Međunarodna Erasmus+ mobilnost: Aristotel Univerzitet u Solunu, Grčka (osoblje) – kratki konkurs

Više od 30 godina Evropska unija omogućava milionima studenata, nastavnog, naučnog i nenastavnog osoblja sa visokoobrazovnih institucija širom Evrope da učestvuju u međunarodnoj razmjeni i steknu  obrazovno i profesionalno iskustvo i usavršavanje, kao i da im se izvrši priznavanje ostvarenih rezultata. Ovu međunarodnu mobilnost prati i finansijska podrška koju obezbjeđuje Evropska Komisija. Zahvaljujući aktivnom učešću u Erasmus Mundus Action 2 programu (koji je bio prethodnik za učešće u Erasmus+ u periodu 2007-2013) Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu je potvrdila i nastavila učešće u projektnim prijavama sa partnerskim institucijama iz „programskih zemalja“ i omogućila nastavak međunarodne razmjene kroz Erasmus+ KA107 program. Na osnovu potpisanog međuinstitucionalnog sporazuma, objavljemo sljedeći konkurs.

Konkurs

Na osnovu odobrene projektne prijave i budžeta za međunarodnu razmjenu, te potpisanog međuinstitucionalnog sporazuma, poštujući transparentnost i dosljednost procesa, Služba za međunarodnu saradnju otvara konkurs za:

 • Destinacija: GRČKA
 • Grad: SOLUN
 • Institucija: ARISTOTEL UNIVERZITET U SOLUNU
 • Erasmus kod: G THESSAL01

Mobilnost

Međunarodna mobilnost kroz Erasmus+ program (a preko raspisanih konkursa koje objavljuje Služba za međunarodnu saradnju) dostupna je studentima sva tri ciklusa koji su upisani na Univerzitet u Sarajevu, te nastavnom, naučnom i nenastavnom osoblju zaposlenom na Univerzitetu u Sarajevu. Detaljnije informacije o statusu studenata i osoblja možete naći na: https://international.unsa.ba/ko-se-moze-prijaviti-na-mobilnost/.

 • Vrsta dostupnih mobilnosti u ovom konkursu:
  • teaching
  • training
 • Period mobilnosti (boravka): zimski semestar 2022/2023 (period 01. oktobar – 31. decembar 2022.)
 • Studijske oblasti (aktivnosti) definisane sporazumom na koje se možete prijaviti: na ovaj konkurs se mogu prijaviti nastavno/naučno/umjetničko i nenastavno osoblje UNSA pod uslovom da ima odgovarajući program
 • Više informacija dostupno je na linkovima:
 • Kontakt: eurep-projects@auth.gr 

Finansijska podrška

Nominovani učesnici kojima bude potvrđena mobilnost dobijaju Erasmus+ grant kao doprinos njihovim putnim i dnevnim troškovima. Detaljnije informacije o finansijskim grantovima za podršku razmjeni između inostrane institucije i Univerziteta u Sarajevu je definisano u Erasmus+ Programskom vodiču. Više informacija o iznosima stipendije dostupno je na: https://international.unsa.ba/sta-ukljucuje-erasmus-stipendija/.

Prijava

Da bi se prijavili na ovaj konkurs i bili nominovani za instituciju domaćina, potrebno je da dostavite tražene dokumente (navedene ispod) na email: erasmus@unsa.ba do naznačenog roka (naveden ispod). Elektronski formulari dokumenata i objašnjenja kako ih pravilno pripremiti su dati na linku https://international.unsa.ba/koji-su-potrebni-dokumenti-za-prijavu-na-mobilnost/.

Obavezni dokumenti:

OSOBLJE dostavlja sljedeće dokumente:

Dodatni dokumenti:

 • Ugovor o mobilnosti (teaching ili training) u ovom trenutku ne dostavljate na ovaj poziv. Međutim, nakon nominacije, odabrani kandidati će morati dostaviti ispunjen i potpisan ugovor tako da je naš sajet da ga već pripremite za svaki slučaj.

NAPOMENA

Broj dostupnih mobilnosti:

 • teaching: 1 (za cijelu BiH)
 • training: 2 (za cijelu BiH)
 • Konkurs je objavljen: 27.06.2022.
 • Rok za prijavu: 11.07.2022.

