Palacky univerzitet u Olomoucu, Češka Republika

U okviru Erasmus+ programa KA107 otvoren je konkurs za međunarodnu kreditnu mobilnost na partnerskoj instituciji:


 • Ko se može prijaviti:
  • studenti bachelor, master, PhD studija UNSA
  • nastavno/naučno osoblje UNSA
  • nenastavno osoblje UNSA
 • Ukupan broj stipendija:
  • studenti:
   • geografija: 6
   • političke i evropske studije: 5
   • odsjek za razvoj i studije okoliša: 2
  • nastavno/naučno osoblje (teaching):
   • geografija: 4
   • političke i evropske studije: 2
   • odsjek za razvoj i studije okoliša: 3
  • nenastavno osoblje (training):
   • geografija: 1
   • političke i evropske studije: 2
   • odsjek za razvoj i studije okoliša: 2

 • Način prijave: 
  • Da biste se prijavili na ovaj konkurs potrebno je da ispunite online obrazac i dostavite tražene dokumente putem emaila na erasmus@unsa.ba.
  • Ispod su navedeni dokumenti koje trebate dostaviti, a na linku https://international.unsa.ba/koji-su-potrebni-dokumenti-za-prijavu-na-mobilnost/ možete preuzeti formulare i naći objašnjenja kako ih pripremiti i ko treba da ih potpiše.
  • Od ovog kruga konkursa za mobilnost (2021/2022), kandidati će se moći prijaviti na dvije visokoobrazovne institucije u ukupnoj ponudi, gdje je potrebno naznačiti prioritet (prvi i drugi izbor). Ukoliko se prijavljujete na obje opcije, dostavljate dva nominacijska pisma i dva ugovora o učenju (studenti), odnosno ugovora o mobilnosti (osoblje), dok ostale dokumente ne trebate „duplirati“.   
 • Studenti
  • Online obrazac
  • Dokumenti:
   • Prijavni obrazac
   • Nominacijsko pismo
   • Izjava o prethodnoj mobilnosti
   • Ugovor o učenju – u ovom trenutku potpisi nisu potrebni, samo prijedlog predmeta
   • Dokaz o poznavanju stranog jezika
   • Prepis ocjena
   • Sken pasoša
   • CV biografija

Nastavno/naučno osoblje

 • Online obrazac
 • Dokumenti:
  • Nominacijsko pismo
  • Izjava o prethodnoj mobilnosti
  • Ugovor o mobilnosti (teaching)
  • Pozivno pismo
  • Sken pasoša
  • CV biografija sa publikacijama
 • Nenastavno osoblje
  • Online obrazac
  • Dokumenti:
   • Nominacijsko pismo
   • Izjava o prethodnoj mobilnosti
   • Ugovor o mobilnosti (training)
   • Sken pasoša
   • CV biografija

 • Konkurs objavljen: 13. septembra 2021. godine
 • Rok za prijavu: 29. oktobar 2021. godine

Pročitajte za više informacija:

Nova univerzitet u Lisabonu, Portugal

U okviru Erasmus+ programa KA107 otvoren je konkurs za međunarodnu kreditnu mobilnost na partnerskoj instituciji:

 • Institucija: Nova univerzitet u Lisabonu
 • Erasmus kod: P LISBOA03
 • Država: Portugal
 • Period boravka: u sklopu online prijave biti će vam ponuđene opcije za period boravka koje idu od ljetnog semestra 2021/2022 (trebaju biti iskorištene do jula 2023. godine zavisno od vrste mobilnosti)
 • Ponuđene studijske oblasti: društvene nauke, humanističke nauke, informatički menadžment
 • Kontakt za više informacija o partnerskom univerzitetu: erasmus@unl.pt
 • Više o univerzitetu:

 • Ko se može prijaviti:
  • studenti bachelor, master, PhD studija UNSA
  • nastavno/naučno osoblje UNSA
  • nenastavno osoblje UNSA
 • Ukupan broj stipendija: brojevi predstavljaju ukupne stipendije dostupne za 4 univerziteta u BiH
  • studenti:
   • Fakultet društvenih i humanističkih nauka (NOVA FCSH): 7
   • Škola informatičkog menadžmenta (NOVA IMS): 4
  • nastavno/naučno osoblje:
   • Fakultet društvenih i humanističkih nauka (NOVA FCSH): 1
   • Škola informatičkog menadžmenta (NOVA IMS): 4
  • nenastavno osoblje: 7

