Austrijske stipendije za 2022/23. godinu

Austrijski kulturni forum Sarajevo Vam sa zadovoljstvom skreće pažnju na stipendijske
programe koji se nude u Austriji za 2022/23. godinu i koje raspisuje austrijska Agencija za
obrazovanje i internacionalizaciju OeAD, kao što su stipendijski programi Ernst Mach, Franz
Werfel i Richard Plaschka koji su otvoreni za kandidate i kandidatkinje iz cijelog svijeta.

Više informacija o ovim i drugim programima možete pronaći na ovom linku: https://oead.at/de/aktuelles/artikel/2021/12/calls-for-applications-for-scholarships-for-the-year-2022-23.

Opširne informacije o stipendijskim programima možete pronaći i na http://www.grants.at.

Opće informacije o studiju u Austriji su dostupne na http://www.studyinaustria.at.

Želimo Vam skrenuti pažnju i na OeAD-ov novi projekat pod nazivom „oead.map“ koji je
dostupan putem ovog linka: https://map.oead.at/. oead.map je online karta koja između
ostalog pruža informacije o tome, u kojim zemljama svijeta su prisutni OeAD-lektori, o
internacionalnim projektima koje je OeAD realizirao od 2019. godine i koji su vezani za
visokoškolsko obrazovanje, informacije o stipendistima i stipendistkinjama OeAD-a i sl.