Odabir i nominacija

Sve primljene prijave će biti pregledane, te ukoliko zadovoljavaju tehnički kriterij (uredno poslana dokumentacija do naglašenog roka) iste će biti poslane kao nominacija na inostranu instituciju. U slučaju da imamo više prijava u odnosu na broj dostupnih mjesta, primjeniti će se ostali kriteriji za rangiranje kandidata, no konačnu odluku o odabiru donosi potencijalna institucija – domaćin. Više informacija o kriterijima možete pronaći na https://international.unsa.ba/kako-se-prijaviti-na-mobilnost/.

Erasmus+ mobilnost na Politehnički institut u Tomaru

 • Dr. Franjo Šarčević
 • Prirodno-matematički fakultet

Od 7. do 14. 5. 2022. boravio sam u Tomaru, Portugal, na sedmici za nastavno osoblje u sklopu Erasmus+ programa. Domaćin mi je bio Politehnički institut u Tomaru. Za studente tog instituta održao sam višečasovna predavanja “An introduction to the main concepts of topology” i “Some applications of topological methods in electrical engineering”, na kojima smo govorili o motivaciji i glavnim temama matematičke discipline zvane topologija, o upotrebi apstraktne algebre u topologiji te o nekim primjenama topoloških metoda, posebno u obradi signala.

Slobodno vrijeme sam s obitelji iskoristio za obilazak Tomara i Coimbre. Grad nas je oduševio čistoćom, zelenim površinama, prijatnošću ljudi, kulturnim sadržajima (posebno ističemo Convento de Cristo) i cijenama hrane i kave koje su dosta niže nego u Sarajevu i BiH.

Međunarodna Erasmus+ mobilnosti: Hacettepe Univerzitet u Ankari (staff week) – kratki konkurs

Erasmus+ program

Više od 30 godina Evropska unija omogućava milionima studenata, nastavnog, naučnog i nenastavnog osoblja sa visokoobrazovnih institucija širom Evrope da učestvuju u međunarodnoj razmjeni i steknu  obrazovno i profesionalno iskustvo i usavršavanje, kao i da im se izvrši priznavanje ostvarenih rezultata. Ovu međunarodnu mobilnost prati i finansijska podrška koju obezbjeđuje Evropska Komisija. Zahvaljujući aktivnom učešću u Erasmus Mundus Action 2 programu (koji je bio prethodnik za učešće u Erasmus+ u periodu 2007-2013) Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu je potvrdila i nastavila učešće u projektnim prijavama sa partnerskim institucijama iz „programskih zemalja“ i omogućila nastavak međunarodne razmjene kroz Erasmus+ KA107 program. Na osnovu potpisanog međuinstitucionalnog sporazuma, objavljemo sljedeći konkurs.

Konkurs

Na osnovu odobrene projektne prijave i budžeta za međunarodnu razmjenu, te potpisanog međuinstitucionalnog sporazuma, poštujući transparentnost i dosljednost procesa, Služba za međunarodnu saradnju otvara konkurs za:

 • Destinacija: TURSKA
 • Grad: ANKARA
 • Institucija: HACETTEPE UNIVERZITET
 • Erasmus kod:  TR ANKARA03

Mobilnost

Međunarodna mobilnost kroz Erasmus+ program (a preko raspisanih konkursa koje objavljuje Služba za međunarodnu saradnju) dostupna je studentima sva tri ciklusa koji su upisani na Univerzitet u Sarajevu, te nastavnom, naučnom i nenastavnom osoblju zaposlenom na Univerzitetu u Sarajevu. Detaljnije informacije o statusu studenata i osoblja možete naći na: https://international.unsa.ba/ko-se-moze-prijaviti-na-mobilnost/.

 • Vrsta dostupnih mobilnosti u ovom konkursu:
  • training (obuka) staff week
 • Period mobilnosti (boravka): ljetni semestar 2021/2022 (druga polovina jula)
 • Studijske oblasti (aktivnosti) definisane sporazumom na koje se možete prijaviti: prijavljujete se na staff week i program iz oblasti internacionalizacije i Erasmus programa
 • Link: 
 • Kontakt: tubayil@hacettepe.edu.tr

Finansijska podrška

Nominovani učesnici kojima bude potvrđena mobilnost dobijaju Erasmus+ grant kao doprinos njihovim putnim i dnevnim troškovima. Detaljnije informacije o finansijskim grantovima za podršku razmjeni između inostrane institucije i Univerziteta u Sarajevu je definisano u Erasmus+ Programskom vodiču. Više informacija o iznosima stipendije dostupno je na: https://international.unsa.ba/sta-ukljucuje-erasmus-stipendija/.

