Univerzitet u Almeriji, Španija

 • Ko se može prijaviti i broj mjesta: Studenti (2)
 • Vrsta mobilnosti: Bachelor, Master
 • Više informacija o inostranoj instituciji: 
  • ponuđeni programi: poljoprivreda, ekonomija, finansije, bankarstvo, osiguranje, menadžment i administracija, marketing, jezici (španski)
  • lista dostupnih predmeta
 • Kontakt osoba za više informacija sa inostrane institucije: sripro@ual.es
 • Rok za prijavu: 28.10.2022. (objavljeno 05.10.2022.)
 • Prijavu sa dokumentima dostavljate putem emaila na erasmus@unsa.ba
 • Dokumenti koje trebate dostaviti: 
 • Kako pripremiti dokumente: pripremanje i pribavljanje navedenih dokumenata su objašnjeni na linku: https://international.unsa.ba/koji-su-potrebni-dokumenti-za-prijavu-na-mobilnost/
 • Napomena: u prvoj fazi prijave dostavljate ove tražene dokumente. Nakon nominacije, kolege sa Univerziteta u Almeriji će vas informisati o daljnim dokumentima koje trebate dostaviti (pasoš, prepis ocjena preveden na engleski jezik, dokaz o poznavanju engleskog ili njemačkog jezika nivo B2, prijedlog ugovora o učenju)