Međunarodna Erasmus+ mobilnost: Univerzitet u Valladolidu, Španija (staff week)

Erasmus+ program

Više od 30 godina Evropska unija omogućava milionima studenata, nastavnog, naučnog i nenastavnog osoblja sa visokoobrazovnih institucija širom Evrope da učestvuju u međunarodnoj razmjeni i steknu  obrazovno i profesionalno iskustvo i usavršavanje, kao i da im se izvrši priznavanje ostvarenih rezultata. Ovu međunarodnu mobilnost prati i finansijska podrška koju obezbjeđuje Evropska Komisija. Zahvaljujući aktivnom učešću u Erasmus Mundus Action 2 programu (koji je bio prethodnik za učešće u Erasmus+ u periodu 2007-2013) Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu je potvrdila i nastavila učešće u projektnim prijavama sa partnerskim institucijama iz „programskih zemalja“ i omogućila nastavak međunarodne razmjene kroz Erasmus+ KA107 program. Na osnovu potpisanog međuinstitucionalnog sporazuma, objavljemo sljedeći konkurs.

Konkurs

Na osnovu odobrene projektne prijave i budžeta za međunarodnu razmjenu, te potpisanog međuinstitucionalnog sporazuma, poštujući transparentnost i dosljednost procesa, Služba za međunarodnu saradnju otvara konkurs za:

 • Destinacija: ŠPANIJA
 • Grad: VALLADOLID
 • Institucija: UNIVERZITET U VALLADOLIDU
 • Erasmus kod: E VALLADO01

Mobilnost

Međunarodna mobilnost kroz Erasmus+ program (a preko raspisanih konkursa koje objavljuje Služba za međunarodnu saradnju) dostupna je studentima sva tri ciklusa koji su upisani na Univerzitet u Sarajevu, te nastavnom, naučnom i nenastavnom osoblju zaposlenom na Univerzitetu u Sarajevu. Detaljnije informacije o statusu studenata i osoblja možete naći na: https://international.unsa.ba/ko-se-moze-prijaviti-na-mobilnost/.

 • Vrsta dostupnih mobilnosti u ovom konkursu:
  • training
 • Period mobilnosti (boravka): zimski semestar 2022/2023 (17-21. oktobar 2022)
 • Studijske oblasti (aktivnosti): u pitanju je staff week čija je tematika: Erasmus+ KA107 / KA171, internacionalizacija VŠU, aktivnosti umrežavanja sa akademskim osobljem Univerziteta u Valladolidu kao i sa nekim partnerima iz Erasmus+ KA107/KA171, pored zanimljivih kulturnih aktivnosti. Prema uputama kolega sa Univerziteta u Valladolidu ovaj staff week ima za cilj prijem administrativnog osoblja iz međunarodnih kancelarija njihovih partnerskih institucija. Osoblje koje učestvuje mora biti uključeno u internacionalizaciju VŠU kod matične institucije.
 • Link: https://international.unsa.ba/wp-content/uploads/Preliminary-Agenda-7th-Staff-Week-UVa_KA107.pdf
 • Kontakt: ka107.erasmusplus@uva.es

Finansijska podrška

Nominovani učesnici kojima bude potvrđena mobilnost dobijaju Erasmus+ grant kao doprinos njihovim putnim i dnevnim troškovima. Detaljnije informacije o finansijskim grantovima za podršku razmjeni između inostrane institucije i Univerziteta u Sarajevu je definisano u Erasmus+ Programskom vodiču. Više informacija o iznosima stipendije dostupno je na: https://international.unsa.ba/sta-ukljucuje-erasmus-stipendija/.

Napomena: plaćat će se kotizacija od 100 eura koja pokriva društvene aktivnosti i putovanje u Segoviju + dva obilaska sa vodičem (Valladolid i Segovia). Ova naknada će se odbiti od vaše individualne podrške.

Prijava

Da bi se prijavili na ovaj konkurs i bili nominovani za instituciju domaćina, potrebno je da se direktno prijavite Univerzitetu u Valladolidu preko njihovog obrasca na https://uvamobplus.uva.es/publico/apply do naznačenog roka. Elektronski formulari dokumenata i objašnjenja kako ih pravilno pripremiti su dati na linku https://international.unsa.ba/koji-su-potrebni-dokumenti-za-prijavu-na-mobilnost/.

Obavezni dokumenti:

Lista dokumenata je data u tekstu konkursa Univerziteta u Valladolidu (strana 5).

NAPOMENA

 • Dostupne su 3 stipendije za bh. partnerske institucije (dakle broj nije samo za UNSA)

Rok za prijavu

 • Konkurs je objavljen: 05.07.2022.
 • Rok za prijavu: 20.07.2022. do 23:59h CEST

NAPOMENA: ne zaboravite da se prijavljujete direktno Univerzitetu u Valladolidu. Ne prijavljujete se našoj službi.

Odabir i nominacija

Sve primljene prijave će biti pregledane, te ukoliko zadovoljavaju tehnički kriterij (uredno poslana dokumentacija do naglašenog roka) iste će biti poslane kao nominacija na inostranu instituciju. U slučaju da imamo više prijava u odnosu na broj dostupnih mjesta, primjeniti će se ostali kriteriji za rangiranje kandidata, no konačnu odluku o odabiru donosi potencijalna institucija – domaćin. Više informacija o kriterijima možete pronaći na https://international.unsa.ba/kako-se-prijaviti-na-mobilnost/.