Prijava

Da bi se prijavili na ovaj konkurs i bili nominovani za instituciju domaćina, potrebno je da dostavite tražene dokumente (navedene ispod) na email: erasmus@unsa.ba do naznačenog roka (naveden ispod). Elektronski formulari dokumenata i objašnjenja kako ih pravilno pripremiti su dati na linku https://international.unsa.ba/koji-su-potrebni-dokumenti-za-prijavu-na-mobilnost/.

Obavezni dokumenti:

 • Nominacijsko pismo – otići na link iznad
 • Sken pasoša

Dodatni dokumenti

 • n/a

NAPOMENA

 • U ovom trenutku ugovor o mobilnosti nije potreban, ukoliko budete odabrani poslaće vam se unaprijed pripremljen dokument.
 • Dostupna su 4 mjesta

Rok za prijavu

 • Konkurs je objavljen: 31.05.2022.
 • Rok za prijavu: 06.06.2022.

Odabir i nominacija

Sve primljene prijave će biti pregledane, te ukoliko zadovoljavaju tehnički kriterij (uredno poslana dokumentacija do naglašenog roka) iste će biti poslane kao nominacija na inostranu instituciju. U slučaju da imamo više prijava u odnosu na broj dostupnih mjesta, primjeniti će se ostali kriteriji za rangiranje kandidata, no konačnu odluku o odabiru donosi potencijalna institucija – domaćin. Više informacija o kriterijima možete pronaći na https://international.unsa.ba/kako-se-prijaviti-na-mobilnost/.

Međunarodna Erasmus+ mobilnost: Univerzitet u Almeriji (student) – kratki konkurs

Više od 30 godina Evropska unija omogućava milionima studenata, nastavnog, naučnog i nenastavnog osoblja sa visokoobrazovnih institucija širom Evrope da učestvuju u međunarodnoj razmjeni i steknu  obrazovno i profesionalno iskustvo i usavršavanje, kao i da im se izvrši priznavanje ostvarenih rezultata. Ovu međunarodnu mobilnost prati i finansijska podrška koju obezbjeđuje Evropska Komisija. Zahvaljujući aktivnom učešću u Erasmus Mundus Action 2 programu (koji je bio prethodnik za učešće u Erasmus+ u periodu 2007-2013) Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu je potvrdila i nastavila učešće u projektnim prijavama sa partnerskim institucijama iz „programskih zemalja“ i omogućila nastavak međunarodne razmjene kroz Erasmus+ KA107 program. Na osnovu potpisanog međuinstitucionalnog sporazuma, objavljemo sljedeći konkurs.

Konkurs

Na osnovu odobrene projektne prijave i budžeta za međunarodnu razmjenu, te potpisanog međuinstitucionalnog sporazuma, poštujući transparentnost i dosljednost procesa, Služba za međunarodnu saradnju otvara konkurs za:

 • Destinacija: ŠPANIJA
 • Grad: ALMERIJA
 • Institucija: UNIVERZITET U ALMERIJI
 • Erasmus kod: E ALMERIA01

NAPOMENA: ZBOG KRATKG VREMENA PRIJAVLJIVANJA I NOMINIRANJA PREMA ALMERIJI, KONKURS JE OTVOREN SAMO PAR DANA!

Mobilnost

Međunarodna mobilnost kroz Erasmus+ program (a preko raspisanih konkursa koje objavljuje Služba za međunarodnu saradnju) dostupna je studentima sva tri ciklusa koji su upisani na Univerzitet u Sarajevu, te nastavnom, naučnom i nenastavnom osoblju zaposlenom na Univerzitetu u Sarajevu. Detaljnije informacije o statusu studenata i osoblja možete naći na: https://international.unsa.ba/ko-se-moze-prijaviti-na-mobilnost/.

 • Vrsta dostupnih mobilnosti u ovom konkursu:
  • bachelor
 • Period mobilnosti (boravka): zimski semestar 2022/2023
 • Studijske oblasti (aktivnosti) definisane sporazumom na koje se možete prijaviti: poljoprivreda, ekonomija, finansije, bankarstvo, osiguranje, menadžment i administracija, marketing, jezici (španski)
 • Kontakt: sripro@ual.es 

Finansijska podrška

Nominovani učesnici kojima bude potvrđena mobilnost dobijaju Erasmus+ grant kao doprinos njihovim putnim i dnevnim troškovima. Detaljnije informacije o finansijskim grantovima za podršku razmjeni između inostrane institucije i Univerziteta u Sarajevu je definisano u Erasmus+ Programskom vodiču. Više informacija o iznosima stipendije dostupno je na: https://international.unsa.ba/sta-ukljucuje-erasmus-stipendija/.

