Katolički univerzitet u Valensiji, Španija

 • Ko se može prijaviti i broj mjesta: studenti (1)
 • Vrsta mobilnosti:  Traineeship (Praksa)
 • Više informacija o inostranoj instituciji: 
 • Kontakt osoba za više informacija sa inostrane institucije: beatriz.manrique@ucv.es
 • Rok za prijavu: 16.02.2023. (objavljeno 26.01.2023.)
 • Prijavljujete se putem emaila dostavljanjem traženih dokumenata na email erasmus@unsa.ba
 • Dokumenti koje trebate dostaviti: 
  • Nominacijsko pismo > preuzimate ovdje
  • CV
 • Kako pripremiti dokumente: pripremanje i pribavljanje navedenih dokumenata su objašnjeni na linku: https://international.unsa.ba/koji-su-potrebni-dokumenti-za-prijavu-na-mobilnost/
 • Napomena:
  • konkurs je otvoren za studente UNSA, a blagu prednost imaju studenti Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja;
  • pogledajte u opisu posla da li odgovarate poziciji
  • potrebno je da znate španski jezik (nivo b1) ili engleski jezik (nivo C1)
  • u ovoj fazi dostavljate tražene dokumente u konkursu, a u narednoj ćete biti obaviješteni o ostalim dokumentima;
  • Mobilnost se realizuje u ljetnom semestru semestru akademske 2022/2023. godine. Ljetni semestar se zavrsava u maju 2023. godine.

Tehnički univerzitet u Dablinu, Irska

 • Ko se može prijaviti i broj mjesta: Nastavno osoblje (6)
 • Vrsta mobilnosti:  Teaching
 • Više informacija o inostranoj instituciji: 
 • Kontakt osoba za više informacija sa inostrane institucije: lejla.rovcanin@tudublin.ie 
 • Rok za prijavu: 01.02.2023. (objavljeno 20.01.2023.)
 • Prijavu sa dokumentima dostavljate putem emaila na erasmus@unsa.ba
 • Dokumenti koje trebate dostaviti: 
  • Nastavno osoblje:
   • Nominacijsko pismo > preuzimate ovdje
   • Ugovor o teachingu > preuzimate ovdje
   • CV
 • Kako pripremiti dokumente: pripremanje i pribavljanje navedenih dokumenata su objašnjeni na linku: https://international.unsa.ba/koji-su-potrebni-dokumenti-za-prijavu-na-mobilnost/
 • Napomena:
  • konkurs je otvoren samo za nastavno osoblje Elektrotehničkog i Mašinskog fakulteta UNSA;
  • u ovoj fazi dostavljate tražene dokumente u konkursu, a u narednoj ćete biti obaviješteni o ostalim dokumentima;
  • Mobilnost se realizuje u ljetnom semestru semestru akademske 2022/2023. godine. Ljetni semestar se zavrsava u maju 2023. godine;
  • Mobilnost pokriva i stipendija koja se sastoji od dnevnica (180 € x 7 dana) i putni troškovi (360€)
  • stipendija ne uključuje troškove slanja dokumenata za vize (sama viza je besplatna za BiH drzavljane), te osoblje snosi ove troškove. Aplikanti su dužni  obezbijediti vizu za Irsku prije polaska te sa ambasadom Irske u Sloveniji provjeriti koje su koraci prijavljivanja za vizu.;
  • Svi traženi dokumenti moraju biti na engleskom jeziku, potpisani gdje je potrebno, skenirani, poslano na traženi email u .PDF formatu.

Univerzitet u Trentu, Italija

 • Ko se može prijaviti i broj mjesta: Studenti (2); Nastavno (1)
 • Vrsta mobilnosti: Master* (vidi napomene), Teaching
 • Trajanje mobilnosti:
  • studenti: 4-5 mjeseci
  • osoblje: 7 dana (5 radnih + 2 dana putovanja)
  • period: ljetni semestar 2023
 • Više informacija o inostranoj instituciji:
  • studenti II ciklusa za izradu završnog rada , oblast: političke nauke, komparativne politike, muzička akademija
  • teaching: oblast: političke nauke, komparativne politike
  • link: http://www.unitn.it
 • Kontakt za više informacija sa inostrane institucije: daniela.tosi@unitn.it
 • Rok za prijavu: 23.12.2022. (objavljeno 16.12.2022.)
 • Prijavu sa dokumentima dostavljate putem emaila na erasmus@unsa.ba
 • Dokumenti koje trebate dostaviti:
  • Student:
   • Nominacijsko pismo || preuzeti elektronsku formu, pravilno ispuniti, i potpisano od strane odgovorne osobe
   • Prepis ocjena || ne treba prevod
  • Osoblje:
   • Nominacijsko pismo || preuzeti elektronsku formu, pravilno ispuniti, i potpisano od strane odgovorne osobe
   • Pozivno pismo
 • Kako pripremiti dokumente: na ovom linku https://international.unsa.ba/koji-su-potrebni-dokumenti-za-prijavu-na-mobilnost/ smo objasnili kako da pravilno pripremite, ispunite i date na potpis (gdje je potrebno) vaše prijavne dokumente
 • Napomena:
   • mobilnost za studente odnosi se na studente II ciklusa završnih godina koji bi radili istraživanje za završni rad
   • mobilnost se odobrava na osnovu iskazanog interesa institucije domaćina (odsjeka, katedre, ureda) te inostrana institucija zadržava pravo da ne dodijeli mobilnost u slučaju da nije iskazan interes za mobilnosti sa suprotne strane

