • studenti I ili II ciklusa,
 • poznavanje engleskog jezika (minimalno nivo B2 prema CEFR-u)
 • tehničke vještine (MS Office: Word, PowerPoint, Excel, Outlook),

Poželjno, ali nije uslov:

 • poznavanje rada u dizajnerskim programima (Canva);
 • poznavanje snimanja i izrade promotivnih videa;
 • poznavanje i aktivno korištenje društvenih mreža (Facebook, Instagram, YouTube);
 • poznavanje još jednog svjetskog jezika;
 • studenti koji su učestvovali u Erasmus+ razmjeni će imati prednost.

PRIJAVA

Kandidati obavezno dostavljaju:

 1. biografiju (poželjno Europass CV),
 2. motivaciono pismo (ne više od dvije stranice A4 kucanog teksta),
 3. dokaz o trenutnom statusu studenta u akademskoj 2022/2023. godini,

Prijave se dostavljaju putem e-maila na erasmus@unsa.ba do petka 15. septembra 2023. godine do 15:00 sati.

ODABIR

Nakon pristiglih prijava komisija će odabrati kandidate koji zadovoljavaju date uslove. Obavijestit ćemo samo one kandidate koji budu zadovoljili kriterije i pozvati ih na intervju. Napomena: dokaz o poznavanju engleskog jezika (minimum B2) se može tražiti ukoliko budete pozvani na intervju.

POČETAK RADA

Očekujemo da volonteri budu spremni za rad početkom oktobra 2023. godine, a period rada je akademska 2023/2024. godina.

Ljetni semestar 2023/2024 – završeni

Austrija | Univerzitet u Grazu 

Univerzitet u Valladolidu

Ca Foscari Univerzitet u Veneciji

Karlov univerzitet u Pragu (Fakultet društvenih nauka)

Aristotel Univerzitet u Solunu

Tehnički univerzitet u Rigi

KU Leuven

KU Lille

Sveučilište u Zagrebu

La Sapienza Univerzitet u Rimu

Univerzitet u Padovi

Univerzitet u Bolonji

Windsheim univerzitet primjenjeih nauka

Univerzitet u Varšavi

Politehnički institut Viana do Castelo

Ekonomski univerzitet u Bratislavi

Malardalen Univerzitet

METU

Fatih Sultan Mehmet Vakif Univerzitet (Turski jezik)

Univerzitet Kralja Juana Karlosa, Madrid

Palacky Univerzitet u Olomoucu

Univerzitet Pariz Est Creteil

Univerzitet u Marburgu

Univerzitet u Szczecinu

KU Valensija

AGH univerzitet za nauku i tehnologiju, Krakow

Sveučilište u Splitu

Tehnički univerzitet u Rigi

Politehnički institut u Beji

Univerzitet u Aalenu

Univerzitet u Jaenu

Univerzitet u Heidelbergu

Univerzitet Santiago de Compostela

Univerzitet u Lleidi

Univerzitet u Poitiersu

Vytautas Magnus Univerzitet

Alexandru Ioan Cuza Univerzitet u Jašu

Univerzitet u Almeriji

Mendelov Univerzitet u Brnu

Politehnički institut u Santaremu

Politehnički institut Viana do Castelo

Matej Bel Univerzitet

Univerzitet u Mariboru

Univerzitet u Kragujevcu

Middle East Tehnički Univerzitet

Anadolijski Univerzitet

KU Leuven

Mendelov univerzitet u Brnu

Zagreb

Vytautas Magnus Univerzitet

Saarland

Varšava

Beja

Santarem

Almerija

Valladolid

Palacky (teologija)