Prijava

Da bi se prijavili na ovaj konkurs i bili nominovani za instituciju domaćina, potrebno je da dostavite tražene dokumente (navedene ispod) na email: erasmus@unsa.ba do naznačenog roka (naveden ispod). Elektronski formulari dokumenata i objašnjenja kako ih pravilno pripremiti su dati na linku https://international.unsa.ba/koji-su-potrebni-dokumenti-za-prijavu-na-mobilnost/.

Obavezni dokumenti:

 • Nominacijsko pismo
 • Prepis ocjena (prevedeno na engleski jezik)

Dodatni dokumenti – ove dokumente ne dostavljate u ovom trenutku, ali nakon što vas nominujemo prema Uni-Almeriji, od njih ćete dobiti link u kojem trebate postaviti (upload) sljedeću dokumentaciju:

 • sken pasoša
 • dokaz o poznavanju engleskog ili njemačkog jezika u nivou B2
 • Prijedlog ugovora o učenju
 • CV biografija

NAPOMENA

Rok za prijavu

 • Konkurs je objavljen: 31.05.2022.
 • Rok za prijavu: 06.06.2022.

Odabir i nominacija

Sve primljene prijave će biti pregledane, te ukoliko zadovoljavaju tehnički kriterij (uredno poslana dokumentacija do naglašenog roka) iste će biti poslane kao nominacija na inostranu instituciju. U slučaju da imamo više prijava u odnosu na broj dostupnih mjesta, primjeniti će se ostali kriteriji za rangiranje kandidata, no konačnu odluku o odabiru donosi potencijalna institucija – domaćin. Više informacija o kriterijima možete pronaći na https://international.unsa.ba/kako-se-prijaviti-na-mobilnost/.

Međunarodna Erasmus+ mobilnost: Univerzitet u Marburgu (student) – kratki konkurs

Više od 30 godina Evropska unija omogućava milionima studenata, nastavnog, naučnog i nenastavnog osoblja sa visokoobrazovnih institucija širom Evrope da učestvuju u međunarodnoj razmjeni i steknu  obrazovno i profesionalno iskustvo i usavršavanje, kao i da im se izvrši priznavanje ostvarenih rezultata. Ovu međunarodnu mobilnost prati i finansijska podrška koju obezbjeđuje Evropska Komisija. Zahvaljujući aktivnom učešću u Erasmus Mundus Action 2 programu (koji je bio prethodnik za učešće u Erasmus+ u periodu 2007-2013) Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu je potvrdila i nastavila učešće u projektnim prijavama sa partnerskim institucijama iz „programskih zemalja“ i omogućila nastavak međunarodne razmjene kroz Erasmus+ KA107 program. Na osnovu potpisanog međuinstitucionalnog sporazuma, objavljemo sljedeći konkurs.

Konkurs

Na osnovu odobrene projektne prijave i budžeta za međunarodnu razmjenu, te potpisanog međuinstitucionalnog sporazuma, poštujući transparentnost i dosljednost procesa, Služba za međunarodnu saradnju otvara konkurs za:

 • Destinacija: NJEMAČKA
 • Grad: MARBURG
 • Institucija: UNIVERZITET U MARBURGU
 • Erasmus kod: D MARBURG01

NAPOMENA: ZBOG KRATKG VREMENA PRIJAVLJIVANJA I NOMINIRANJA PREMA MARBURGU, KONKURS JE OTVOREN SAMO PAR DANA!

Mobilnost

Međunarodna mobilnost kroz Erasmus+ program (a preko raspisanih konkursa koje objavljuje Služba za međunarodnu saradnju) dostupna je studentima sva tri ciklusa koji su upisani na Univerzitet u Sarajevu, te nastavnom, naučnom i nenastavnom osoblju zaposlenom na Univerzitetu u Sarajevu. Detaljnije informacije o statusu studenata i osoblja možete naći na: https://international.unsa.ba/ko-se-moze-prijaviti-na-mobilnost/.

Finansijska podrška

Nominovani učesnici kojima bude potvrđena mobilnost dobijaju Erasmus+ grant kao doprinos njihovim putnim i dnevnim troškovima. Detaljnije informacije o finansijskim grantovima za podršku razmjeni između inostrane institucije i Univerziteta u Sarajevu je definisano u Erasmus+ Programskom vodiču. Više informacija o iznosima stipendije dostupno je na: https://international.unsa.ba/sta-ukljucuje-erasmus-stipendija/.

