UNICA Studentska konferencija u Lisabonu, Portugal

POZIV

Univerzitet u Sarajevu poziva studente sva tri ciklusa da se prijave na učešće u desetoj studentskoj konferenciji koju organizuje Asocijacija univerziteta u glavnim gradovima Evrope (UNICA) i Univerzitet Nova Lisboa (Portugal), a koja će se održati u periodu 18-21. juli 2021. godine u Lisabonu (Portugal). Ove godine se održava po hibridnom modelu On-line kongresa. Pozivamo Vas da se pridružite timu UNSA te da zajedno kreiramo bolji univerzitet.

Univerzitet u Sarajevu, kao članica UNICA-e, ima mogućnost da delegira do 10 studenata koji će učestvovati u studentskoj konferenciji u Lisabonu. S tim u vezi, pozivamo studente našeg univerziteta da se prijave na studentsku konferenciju. Mogu se prijaviti studenti koji ispunjavaju sljedeće uslove:

 • Da su studenti minimalno završne godine bachelor studija, studenti master studija ili doktorskog studija Univerziteta u Sarajevu upisani u akademskoj 2020/2021. godini bez obzira na studijski program;
 • S obzirom na radni jezik konferencije (engleski) potrebno je da studenti poznaju jezik u smislu da mogu pratiti i aktivno učestvovati u konferenciji.

PRIJAVA

Svi zainteresovani studenti se prijavljuju tako što će ispuniti online prijavu koja, pored osnovnih podataka o kandidatu uključuje i kraće motivacijsko pismo u kojem će se objasniti interes i motivacija studenta za prisustvovanje konferenciji, te koja su dodatna vrijednost, relevantno znanje i kvalitete koje „donose“ na konferenciju.

Rok za ispunjavanje online prijave (i prijavljivanja za učešće) je 03. mart 2021. godine do 12:00h (CET).

O ASOCIJACIJI

Univerzitet u Sarajevu je od početka 2021. godine postao član Asocijacije univerziteta u glavnim gradovima Evrope – UNICA. UNICA je institucionalna mreža univerziteta iz glavnih gradova Evrope koja je osnovana 1990. godine, a trenutno je čini 55 univerziteta iz 38 glavnih evropskih gradova, kombinirajući preko 180.000 univerzitetskog osoblja i 2.000.000 studenata.

TEME KONFERENCIJE

Glavna tema konferencije „Transformacija univerziteta u periodu nakon COVID-19.“
Radni jezik je engleski, a tematski forumi za raspravu će obrađivati sljedeće teme:

 • Science in the city
 • Equal, diverse and inclusive universities
 • Europe’s position in world’s politics
 • Social media and European societies
 • More sustainable societies: the role of universities
 • International students: engaging with local communities
 • How can Universities and cities work together to improve students’ life?
 • Formal and informal learning: Innovative pedagogical approaches prompted by the COVID-19 crisis
 • Inter-disciplinary and trans-disciplinary education
 • Jobs in the digital society: the role of universities


AKADEMSKI TUTORI I KONTAKT OSOBE

Akademski tutor pomaže studentima tokom pripreme za konferenciju i prati ih tokom same konferencije. Kontakt osoba je odgovorna za praktična pitanja u vezi s konferencijom (tj. osiguravanje da su studenti su prijavljeni i da je njihovo putovanje dogovoreno) i kao i kontakt s Organizatorima.

Za Univerzitet u Sarajevu akademski tutor i kontakt osobe su:

Akademski tutor:

Kontakt osobe:

Daljnje informacije slijedit će s vremenom, a redovita ažuriranja bit će dostupna na web stranici.