Erlangen

Barcelona

UPEC

Zimski semestar 2023/2024 – završeni

Ljetni semestar 2022/2023 – završeni

 • završen) Aristotel univerzitet u Solunu, Grčka (studenti) | Rok: 05.10.2022.
  (završen) Univerzitet Santiago de Compostela, Španija (teaching) | 06.10.2022.
  (završen) Palacky univerzitet u Olomoucu, Češka Republika (studenti) | Rok: 13.10.2022.
  (završen) JUNIA ISA (Institut za agrikulturu) u Lilleu, Francuska (studenti) | Rok: 13.10.2022.
  (završen) Ca Foscari Univerzitet u Veneciji, Italija (studenti) | Rok: 13.10.2022
  (završen) Sapienza Univerzitet u Rimu, Italija (teaching) | Rok: 13.10.2022.
  (završen) Windesheim Univerzitet primjenjenih nauka u Zwolleu, Nizozemska (studenti) | Rok: 13.10.2022
  (završen) AGH Univerzitet za nauku i tehnologiju u Krakowu, Poljska (studenti, teaching) | Rok: 13.10.2022.
  (završen) Politehnički institut u Leiriji, Portugal (studenti) | Rok: 13.10.2022.
  (završen) Univerzitet Balearskih ostrva, Španija (studenti) | Rok: 13.10.2022.
  (završen) Malardalen Univerzitet, Švedska (studenti) | Rok: 13.10.2022.
  (završen) Altinbaš univerzitet, Turska (studenti) | Rok: 13.10.2022.
  (završen) Middle East tehnički univerzitet, Turska (teaching) | Rok: 13.10.2022.
  (završen) Tehnički univerzitet u Rigi, Latvija (studenti, teaching) | Rok: 18.10.2022.
  (završen) Univerzitet u Poitiersu, Francuska (studenti) | Rok: 18.10.2022.
  (završen) Univerzitet u Grazu, Austrija (studenti, teaching) | 24.10.2022.
  (završen) Univerzitet u Valladolidu, Španija (studenti) | Rok: 24.10.2022.
  (završen) Univerzitet u Granadi, Španija (studenti, teaching) | Rok: 27.10.2022.
  (završen) Univerzitet u Poitiersu, Francuska – STAFF WEEK (training) | Rok: 27.10.2022.
  (završen) Univerzitet u Trentu, Italija (studenti, teaching) | Rok: 27.10.2022.
  (završen) Univerzitet u Almeriji, Španija (studenti) | Rok: 28.10.2022.
  (završen) Univerzitet Balearskih ostrva (teaching) | Rok: 30.10.2022.
  (završen) Katolički univerzitet u Valensiji, Španija (studenti, teaching) | Rok: 31.10.2022.
  (završen) Univerzitet u Pečuju, Mađarska (studenti) | Rok: 31.10.2022.
  (završen) Univerzitet Nova Lisboa, Portugal (studenti, teaching, training) | Rok: 31.10.2022.
  (završen) Univerzitet u Padebornu, Njemačka (studenti) | Rok: 10.11.2022.
  (završen) Univerzitet umetnosti u Beogradu, Srbija (student, teaching) | Rok: 10.11.2022.
  (završen) Univerzitet u Jaenu, Španija (studenti) | Rok: 11.11.2022.
  (završen) Univerzitet u Valladolidu, Španija (teaching, training) | Rok: 15.11.2022.
  (završen) Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska (teaching, training) | Rok: 16.11.2022.
  (završen) Alexandru Ioan Cuza Univerzitet u Jašu, Rumunija (teaching, training) | Rok: 17.11.2022.
  (završen) Hacettepe Univerzitet, Turska (studenti) | Rok: 23.11.2022.
  (završen) Univerzitet u Lleidi, Španija (studenti, nastavno osoblje) | Rok: 23.11.2022.
  (završen) Philipps Univerzitet u Marburgu, Njemačka (studenti) | Rok: 24.11.2022.
  (završen) Masaryk univerzitet u Brnu, Češka Republika (studenti) | Rok: 24.11.2022.
  (završen) Politehnički institut u Beji, Portugal (studenti, teaching, training) | Rok: 28.11.2022.
  (završen) Univerzitet u Makedoniji, Solun, Grčka (studenti, teaching) | Rok: 28.11.2022.
  (završen) Tehnički univerzitet u Bialystoku, Poljska (studenti) | Rok: 01.12.2022.
  (završen) Univerzitet u Valladolidu, Španija (studenti) | Rok: 02.12.2022.
