JUNIA ISA Institut za agrikulturu u Lilleu, Francuska

 • Ko se može prijaviti i broj mjesta: Studenti (2)
 • Vrsta mobilnosti:  Master
 • Više informacija o inostranoj instituciji: https://www.junia.com/en/
 • Kontakt osoba za više informacija sa inostrane institucije: Vira WANNEPAIN vira.wannepain@junia.com
 • Rok za prijavu: 13.10.2022. (objavljeno 12.09.2022.)
 • Prijavu sa dokumentima dostavljate putem emaila na erasmus@unsa.ba
 • Dokumenti koje trebate dostaviti: 
 • Kako pripremiti dokumente: pripremanje i pribavljanje navedenih dokumenata su objašnjeni na linku: https://international.unsa.ba/koji-su-potrebni-dokumenti-za-prijavu-na-mobilnost/
 • Napomena:
  • mobilnost traje od januara do maja 2023
  • oblasti: Poljoprivredno-prehrambeni fakultet, Prirodno-matematički fakultet, INGEB
  • mobilnost osoblja sa pomenutih oblasti se odnosi na učešće u staff weeku 24-28/10/2022