Prijava

Da bi se prijavili na ovaj konkurs i bili nominovani za instituciju domaćina, potrebno je da dostavite tražene dokumente (navedene ispod) na email: erasmus@unsa.ba do naznačenog roka (naveden ispod). Elektronski formulari dokumenata i objašnjenja kako ih pravilno pripremiti su dati na linku https://international.unsa.ba/koji-su-potrebni-dokumenti-za-prijavu-na-mobilnost/.

Obavezni dokumenti:

 • Nominacijsko pismo
 • Prepis ocjena (prevedeno na engleski jezik)
 • Prijedlog ugovora o učenju

Dodatni dokumenti – ove dokumente ne dostavljate u ovom trenutku, ali nakon što vas nominujemo prema Uni-Marburg, od njih ćete dobiti link u kojem trebate postaviti (upload) sljedeću dokumentaciju:

 • sken pasoša
 • dokaz o poznavanju engleskog ili njemačkog jezika u nivou B2
 • CV biografija

NAPOMENA

Rok za prijavu

 • Konkurs je objavljen: 31.05.2022.
 • Rok za prijavu: 05.06.2022.

Odabir i nominacija

Sve primljene prijave će biti pregledane, te ukoliko zadovoljavaju tehnički kriterij (uredno poslana dokumentacija do naglašenog roka) iste će biti poslane kao nominacija na inostranu instituciju. U slučaju da imamo više prijava u odnosu na broj dostupnih mjesta, primjeniti će se ostali kriteriji za rangiranje kandidata, no konačnu odluku o odabiru donosi potencijalna institucija – domaćin. Više informacija o kriterijima možete pronaći na https://international.unsa.ba/kako-se-prijaviti-na-mobilnost/.

Međunarodna Erasmus+ mobilnost: Univerzitet u Sevilji, Španija (training – staff week)

Erasmus+ program

Više od 30 godina Evropska unija omogućava milionima studenata, nastavnog, naučnog i nenastavnog osoblja sa visokoobrazovnih institucija širom Evrope da učestvuju u međunarodnoj razmjeni i steknu  obrazovno i profesionalno iskustvo i usavršavanje, kao i da im se izvrši priznavanje ostvarenih rezultata. Ovu međunarodnu mobilnost prati i finansijska podrška koju obezbjeđuje Evropska Komisija. Zahvaljujući aktivnom učešću u Erasmus Mundus Action 2 programu (koji je bio prethodnik za učešće u Erasmus+ u periodu 2007-2013) Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu je potvrdila i nastavila učešće u projektnim prijavama sa partnerskim institucijama iz „programskih zemalja“ i omogućila nastavak međunarodne razmjene kroz Erasmus+ KA107 program. Na osnovu potpisanog međuinstitucionalnog sporazuma, objavljemo sljedeći konkurs.

Konkurs

Na osnovu odobrene projektne prijave i budžeta za međunarodnu razmjenu, te potpisanog međuinstitucionalnog sporazuma, poštujući transparentnost i dosljednost procesa, Služba za međunarodnu saradnju otvara konkurs za:

 • Destinacija: ŠPANIJA
 • Grad: SEVILJA
 • Institucija: UNIVERZITET U SEVILJI
 • Erasmus kod:  E SEVILLE01

Mobilnost

Međunarodna mobilnost kroz Erasmus+ program (a preko raspisanih konkursa koje objavljuje Služba za međunarodnu saradnju) dostupna je studentima sva tri ciklusa koji su upisani na Univerzitet u Sarajevu, te nastavnom, naučnom i nenastavnom osoblju zaposlenom na Univerzitetu u Sarajevu. Detaljnije informacije o statusu studenata i osoblja možete naći na: https://international.unsa.ba/ko-se-moze-prijaviti-na-mobilnost/.

 • Vrsta dostupnih mobilnosti u ovom konkursu:
  • training (obuka) staff week
 • Period mobilnosti (boravka): ljetni semestar 2021/2022
 • Studijske oblasti (aktivnosti) definisane sporazumom na koje se možete prijaviti: prijavljujete se na staff week i program iz oblasti internacionalizacije i Erasmus programa
 • Link: https://www.us.es/
 • Kontakt: relint3@us.es

Finansijska podrška

Nominovani učesnici kojima bude potvrđena mobilnost dobijaju Erasmus+ grant kao doprinos njihovim putnim i dnevnim troškovima. Detaljnije informacije o finansijskim grantovima za podršku razmjeni između inostrane institucije i Univerziteta u Sarajevu je definisano u Erasmus+ Programskom vodiču. Više informacija o iznosima stipendije dostupno je na: https://international.unsa.ba/sta-ukljucuje-erasmus-stipendija/.