  (završen) Middle East Tehnički univerzitet, Ankara, Turska (studenti) | Rok: 19.12.2022.
  (završen) Univerzitet u Trentu (Italija) (studenti, teaching) | Rok: 23.12.2022.
  (završen) Univerzitet u Saarlandu, Njemačka (studenti, teaching) | Rok: 28.12.2022.
  (završen) Politehnički institut u Santaremu, Portugal (studenti) | Rok: 28.12.2022.
  (završen) Univerzitet u Nišu, Srbija (studenti) | Rok: 29.12.2022.
  (završen) Univerzitet u Makedoniji, Solun, Grčka (studenti – praksa) | Rok: 30.12.2022.
  (završen) Univerzitet u Pečuju, Mađarska (teaching) | Rok: 11.01.2023.
  (završen) Univerzitet u Valladolidu, Španija (training) | Rok: 20.01.2023.
 • (završen) Tehnički univerzitet u Dublinu, Irska (teaching) | Rok: 01.02.2023.
 • Francuska | JUNIA Lille | Staff week (training) | Rok: 14.02.2023.
 • Nizozemska | Radboud univerzitet | Ljetna škola za PhD i mlađe nastavno osoblje | Rok: 17.02.2023
 • Španija | Katolički univerzitet u Valensiji | student – traineeship | Rok: 16.02.2023.
 • Poljska | Jagiellonski univerzitet u Krakovu | teaching | Rok: 22.02.2023.
 • Portugal | Politehnički institut u Leiriji | teaching, training (staff week) | Rok: 22.02.2023.
 • Portugal | Politehnički institut u Viseu | teaching, training | Rok: 22.02.2023.
 • Portugal | Univerzitet u Aveiru | training – staff week | Rok: 22.02.2023.
 • Španija | Univerzitet Balearskih ostrva | teaching, training | Rok: 22.02.2023.
 • Španija | Univerzitet u Almeriji | teaching, training | Rok: 22.02.2023.
 • Španija | CIPFP Valle de Elda (Alicante) | Erasmus praksa | Rok: 22.02.2023.
 • Španija | Univerzitet u Leonu | training (staff week) | Rok: 22.02.2023.
 • Švedska | Malardalen Univerzitet | training (nastavno) | Rok: 22.02.2023.
 • Grčka | Univerzitet Makedonije u Solunu | Erasmus praksa | Rok: 22.02.2023.
 • Slovenija | Univerzitet u Ljubljani | studenti Farmacije | Rok: 03.03.2023.
 • Nizozemska | Univerzitet u Groningenu | teaching | Rok: 15.03.2023.
 • Poljska | Tehnički univerzitet u Poznanu | teaching | Rok: 15.03.2023.
 • Portugal | Politehnički institut u Santaremu | training (staff week) | 15.03.2023.
 • Rumunija | Alexandru Ioan Cuza Univerzitet u Jašu | training (staff week) | 15.03.2023.
 • Srbija | Univerzitet umetnosti u Beogradu | teaching | Rok: 15.03.2023.
 • Španija | Univerzitet u Barseloni | training (staff week) | Rok: 15.03.2023.
 • Češka Republika | Palacky univerzitet u Olomoucu | training (staff week) | Rok: 15.03.2023
 • Češka Republika | Palacky univerzitet u Olomoucu | Erasmus praksa | Rok: 20.03.2023.
 • Francuska | Univerzitet u Poitiersu | teaching (staff week – engleski jezik) | Rok: 20.03.2023.
 • Italija | Uniadrion konzorcij italijanskih univerziteta | teaching | Rok: 20.03.2023.
 • Italija | Uniadrion konzorcij italijanskih univerziteta | studenti (phd) | Rok produženo: 20.03.2023.
 • Poljska | Tehnički univerzitet u Bialystoku | teaching (staff week) | 20.03.2023.
 • Španija | CIPFP Valle de Elda (Alicante) | Erasmus praksa | Rok: 20.03.2023.
 • Turska | Middle East Tehnički Univerzitet (METU) | training (staff week) | Rok: 20.03.2023.
 • Srbija | Univerzitet umetnosti u Beogradu | teaching (ALU i MAS) | Rok: 24.03.2023
 • Francuska | Univerzitet u Poitiersu | teaching | Rok: 05.04.2023.
 • Latvija | Tehnički univerzitet u Rigi | training (staff week) Rok: 06.04.2023.
 • Španija | CIPFP Valle de Elda | training | rok: 20.04.2023.
 • Italija | Politehnički Marche univerzitet u Ankoni | staff week | Rok: 04.07.2023. (kratki rok)

