Ljetna škola Masaryk Univerziteta u Brnu, Češka Republika

Masaryk univerzitet u Brnu organizuje ljetnu školu pod nazivom Talasi i oseke demokratije: lekcije naučene iz centralnoevropske ‘Tamo i nazad’ (Waves and Ebbs of Democracy: Lessons learnt from Central European ‘There and Back Again’), koja će trajati 26. juna — 17. jula 2022. godine sa kreditnom vrednošću od 6 ECTS. Pomenuti univerzitet će ponuditi besplatno učešće u programu. To će uključivati ​​školarinu, kulturni program koji će studente odvesti u još tri evropske zemlje i smještaj. Studenti trebaju snositi troškove putovanja od svoje matične institucije do Brna i potom nazad, hranu i vlastite troškove.

Predmet koristi pristup četiri glavne discipline – sociologije, političkih nauka, ekonomije i prava – tako da se studenti ovih disciplina najbolje uklapaju. Međutim, takođe mogu biti relevantni studenti istorije, međunarodnih odnosa, biznisa i evropskih studija.

Broj dostupnih mjesta je ograničen: 1-2 kandidata bi mogla biti prihvaćena.

Studenti moraju biti akademski spremni kao i dobro vladati engleskim jezikom. Kao dio ocjenjivanja, od nominiranih studenata bi se moglo tražiti da budu intervjuisani prije odabira koji će procijeniti njihovu motivaciju i spremnost za kurs.

Važna napomena: mogu se prihvatiti samo studenti vakcinisani vakcinom koju priznaje češka vlada. Priznate potvrde o vakcinaciji možete pronaći ovdje (https://koronavirus.mzcr.cz/en/recognition-of-vaccination-certificates-from-other-countries/).

Više informacija je dostupno na: https://muni.cz/summer

Rok za prijavu Službi za međunarodna saradnju je 30. mart 2022. godine, a potrbeno je dostaviti nominacijsko pismo i CV na email: erasmus@unsa.ba (sa naznakom za Ljetnu školu Masaryk Univerziteta u Brnu).