Dan dobrodošlice za gostujuće studente na Univerzitetu u Sarajevu

Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu (u saradnji sa prodekanima i koordinatorima za međunarodnu saradnju članica univerziteta) kao i u komunikaciji sa partnerskim institucijama širom Evrope je tokom ljetnog semestra 2020/2021. godine otvorila niz konkursa za obostranu mobilnost.

Približno 50 studenata Univerziteta u Sarajevu je dobilo priliku da naredni semestar boravi u inostranstvu, dok je 40 studenata iz inostranstva odabralo naš univerzitet kao domaćina u narednom semestru. Tim povodom, održan je Dan dobrošlice za strane studente koji će zimski semestar 2021/2022. godine provesti na našem univerzitetu, najviše preko programa Erasmus+. Studenti dolaze iz Austrije, Estonije, Francuske, Grčke, Hrvatske, Italije, Njemačke, Poljske, Portugala, Slovenije, Srbije, Španije, Švedske i Turske.

Poštujući epidemiološke uslove, Dan dobrodošlice je održan u Rektoratu Univerziteta u Sarajevu, gdje je studentima predstavljen Univerzitet u Sarajevu, grad Sarajevo, te pružene akademske, administrativne i praktične informacije koje će im koristiti za brže i bolje snalaženje u gradu. U saradnji sa Erasmus Student Network studentskom asocijacijom omogućili smo im “uparivanje” sa lokalnim studentima kako bi im se olakšao boravak i pružanje informacija o životu u Sarajevu.

Strani gostujući studenti će boraviti do kraja februara 2022. godine kada oficijelno i završavaju sa nastavnim obavezama, a mi se nadamo da će u tom periodu ostvariti pozitivne rezultate i doživiti barem pola od one mobilnosti u Sarajevu i BiH što su nekadašnji gostujući studenti imali prije pandemije.