Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska

 • Ko se može prijaviti i broj mjesta: Nastavno osoblje (4) – 2 za sve oblasti, 2 za Veterinarski fakultet* – vidi napomene ispod
 • Vrsta mobilnosti:  Teaching, Training* – vidi napomene ispod
 • Više informacija o inostranoj instituciji: 
 • Kontakt osoba za više informacija sa inostrane institucije: zpitner@unizg.hr
 • Rok za prijavu: 16.11.2022. (objavljeno 02.11.2022.)
 • Prijavu sa dokumentima dostavljate putem emaila na erasmus@unsa.ba
 • Dokumenti koje trebate dostaviti: 
 • Kako pripremiti dokumente: pripremanje i pribavljanje navedenih dokumenata su objašnjeni na linku: https://international.unsa.ba/koji-su-potrebni-dokumenti-za-prijavu-na-mobilnost/
 • Napomena: 
  • konkurs je otvoren za teaching opciju (2 mjesta) za navedenu oblast u konkursu
  • dodatna dva (2) mjesta su otvorena samo za mlađe naučno-nastavno osoblje (asistenti, doktoranti i postdoktoranti) našeg Veterinarskog fakulteta zbog opcije “training” u klinikama i laboratoriju Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
  • sve mobilnosti se moraju implementirati do 30. maja 2023. godine
  • dužina trajanja mobilnosti je pet (5) radnih dana + 1 dan putovanja
  • Ugovor o mobilnosti (teaching ili training) moraju biti potpisani od strane kandidata, odgovorne osobe na matičnoj instituciji i od strane odgovorne osobe/nastavnika sa Sveučilišta u Zagrebu)