Univerzitet u Paderbornu, Njemačka

  • Ko se može prijaviti i broj mjesta: Studenti (3)
  • Vrsta mobilnosti: Bachelor, Master
  • Više informacija o inostranoj instituciji: https://www.uni-paderborn.de/en/
  • Kontakt osoba za više informacija sa inostrane institucije: Nicole.Struzek@zv.uni-paderborn.de
  • Rok za prijavu: 10.11.2022. (objavljeno 04.10.2022.)
  • Prijavu sa dokumentima dostavljate putem emaila na erasmus@unsa.ba
  • Dokumenti koje trebate dostaviti: 
  • Kako pripremiti dokumente: pripremanje i pribavljanje navedenih dokumenata su objašnjeni na linku: https://international.unsa.ba/koji-su-potrebni-dokumenti-za-prijavu-na-mobilnost/
  • Napomena: u prvoj fazi prijave dostavljate ove tražene dokumente. Nakon nominacije, kolege sa Univerziteta u Paderbornu će vas informisati o daljnim dokumentima koje trebate dostaviti (pasoš, prepis ocjena preveden na engleski jezik, dokaz o poznavanju engleskog ili njemačkog jezika nivo B2, prijedlog ugovora o učenju)