 • Način prijave: 
  • Od ovog kruga konkursa za mobilnost (2021/2022), kandidati će se moći prijaviti na dvije visokoobrazovne institucije u ukupnoj ponudi, gdje je potrebno naznačiti prioritet (prvi i drugi izbor). Ukoliko se prijavljujete na obje opcije, dostavljate dva nominacijska pisma i dva ugovora o učenju (studenti), odnosno ugovora o mobilnosti (osoblje), dok ostale dokumente ne trebate „duplirati“.   
 • Studenti
  • Online obrazac
  • Dokumenti:
   • Prijavni obrazac
   • Nominacijsko pismo
   • Izjava o prethodnoj mobilnosti
   • Ugovor o učenju
   • Dokaz o poznavanju stranog jezika
   • Prepis ocjena
   • Sken pasoša
   • CV biografija

Nastavno/naučno osoblje

 • Online obrazac
 • Dokumenti:
  • Nominacijsko pismo
  • Izjava o prethodnoj mobilnosti
  • Ugovor o mobilnosti (teaching)
  • Sken pasoša
  • CV biografija sa publikacijama
 • Nenastavno osoblje
  • Online obrazac
  • Dokumenti:
   • Nominacijsko pismo
   • Izjava o prethodnoj mobilnosti
   • Ugovor o mobilnosti (training)
   • Sken pasoša
   • CV biografija

 • Konkurs objavljen: 21. septembra 2021. godine
 • Rok za prijavu: 31. oktobar 2021. godine

Pročitajte za više informacija:

Aristotel univerzitet u Solunu, Grčka

U okviru Erasmus+ programa KA107 otvoren je konkurs za međunarodnu kreditnu mobilnost na partnerskoj instituciji:

 • Institucija: Aristotel univerzitet u Solunu
 • Erasmus kod: G THESSAL01
 • Država: Grčka
 • Period boravka: ljetni semestar 2021/2022 (februar – juni 2022)
 • Ponuđene studijske oblasti: sve studijske oblasti (pod uslovom da su dostupne na jeziku na kojem ih možete pratiti)
 • Kontakt za više informacija o partnerskom univerzitetu: eurep-projects@auth.gr
 • Više o univerzitetu:

 • Ko se može prijaviti:
  • studenti bachelor, master, PhD studija UNSA
  • nastavno/naučno osoblje UNSA
  • nenastavno osoblje UNSA
 • Ukupan broj stipendija: se odnosi na Univerzitet u Sarajevu i Univerzitet u Banjoj Luci koji su partneri u ovom projektu sa Aristotel Univerzitetom u Solunu.
  • studenti: 1
  • nastavno/naučno osoblje (teaching): 3
  • nenastavno osoblje (training): 5

 • Način prijave: 
  • Da biste se prijavili na ovaj konkurs potrebno je da ispunite online obrazac i dostavite tražene dokumente putem emaila na erasmus@unsa.ba.
  • Ispod su navedeni dokumenti koje trebate dostaviti, a na linku https://international.unsa.ba/koji-su-potrebni-dokumenti-za-prijavu-na-mobilnost/ možete preuzeti formulare i naći objašnjenja kako ih pripremiti i ko treba da ih potpiše.
  • Od ovog kruga konkursa za mobilnost (2021/2022), kandidati će se moći prijaviti na dvije visokoobrazovne institucije u ukupnoj ponudi, gdje je potrebno naznačiti prioritet (prvi i drugi izbor). Ukoliko se prijavljujete na obje opcije, dostavljate dva nominacijska pisma i dva ugovora o učenju (studenti), odnosno ugovora o mobilnosti (osoblje), dok ostale dokumente ne trebate „duplirati“.   
 • Studenti
  • Online obrazac
  • Dokumenti:
   • Nominacijsko pismo
   • Izjava o prethodnoj mobilnosti
   • Prepis ocjena

U ovom trenutku ugovor o učenju i dokaz o poznavanju stranog jezika nisu potrebni.

Nastavno/naučno osoblje

 • Online obrazac
 • Dokumenti:
  • Nominacijsko pismo
  • Izjava o prethodnoj mobilnosti

U ovom trenutku ugovor o mobilnosti i pozivno pismo nisu potrebni.

Nenastavno osoblje

 • Online obrazac
  • Dokumenti:
   • Nominacijsko pismo
   • Izjava o prethodnoj mobilnosti

U ovom trenutku ugovor o mobilnost nije potreban.


 • Konkurs objavljen: 05. oktobra 2021. godine
 • Rok za prijavu: 02. novembar 2021. godine

Pročitajte za više informacija: