Predstavljena platforma OPEN

Nakon više mjeseci rada i priprema na projektu, Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu je u četvrtak, 4. marta 2020. godine predstavila online platformu OPEN (Opportunities Presence through European funds and other Networking in B&H and the region) za nacionalnu, regionalnu i evropsku saradnju na području Bosne i Hercegovine, ali i regiona Zapadnog Balkana.

Projekat su napisali i prijavili doc. dr. Hatidža Jahić (Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu) i mag. Adnan Rahimića (Rektorat Univerziteta u Sarajevu), a u saradnji sa Zapadnobalkanskom alumni asocijacijom (WBAA). Inspirisani idejom predstavljanja dostupnih prilika za projekte, kao i činjenicom da svijet postaje viralan zbog pandemije Covid19, OPEN tim je kroz raspisan poziv za online projekte u ljeto 2020. godine prijavio ideju pokretanja online portala koji će omogućiti prikupljanje i predstavljanje informacija o programima i fondovima za različite projektne ideje namijenjen svim zainteresovanim u BiH i u regionu iz različitih sektora, kao i omogućiti online predstavljanje informacija o projektnim pozivima domaćih, regionalnih i međunarodnih organizacija.

Projektni tim će pokrenuti serijal online predavanja i prezentacija, a započeo je sa prvom koju je održao g. Albert Sesé Ballarta, službenik za politike zadužen za Zapadni Balkan u Generalnom direktoratu za obrazovanje, mlade, sport i kulturu. G. Ballart je govorio o Erasmus+ programu, prednostima programa, izazovima koje nam je donijela pandemija korona virusa, te šta nas očekuje u novom programskom Erasmus+ paketu 2021-2027, naglasivši i određene izmjene kada je u pitanju učešće Bosne i Hercegovine.

Prezentacija

Pregled učešća BiH u Erasmus+ program 2014-2021