Univerzitet Balearskih ostrva, Španija (osoblje)

 • Ko se može prijaviti i broj mjesta: Nastavno i nenastavno osoblje (3)
 • Vrsta mobilnosti:  teaching, training
 • Više informacija o inostranoj instituciji: https://www.uib.eu/Learn/
 • Kontakt osoba za više informacija sa inostrane institucije: Isabel Espina Bonet isabel.espina@uib.es
 • Rok za prijavu: 30.10.2022. (objavljeno 20.10.2022.)
 • Prijava: prijavljujete se direktno Univerzitetu Balearskih ostrva tako što ispunite online prijavu, a zatim na email erasmuska107@uib.es dostavljate sljedeće dokumente:
 • Dokumenti koje trebate dostaviti:
  • Nominacijsko pismo
  • Sken pasoša
  • Dokaz o poznavanju engleskog ili španskog jezika (u nivou B2)
  • CV
  • Pismo podrške od strane profesora ili osoblja sa UIB-a
  • Prijedlog ugovora o mobilnosti (teaching ili training)
  • Ugovor o učenju
 • Kako pripremiti dokumente: pripremanje i pribavljanje navedenih dokumenata su objašnjeni na linku: https://international.unsa.ba/koji-su-potrebni-dokumenti-za-prijavu-na-mobilnost/
 • Napomena: ne prijavljujete se Službi za međunarodnu saradnju UNSA