Prijava

Da bi se prijavili na ovaj konkurs i bili nominovani za instituciju domaćina, potrebno je da dostavite tražene dokumente (navedene ispod) na email: erasmus@unsa.ba do naznačenog roka (naveden ispod). Elektronski formulari dokumenata i objašnjenja kako ih pravilno pripremiti su dati na linku https://international.unsa.ba/koji-su-potrebni-dokumenti-za-prijavu-na-mobilnost/.

Obavezni dokumenti:

 • Nominacijsko pismo
 • Sken pasoša

Dodatni dokumenti

 • n/a

NAPOMENA

 • U ovom trenutku ugovor o mobilnosti nije potreban, ukoliko budete odabrani poslaće vam se unaprijed pripremljen dokument.
 • Dostupno je 5 mjesta

Rok za prijavu

 • Konkurs je objavljen: 31.03.2022.
 • Rok za prijavu: 14.04.2022.

Odabir i nominacija

Sve primljene prijave će biti pregledane, te ukoliko zadovoljavaju tehnički kriterij (uredno poslana dokumentacija do naglašenog roka) iste će biti poslane kao nominacija na inostranu instituciju. U slučaju da imamo više prijava u odnosu na broj dostupnih mjesta, primjeniti će se ostali kriteriji za rangiranje kandidata, no konačnu odluku o odabiru donosi potencijalna institucija – domaćin. Više informacija o kriterijima možete pronaći na https://international.unsa.ba/kako-se-prijaviti-na-mobilnost/.

Međunarodna Erasmus+ mobilnost: Altinbaš univerzitet u Istanbulu, Turska (studenti)

Erasmus+ program

Više od 30 godina Evropska unija omogućava milionima studenata, nastavnog, naučnog i nenastavnog osoblja sa visokoobrazovnih institucija širom Evrope da učestvuju u međunarodnoj razmjeni i steknu  obrazovno i profesionalno iskustvo i usavršavanje, kao i da im se izvrši priznavanje ostvarenih rezultata. Ovu međunarodnu mobilnost prati i finansijska podrška koju obezbjeđuje Evropska Komisija. Zahvaljujući aktivnom učešću u Erasmus Mundus Action 2 programu (koji je bio prethodnik za učešće u Erasmus+ u periodu 2007-2013) Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu je potvrdila i nastavila učešće u projektnim prijavama sa partnerskim institucijama iz „programskih zemalja“ i omogućila nastavak međunarodne razmjene kroz Erasmus+ KA107 program. Na osnovu potpisanog međuinstitucionalnog sporazuma, objavljemo sljedeći konkurs.

Konkurs

Na osnovu odobrene projektne prijave i budžeta za međunarodnu razmjenu, te potpisanog međuinstitucionalnog sporazuma, poštujući transparentnost i dosljednost procesa, Služba za međunarodnu saradnju otvara konkurs za:

 • Destinacija: TURSKA
 • Grad: ISTANBUL
 • Institucija: ALTINBAŠ UNIVERZITET
 • Erasmus kod: TR ISTANBU38

Mobilnost

Međunarodna mobilnost kroz Erasmus+ program (a preko raspisanih konkursa koje objavljuje Služba za međunarodnu saradnju) dostupna je studentima sva tri ciklusa koji su upisani na Univerzitet u Sarajevu, te nastavnom, naučnom i nenastavnom osoblju zaposlenom na Univerzitetu u Sarajevu. Detaljnije informacije o statusu studenata i osoblja možete naći na: https://international.unsa.ba/ko-se-moze-prijaviti-na-mobilnost/.

Finansijska podrška

Nominovani učesnici kojima bude potvrđena mobilnost dobijaju Erasmus+ grant kao doprinos njihovim putnim i dnevnim troškovima. Detaljnije informacije o finansijskim grantovima za podršku razmjeni između inostrane institucije i Univerziteta u Sarajevu je definisano u Erasmus+ Programskom vodiču. Više informacija o iznosima stipendije dostupno je na: https://international.unsa.ba/sta-ukljucuje-erasmus-stipendija/.