Univerzitet u Valladolidu, Španija

 • Ko se može prijaviti i broj mjesta: Nastavno i nenastavno osoblje* – vidjeti napomene ispod,
 • Vrsta mobilnosti: Training
 • Trajanje mobilnosti:
  • osoblje: 7 dana (5 radnih + 2 dana putovanja)
  • period: ljetni semestar 2022/2023 (april, maj, juni ili juli – zavisno kako se odredi)
 • Više informacija o inostranoj instituciji:
  • u pitanju je organizovanje petodnevnog kursa i učenje španskog jezika – početni nivo A1
 • Kontakt za više informacija sa inostrane institucije: miguelangel.nuevo@uva.es
 • Rok za prijavu: 20.01.2023. (objavljeno 13.12.2022.)
 • Prijavu sa dokumentima dostavljate putem emaila na erasmus@unsa.ba
 • Dokumenti koje trebate dostaviti:
  • Osoblje:
   • Nominacijsko pismo || preuzeti elektronsku formu, pravilno ispuniti, i potpisano od strane odgovorne osobe
 • Kako pripremiti dokumente: na ovom linku https://international.unsa.ba/koji-su-potrebni-dokumenti-za-prijavu-na-mobilnost/ smo objasnili kako da pravilno pripremite, ispunite i date na potpis (gdje je potrebno) vaše prijavne dokumente
 • Napomena:
  • u pitanju je određeni broj mobilnosti za BiH, te u ovom trenutku nije poznato
  • u pitanju je petodnevni kurs španskog jezika u početnom nivou (A1)
  • cijena kursa je 160 EUR po učesniku i biće skinuto sa ukupnog iznosa stipendije koju ćete dobiti za mobilnost
  • u ovoj fazi prijave dostavljate samo nominacijsko pismo (ostavljate prazan period, jer tačan datum još nije poznat)
  • može se prijaviti nastavno i nenastavno osoblje UNSA

Politehnički institut u Santaremu, Portugal

 • Ko se može prijaviti i broj mjesta: Studenti (4)
 • Vrsta mobilnosti: Bachelor, Master
 • Trajanje mobilnosti:
  • studenti: 4-5 mjeseci
  • period: ljetni semestar 2022/2023 (februar – juni/juli 2023)
 • Više informacija o inostranoj instituciji:
  • dostupna studijska polja: pedagogija, biznis i administracija, poljoprivreda, njega bolesnika
  • link: preuzmite ovdje
 • Kontakt za više informacija sa inostrane institucije: gmci@ipsantarem.pt
 • Rok za prijavu: 28.12.2022. (objavljeno 13.12.2022.)
 • Prijavu sa dokumentima dostavljate putem emaila na erasmus@unsa.ba
 • Dokumenti koje trebate dostaviti:
  • Student:
   • Nominacijsko pismo || preuzeti elektronsku formu, pravilno ispuniti, i potpisano od strane odgovorne osobe
   • Prepis ocjena || ne treba prevod
 • Kako pripremiti dokumente: na ovom linku https://international.unsa.ba/koji-su-potrebni-dokumenti-za-prijavu-na-mobilnost/ smo objasnili kako da pravilno pripremite, ispunite i date na potpis (gdje je potrebno) vaše prijavne dokumente
 • Napomena: n/a

