Univerzitet bez zidova – vizija za 2020. godinu . publikacija Evropske univerzitetske asocijacije

Evropska univerzitetska asocijacija (EUA) je objavila osnovni dokument o budućnosti evropskih univerziteta. „Univerziteti bez zidova – vizija za 2030. godinu“ rezultat je opsežnih konsultacija sa članovima EUA, stručnjacima i partnerima. Postavlja viziju otvorenih i angažovanih univerziteta koji služe evropskim društvima ka boljoj budućnosti.

Dokument dolazi u presudnom trenutku dok se svijet suočava s utjecajem Covid-19, zajedno s drugim velikim globalnim izazovima. Vizija EUA podržat će razvoj Evropskog obrazovnog prostora i Evropskog istraživačkog prostora i pružiti korisne smjernice dok univerziteti osvježavaju svoje institucionalne strategije u svijetu koji se brzo mijenja.

Vizija će biti u središtu ambicioznih rasprava na godišnjoj konferenciji EUA 2021, „Univerziteti 2030: od vizije do stvarnosti“. Registracije su sada otvorene za ovaj online događaj. Održat će se 22. i 23. aprila, a uključivat će interaktivno učešće publike i mnoge mogućnosti za umrežavanje.

Još jedna publikacija koju je EUA pripremila je „Odnosi EU i UK nakon Brexita: šta sporazum znači za univerzitete“. Da bi bolje razumio novi odnos, EUA je pripremio ovaj brifing o specifičnim implikacijama na univerzitete. Obuhvaća programe EU, putovanja, zaštitu podataka i privatno pružanje obrazovnih usluga.


Evropska univerzitetska asocijacija (EUA) predstavlja više od 800 univerziteta i nacionalnih rektorskih konferencija u 48 evropskih zemalja. EUA igra presudnu ulogu u Bolonjskom procesu i utječe na politike EU-a o visokom obrazovanju, istraživanju i inovacijama. Kroz kontinuiranu interakciju s nizom drugih europskih i međunarodnih organizacija, EUA osigurava da se čuje neovisni glas evropskih univerziteta. Univerzitet u Sarajevu je punopravna članica ove asocijacije.