Katolički univerzitet u Valensiji, Španija

 • Ko se može prijaviti i broj mjesta: studenti (1)
 • Vrsta mobilnosti:  Traineeship (Praksa)
 • Više informacija o inostranoj instituciji: 
 • Kontakt osoba za više informacija sa inostrane institucije: beatriz.manrique@ucv.es
 • Rok za prijavu: 16.02.2023. (objavljeno 26.01.2023.)
 • Prijavljujete se putem emaila dostavljanjem traženih dokumenata na email erasmus@unsa.ba
 • Dokumenti koje trebate dostaviti: 
  • Nominacijsko pismo > preuzimate ovdje
  • CV
 • Kako pripremiti dokumente: pripremanje i pribavljanje navedenih dokumenata su objašnjeni na linku: https://international.unsa.ba/koji-su-potrebni-dokumenti-za-prijavu-na-mobilnost/
 • Napomena:
  • konkurs je otvoren za studente UNSA, a blagu prednost imaju studenti Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja;
  • pogledajte u opisu posla da li odgovarate poziciji
  • potrebno je da znate španski jezik (nivo b1) ili engleski jezik (nivo C1)
  • u ovoj fazi dostavljate tražene dokumente u konkursu, a u narednoj ćete biti obaviješteni o ostalim dokumentima;
  • Mobilnost se realizuje u ljetnom semestru semestru akademske 2022/2023. godine. Ljetni semestar se zavrsava u maju 2023. godine.

Tehnički univerzitet u Dablinu, Irska

 • Ko se može prijaviti i broj mjesta: Nastavno osoblje (6)
 • Vrsta mobilnosti:  Teaching
 • Više informacija o inostranoj instituciji: 
 • Kontakt osoba za više informacija sa inostrane institucije: lejla.rovcanin@tudublin.ie 
 • Rok za prijavu: 01.02.2023. (objavljeno 20.01.2023.)
 • Prijavu sa dokumentima dostavljate putem emaila na erasmus@unsa.ba
 • Dokumenti koje trebate dostaviti: 
  • Nastavno osoblje:
   • Nominacijsko pismo > preuzimate ovdje
   • Ugovor o teachingu > preuzimate ovdje
   • CV
 • Kako pripremiti dokumente: pripremanje i pribavljanje navedenih dokumenata su objašnjeni na linku: https://international.unsa.ba/koji-su-potrebni-dokumenti-za-prijavu-na-mobilnost/
 • Napomena:
  • konkurs je otvoren samo za nastavno osoblje Elektrotehničkog i Mašinskog fakulteta UNSA;
  • u ovoj fazi dostavljate tražene dokumente u konkursu, a u narednoj ćete biti obaviješteni o ostalim dokumentima;
  • Mobilnost se realizuje u ljetnom semestru semestru akademske 2022/2023. godine. Ljetni semestar se zavrsava u maju 2023. godine;
  • Mobilnost pokriva i stipendija koja se sastoji od dnevnica (180 € x 7 dana) i putni troškovi (360€)
  • stipendija ne uključuje troškove slanja dokumenata za vize (sama viza je besplatna za BiH drzavljane), te osoblje snosi ove troškove. Aplikanti su dužni  obezbijediti vizu za Irsku prije polaska te sa ambasadom Irske u Sloveniji provjeriti koje su koraci prijavljivanja za vizu.;
  • Svi traženi dokumenti moraju biti na engleskom jeziku, potpisani gdje je potrebno, skenirani, poslano na traženi email u .PDF formatu.