Prijava

Da bi se prijavili na ovaj konkurs i bili nominovani za instituciju domaćina, potrebno je da dostavite tražene dokumente (navedene ispod) na email: erasmus@unsa.ba do naznačenog roka (naveden ispod). Elektronski formulari dokumenata i objašnjenja kako ih pravilno pripremiti su dati na linku https://international.unsa.ba/koji-su-potrebni-dokumenti-za-prijavu-na-mobilnost/.

Obavezni dokumenti:

 • Nominacijsko pismo
 • Prepis ocjena (nije potrebno prevoditi na engleski jezik)

Dodatni dokumenti

 • n/a

NAPOMENA: U ovom trenutku ugovor o učenju nije potreban. Ukoliko budete odabrani naknadno ćete raditi na ugovoru o učenju. Svakako se preporučuje da pogledate dostupne predmete i radi sebe kreirate ugovor i dogovorite sa prodekanom da li bi ti predmeti bili odgovarajući. No u trenutku prijave ne trebate dostavljati ugovor o učenju.

Dostupno je 1 mjesto.

Rok za prijavu

 • Konkurs je objavljen: 29.03.2022.
 • Rok za prijavu: 14.04.2022.

Odabir i nominacija

Sve primljene prijave će biti pregledane, te ukoliko zadovoljavaju tehnički kriterij (uredno poslana dokumentacija do naglašenog roka) iste će biti poslane kao nominacija na inostranu instituciju. U slučaju da imamo više prijava u odnosu na broj dostupnih mjesta, primjeniti će se ostali kriteriji za rangiranje kandidata, no konačnu odluku o odabiru donosi potencijalna institucija – domaćin. Više informacija o kriterijima možete pronaći na https://international.unsa.ba/kako-se-prijaviti-na-mobilnost/.

The 5th International Staff Training Week

The International Cooperation Service organized the 5th International Staff Training Week called “Open Up” for the purpose of professional training of our partners who have the “green light” to travel to Bosnia and Herzegovina. Staff Week was held from 12 to 16 July 2021. We hosted several higher education institutions from Europe:

Altinbas University (Turkey)
Kutahya Dumlupinar University (Turkey)
University of South Bohemia in Ceske Budejovice (Czech Republic)
Palacky University of Olomouc (Czech Republic)
University of Pécs (Hungary)
University of Prešov (Slovakia)
University of Toulouse (France)

Following epidemiological instructions and regulations, our five-day event was held at the University of Sarajevo, where we provided our guests with a presentation of the University of Sarajevo and the city of Sarajevo, and provided individual meetings with our employees for possible future cooperation.

Druga sedmica obuke osoblja

Služba za međunarodnu saradnju je organizator „Druge međunarodne sedmice obuke“ za domaće i inostrane partnere – nastavnike i saradnike čiji djelokrug rada ima karakter međunarodnih aktivnosti (2nd International Staff Training Week). Sedmica obuke je namijenjena odgovornim osobama za implementaciju međunarodne saradnje na visokoobrazovnoj instituciji. Tema ovogodišnje sedmice obuke je „Most internacionalizacije između Evropske unije i zemalja Zapadnog Balkana“. Naš fokus će biti obostrana kreditna mobilnost studenata, nastavnika i saradnika u sklopu programa Erasmus+, uočavanje i definiranje problema i rješenja, kao i ponuda „internacionalizacije-kod-kuće”. 

Trening sedmici prisustvuju predstavnici sljedećih univerziteta:

 1. Bečki univerzitet za ekonomiju i biznis, Austrija
 2. Univerzitet u Istočnom Sarajevu, BiH
 3. Univerzitet Mendel u Brnu, Češka Republika
 4. Univerzitet Pariz 8, Francuska
 5. Katolički univerzitet u Lilu, Francuska
 6. Tehnički univerzitet u Belfort-Montbeliardu, Francuska
 7. Univerzitet u Bolonji, Italija
 8. Univerzitet u Marburgu, Njemačka
 9. Univerzitet u Portu, Portugal
 10. Univerzitet Ondokuz Mayis, Turska

