Peta sedmica obuke osoblja (2021)

Služba za međunarodnu saradnju organizirala je 5. Međunarodnu sedmicu obuke osoblja pod nazivom „Otvorite se“ u svrhu stručnog osposobljavanja naših partnera koji imaju „zeleno svjetlo“ za putovanje u Bosnu i Hercegovinu. Sedmica osoblja održana je od 12. do 16. jula 2021. Ugostili smo nekoliko visokoškolskih ustanova iz Evrope:

Univerzitet Altinbaş (Turska)
Univerzitet Kutahya Dumlupinar (Turska)
Univerzitet Južne Češke u Ceske Budejovice (Češka)
Palacky univerzitet u Olomoucu (Češka)
Univerzitet u Pečuhu (Mađarska)
Univerzitet u Prešovu (Slovačka)
Univerzitet u Toulouseu (Francuska)

Slijedeći epidemiološke upute i propise, naš petodnevni događaj održan je u prostorijama Univerziteta u Sarajevu, gdje smo našim gostima omogućili prezentaciju Univerziteta u Sarajevu i grada Sarajeva, te omogućili individualne sastanke sa našim zaposlenima za moguća buduća saradnja.