Univerzitet u Trentu, Italija

 • Ko se može prijaviti i broj mjesta: Studenti (2); Nastavno (1)
 • Vrsta mobilnosti: Master* (vidi napomene), Teaching
 • Trajanje mobilnosti:
  • studenti: 4-5 mjeseci
  • osoblje: 7 dana (5 radnih + 2 dana putovanja)
  • period: ljetni semestar 2023
 • Više informacija o inostranoj instituciji:
  • studenti II ciklusa za izradu završnog rada , oblast: političke nauke, komparativne politike, muzička akademija
  • teaching: oblast: političke nauke, komparativne politike
  • link: http://www.unitn.it
 • Kontakt za više informacija sa inostrane institucije: daniela.tosi@unitn.it
 • Rok za prijavu: 23.12.2022. (objavljeno 16.12.2022.)
 • Prijavu sa dokumentima dostavljate putem emaila na erasmus@unsa.ba
 • Dokumenti koje trebate dostaviti:
  • Student:
   • Nominacijsko pismo || preuzeti elektronsku formu, pravilno ispuniti, i potpisano od strane odgovorne osobe
   • Prepis ocjena || ne treba prevod
  • Osoblje:
   • Nominacijsko pismo || preuzeti elektronsku formu, pravilno ispuniti, i potpisano od strane odgovorne osobe
   • Pozivno pismo
 • Kako pripremiti dokumente: na ovom linku https://international.unsa.ba/koji-su-potrebni-dokumenti-za-prijavu-na-mobilnost/ smo objasnili kako da pravilno pripremite, ispunite i date na potpis (gdje je potrebno) vaše prijavne dokumente
 • Napomena:
   • mobilnost za studente odnosi se na studente II ciklusa završnih godina koji bi radili istraživanje za završni rad
   • mobilnost se odobrava na osnovu iskazanog interesa institucije domaćina (odsjeka, katedre, ureda) te inostrana institucija zadržava pravo da ne dodijeli mobilnost u slučaju da nije iskazan interes za mobilnosti sa suprotne strane

Univerzitet u Valladolidu, Španija

 • Ko se može prijaviti i broj mjesta: Nastavno i nenastavno osoblje* – vidjeti napomene ispod,
 • Vrsta mobilnosti: Training
 • Trajanje mobilnosti:
  • osoblje: 7 dana (5 radnih + 2 dana putovanja)
  • period: ljetni semestar 2022/2023 (april, maj, juni ili juli – zavisno kako se odredi)
 • Više informacija o inostranoj instituciji:
  • u pitanju je organizovanje petodnevnog kursa i učenje španskog jezika – početni nivo A1
 • Kontakt za više informacija sa inostrane institucije: miguelangel.nuevo@uva.es
 • Rok za prijavu: 20.01.2023. (objavljeno 13.12.2022.)
 • Prijavu sa dokumentima dostavljate putem emaila na erasmus@unsa.ba
 • Dokumenti koje trebate dostaviti:
  • Osoblje:
   • Nominacijsko pismo || preuzeti elektronsku formu, pravilno ispuniti, i potpisano od strane odgovorne osobe
 • Kako pripremiti dokumente: na ovom linku https://international.unsa.ba/koji-su-potrebni-dokumenti-za-prijavu-na-mobilnost/ smo objasnili kako da pravilno pripremite, ispunite i date na potpis (gdje je potrebno) vaše prijavne dokumente
 • Napomena:
  • u pitanju je određeni broj mobilnosti za BiH, te u ovom trenutku nije poznato
  • u pitanju je petodnevni kurs španskog jezika u početnom nivou (A1)
  • cijena kursa je 160 EUR po učesniku i biće skinuto sa ukupnog iznosa stipendije koju ćete dobiti za mobilnost
  • u ovoj fazi prijave dostavljate samo nominacijsko pismo (ostavljate prazan period, jer tačan datum još nije poznat)
  • može se prijaviti nastavno i nenastavno osoblje UNSA