Prezentacijama održanim 15. oktobra 2018. godine prisustvovali su i predstavnici članica Univerziteta u Sarajevu koji su se detaljnije upoznali sa programom i ponudom naših inostranih partnera.
U sklopu ovog programa predvidjeli smo da u utorak inostrani partneri budu u jednodnevnoj posjeti Mostaru i prisustvuju „međunarodnom danu“ koji organizira Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru. U njihovoj odsutnosti Služba za međunarodnu saradnju je pozvala prodekane, koordinatore i saradnike sa Univerziteta u Sarajevu kako bi se taj dan posvetili implementaciji radionice sa lokalnim učesnicima s ciljem predstavljanja rada Rektorata i (pod)organizacionih jedinica Univerziteta u Sarajevu kada je u pitanju međunarodna saradnja i analiza implementacije međunarodne mobilnosti.
Naši inostrani partneri će imati priliku da se ponovo predstave na Devetom sajmu stipendija koji će se održati u Rektoratu Univerziteta u Sarajevu 18. oktobra 2019. godine od 10:00 do 16:00 sati.

Više na: https://www.unsa.ba/novosti/druga-medunarodna-sedmica-obuke-osoblja-iz-oblasti-internacionalizacije

Treća sedmica obuke osoblja

Na Univerzitetu u Sarajevu se od 14. do 18. oktobra 2019. godine održava „Treća međunarodna sedmica treninga osoblja“ (3ISTW). Riječ je o petodnevnom događaju koji uključuje seminare, prezentacije ali i aktivno učešće međunarodnih partnera, zatim društvene i kulturne aktivnosti te degustacije naših domaćih proizvoda. 
3ISTW je fokusiran na procese internacionalizacije univerziteta. Ovo je prilika za predstavljanje i umrežavanje partnera, akademika, studenata i službenika ureda za međunarodnu saradnju.

Prvog dana 3ISTW uz uvodno obraćanje prof. dr. Aleksandre Nikolić, prorektorice za međunarodnu saradnju UNSA, upriličene su prezentacije Univerziteta u Sarajevu, predstavljanje organizacionih jedinica, programa i projekata u kojima Univerzitet u Sarajevu učestvuje, te studijskih programa koje UNSA nudi svojim studentima. 

U utorak su učesnici 3ISTW posjetili Mostar i Univerzitet „Džemal Bijedić u Mostaru“, a na Univerzitetu u Sarajevu je organiziran program o temi „Internacionalizacija Univerziteta u Sarajevu“ za prodekane i koordinatore za međunarodnu saradnju fakulteta i akademija Univerziteta u Sarajevu. Tom prilikom je mr. Adnan Rahimić, stručni saradnik za međunarodnu saradnju, predstavio polugodišnji izvještaj o radu iz oblasti međunarodne saradnje Univerziteta u Sarajevu. Također, predstavljeni su dokumenti Službe za međunarodnu saradnju, inicijativa EURAXESS, te je održana sesija o načinima unapređenja ponude za inozemne studente i osoblje.

U srijedu 16. oktobra razgovarano je o temi „Internacionalizacija kod kuće“, te je mr. Adnan Rahimić, stručni saradnik za međunarodnu saradnju UNSA, predstavio aktivnosti Službe o međunarodnoj kreditnoj mobilnosti za studente i osoblje UNSA. Gospodin Geert De Lepeleer sa Katoličkog univerziteta u Leuvenu (Belgija), koordinator STINT projekta, predstavio je ovaj uspješni Capacity Building projekat, a prof. dr. Branko Vučijak sa Mašinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, koordinator REBUS projekta, govorio je o tome kako pripremiti, aplicirati, implementirati i finalizirati projekat za izgradnju kapaciteta. Western Balkan Alumni Association predstavio je gospodin Sabahudin Mujkić iz istoimene asocijacije.
Program u srijedu završava se izložbom „Exhibition+” – priča o Erasmus+ kroz fotografiju, koja će biti održana na Akademiji likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu s početkom u 19:00 sati. Kao što naslov kaže, riječ je o izložbi fotografija studenata i osoblja iz BiH koji su učestvovali u Erasmus+ razmjeni. Posjetioci izložbe će kroz fotografiju i kraće objašnjenje moći steći uvid u njihovo iskustvo i doživljaj cjelokupne mobilnosti, te možda biti i motivirani da se prijave na buduće Erasmus+ pozive za razmjenu. 

U toku trajanja „Treće međunarodne sedmice treninga osoblja“ u četvrtak 17. oktobra od 10:00 do 16:00 sati bit će održan i „Deseti sajam stipendija“.

Više na: https://www.unsa.ba/novosti/na-univerzitetu-u-sarajevu-odrzava-se-treca-medunarodna-sedmica-treninga-osoblja-3istw