Univerzitet u Saarlandu, Njemačka

 • Ko se može prijaviti i broj mjesta: Studenti (4); Nastavno (2)
 • Vrsta mobilnosti: Bachelor, Master, PhD, Teaching
 • Trajanje mobilnosti:
  • studenti: 4-5 mjeseci (doktoranti 3 mjeseca)
  • osoblje: 7 dana (5 radnih + 2 dana putovanja)
  • period: ljetni semestar 2023
 • Više informacija o inostranoj instituciji:
  • dostupna studijska polja: filologija (njemački, engleski, francuski, španski), pravo (samo za studente na drugom ciklusu ili završna godina prvog ciklusa)
  • link: https://www.uni-saarland.de/en/home.html
 • Kontakt za više informacija sa inostrane institucije: e.klueh@io.uni-saarland.de
 • Rok za prijavu: 28.12.2022. (objavljeno 13.12.2022.)
 • Prijavu sa dokumentima dostavljate putem emaila na erasmus@unsa.ba
 • Dokumenti koje trebate dostaviti:
  • Student:
   • Nominacijsko pismo || preuzeti elektronsku formu, pravilno ispuniti, i potpisano od strane odgovorne osobe
   • Prepis ocjena || ne treba prevod
  • Osoblje:
   • Nominacijsko pismo || preuzeti elektronsku formu, pravilno ispuniti, i potpisano od strane odgovorne osobe
   • Ugovor o mobilnosti
    • Teaching || za nastavno osoblje, pravilno popunjeno, ne treba potpis u ovoj fazi prijave
  • CV
 • Kako pripremiti dokumente: na ovom linku https://international.unsa.ba/koji-su-potrebni-dokumenti-za-prijavu-na-mobilnost/ smo objasnili kako da pravilno pripremite, ispunite i date na potpis (gdje je potrebno) vaše prijavne dokumente
 • Napomena:
  • u cilju veće promocije opcije teaching, nastavno osoblje treba da se prijavi za držanje predavanja
  • mobilnost se odobrava na osnovu iskazanog interesa institucije domaćina (odsjeka, katedre, ureda) te inostrana institucija zadržava pravo da ne dodijeli mobilnost u slučaju da nije iskazan interes za mobilnosti sa suprotne strane

Univerzitet u Pečuju, Mađarska

Univerzitet u Makedoniji, Solun, Grčka

 • Ko se može prijaviti i broj mjesta: Studenti (2)
 • Vrsta mobilnosti: Traineeship (Praksa)
 • Više informacija o inostranoj instituciji: https://www.uom.gr/en
 • Ponuđene opcije (studenti za praksu):
 • Kontakt osoba sa inostrane institucije: chanioti@uom.gr
 • Rok za prijavu: 30.12.2022. (objavljeno 01.12.2022.)
 • Prijavu sa dokumentima dostavljate putem emaila na erasmus@unsa.ba
 • Dokumenti koje trebate dostaviti:
 • Kako pripremiti dokumente: pripremanje i pribavljanje navedenih dokumenata su objašnjeni na linku: https://international.unsa.ba/koji-su-potrebni-dokumenti-za-prijavu-na-mobilnost/
 • Napomena:
  • u pitanju su mjesta za praksu u trajanju od tri mjeseca (mart, april i maj 2023)

Middle East Tehnički univerzitet, Ankara, Turska

 • Ko se može prijaviti i broj mjesta: Studenti (1)
 • Vrsta mobilnosti: Bachelor, Master, PhD
 • Više informacija o inostranoj instituciji: 
 • Kontakt osoba za više informacija sa inostrane institucije: Cansu Bolgül cbolgul@metu.edu.tr
 • Rok za prijavu: 19.12.2022. (objavljeno 24.11.2022.)
 • Prijavu sa dokumentima dostavljate putem emaila na erasmus@unsa.ba
 • Dokumenti koje trebate dostaviti: 
 • Kako pripremiti dokumente: pripremanje i pribavljanje navedenih dokumenata su objašnjeni na linku: https://international.unsa.ba/koji-su-potrebni-dokumenti-za-prijavu-na-mobilnost/
 • Napomena: 
  • u prvoj fazi prijave dostavljate ove tražene dokumente. Nakon nominacije, kolege će vas informisati o daljnim dokumentima koje trebate dostaviti
  • studenti prve godine bachelor studija se ne mogu prijaviti
  • studenti moraju pronaći predmet eu vrijednosti od 30 ECTS bodova
  • MA ili PhD studenti se mogu prijaviti za:
   • slušanje predmetne nastave i polaganje ispita ili
   • istraživanje za završnu tezu tako što će sami pronaći istraživačkog supervizora na METU koji je spreman prihvatiti da prati rad sa studentom. U ovom slučaju, student treba da dostavi pismo o prihvatanju (koje se može preuzeti ovdje) potpisano od strane dogovorenog supervizora i osoblja na METU. Bez ovog dokumenta student neće moći da sprovodi istraživanje na METU.

Politehnički institut u Beji, Portugal