Alexandru Ioan Univerzitet u Jašiju, Rumunija

U okviru Erasmus+ programa KA107 otvoren je konkurs za međunarodnu kreditnu mobilnost na partnerskoj instituciji:

  • Institucija: Alexandru Ioan Cuza Univerzitet u Jašiju
  • Erasmus kod: RO IASI02
  • Država: Rumunija
  • Period boravka: ljetni semestar 2020/2021

Ko se može prijaviti:

  • nastavno osoblje UNSA
  • nenastavno osoblje UNSA

Obavezno pročitati uslove koje treba da ispunjavaju kandidati sa UNSA.

Ponuđene studijske oblasti: https://www.uaic.ro/en/

Kontakt sa partnerskog univerziteta: erasmus@uaic.ro

Ukupan broj stipendija: dostupne su 3 stipendije

Način prijave: prijavljujete se našoj Službi za međunarodnu saradnju putem emaila tako što tražene dokumente dostavljate na email: erasmus@unsa.ba. Vodite računa da unosite tačne podatke i dokumente koji se traže od vas (ispod)

Potrebni dokumenti su navedeni ispod, a formulare za popunjavanje preuzimate na linku: https://international.unsa.ba/koji-su-potrebni-dokumenti-za-prijavu-na-mobilnost/

DokumentiNastavno osobljeNenastavno osoblje
Nominacijsko pismo
Izjava o prethodnoj mobilnosti
Ugovor o mobilnosti – teachingx
Ugovor o mobilnosti – trainingx
CV biografija
Sken pasoša
  • Konkurs objavljen: 03. februara 2021. godine
  • Rok za prijavu: 31. mart 2021. godine