Dan dobrodošlice za gostujuće studente na Univerzitetu u Sarajevu

Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu je, u saradnji sa prodekanima i koordinatorima za međunarodnu saradnju organizacionih jedinica Univerziteta, tokom zimskog semestra otvorila niz konkursa za obostranu mobilnost, te organizovala prijem inostranih studenata na ljetni semestar 2021/2022. godine.

Približno 50 inostranih studenata je dobilo priliku da naredni semestar boravi na Univerzitetu u Sarajevu. Tim povodom, danas je održan Dan dobrošlice za inostrane studente koji će ljetni semestar 2021/2022. godine provesti na našem univerzitetu, najviše preko programa Erasmus+. Studenti dolaze iz Austrije, Češke Republike, Francuske, Hrvatske, Italije, Litvanije, Njemačke, Poljske, Portugala, Slovačke, Slovenije, Srbije, Španije i Turske.

U okviru Dana dobrodošlice studentima je predstavljen Univerzitet u Sarajevu, grad Sarajevo, te su im pružene akademske i praktične informacije koje će im koristiti za brže i bolje snalaženje u našem gradu. U saradnji sa studentskom asocijacijom Erasmus Student Network gostujućim studentima je omogućeno “uparivanje” sa lokalnim studentima kako bi im se olakšao boravak i pružanje informacija o životu u Sarajevu.

Inostrani gostujući studenti će na Univerzitetu u Sarajevu boraviti do jula 2022. godine kada oficijelno i završavaju sa nastavnim obavezama, a mi se nadamo da će u tom periodu ostvariti pozitivne rezultate i doživjeti najljepše momente tokom mobilnosti u Sarajevu i BiH.