Univerzitet u Valladolidu, Španija (osoblje UNSA)

U okviru Erasmus+ programa KA107 otvoren je konkurs za međunarodnu kreditnu mobilnost na partnerskoj instituciji:

 • Institucija: Univerzitet u Valladolidu
 • Erasmus kod: E VALLADO01
 • Država: Španija
 • Period boravka: mobilnost mora biti implementirana do jula 2022. godine
 • Ponuđene studijske oblasti: sve što je dostupno na jeziku na kojem možete pratiti (osim medicine i zdravstvenih nauka)
 • Kontakt za više informacija o partnerskom univerzitetu: ka107.erasmusplus@uva.es
 • Više o univerzitetu:

 • Ko se može prijaviti:
  • nastavno/naučno osoblje UNSA (boravak 7 dana)
  • nenastavno osoblje UNSA (boravak 7 dana)
 • Ukupan broj stipendija:
  • ukupno je dostupno 10 stipendija na nivou cijele BiH (pored UNSA tu su još dva partnera)

Dokumenti:

 • Photograph
 • Passport or national identity document
 • Curriculum vitae following the EUROPASS model (https://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/curriculum-vitae)
 • Letter of recommendation
 • Certificate position at their home institution – ovdje dostavljate nominacijsko pismo
 • Certificate of a command of languages
 • Signed mobility proposal
 • Letter of motivation
 • In cases of economically or socially disadvantaged applicants, this must be accredited by providing the pertinent documents in their home country.
 • In the case of applicants with disabilities, applicants must upload the documents required to accredit said situation in their home country.
 • Declaration of compliance with tax and national insurance obligations in the matter of grants. This declaration must be signed by the applicant.

 • Konkurs objavljen: 25. februara 2022. godine
 • Rok za prijavu: 11. mart 2022. godine 

Pročitajte za više informacija:

Međunarodna Erasmus+ mobilnost – konkurs: Karlov univerzitet u Pragu, Češka Republika (teaching)

Erasmus+ program

Više od 30 godina Evropska unija omogućava milionima studenata, nastavnog, naučnog i nenastavnog osoblja sa visokoobrazovnih institucija širom Evrope da učestvuju u međunarodnoj razmjeni i steknu  obrazovno i profesionalno iskustvo i usavršavanje, kao i da im se izvrši priznavanje ostvarenih rezultata. Ovu međunarodnu mobilnost prati i finansijska podrška koju obezbjeđuje Evropska Komisija. Zahvaljujući aktivnom učešću u Erasmus Mundus Action 2 programu (koji je bio prethodnik za učešće u Erasmus+ u periodu 2007-2013) Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu je potvrdila i nastavila učešće u projektnim prijavama sa partnerskim institucijama iz „programskih zemalja“ i omogućila nastavak međunarodne razmjene kroz Erasmus+ KA107 program. Na osnovu potpisanog međuinstitucionalnog sporazuma, objavljemo sljedeći konkurs.

Konkurs

Na osnovu odobrene projektne prijave i budžeta za međunarodnu razmjenu, te potpisanog međuinstitucionalnog sporazuma, poštujući transparentnost i dosljednost procesa, Služba za međunarodnu saradnju otvara konkurs za:

 • Destinacija: ČEŠKA REPUBLIKA
 • Grad: PRAG
 • Institucija: KARLOV UNIVERZITET U PRAGU
 • Erasmus kod: CZ PRAHA07

Mobilnost

Međunarodna mobilnost kroz Erasmus+ program (a preko raspisanih konkursa koje objavljuje Služba za međunarodnu saradnju) dostupna je studentima sva tri ciklusa koji su upisani na Univerzitet u Sarajevu, te nastavnom, naučnom i nenastavnom osoblju zaposlenom na Univerzitetu u Sarajevu. Detaljnije informacije o statusu studenata i osoblja možete naći na: https://international.unsa.ba/ko-se-moze-prijaviti-na-mobilnost/.

 • Vrsta dostupnih mobilnosti u ovom konkursu:
  • teaching (predavanje)
 • Period mobilnosti (boravka): ljetni semestar 2021/2022 (moraju se implementirati do juna 2022. godine)
 • Studijske oblasti (aktivnosti) definisane sporazumom na koje se možete prijaviti: društvene nauke
 • Link: https://studyatiss.fsv.cuni.cz/
 • Kontakt: 86748815@fsv.cuni.cz

Finansijska podrška

Nominovani učesnici kojima bude potvrđena mobilnost dobijaju Erasmus+ grant kao doprinos njihovim putnim i dnevnim troškovima. Detaljnije informacije o finansijskim grantovima za podršku razmjeni između inostrane institucije i Univerziteta u Sarajevu je definisano u Erasmus+ Programskom vodiču. Više informacija o iznosima stipendije dostupno je na: https://international.unsa.ba/sta-ukljucuje-erasmus-stipendija/.

Prijava

Da bi se prijavili na ovaj konkurs i bili nominovani za instituciju domaćina, potrebno je da dostavite tražene dokumente (navedene ispod) na email: erasmus@unsa.ba do naznačenog roka (naveden ispod). Elektronski formulari dokumenata i objašnjenja kako ih pravilno pripremiti su dati na linku https://international.unsa.ba/koji-su-potrebni-dokumenti-za-prijavu-na-mobilnost/.

Obavezni dokumenti:

 • Nominacijsko pismo
 • CV biografija

Dodatni dokumenti

 • n/a

NAPOMENA: U ovom trenutku ugovor o mobilnosti nije potreban, ukoliko budete odabrani poslaće vam se unaprijed pripremljen dokument.

Rok za prijavu

 • Konkurs je objavljen: 21.02.2022.
 • Rok za prijavu: 03.03.2022.

Odabir i nominacija

Sve primljene prijave će biti pregledane, te ukoliko zadovoljavaju tehnički kriterij (uredno poslana dokumentacija do naglašenog roka) iste će biti poslane kao nominacija na inostranu instituciju. U slučaju da imamo više prijava u odnosu na broj dostupnih mjesta, primjeniti će se ostali kriteriji za rangiranje kandidata, no konačnu odluku o odabiru donosi potencijalna institucija – domaćin. Više informacija o kriterijima možete pronaći na https://international.unsa.ba/kako-se-prijaviti-na-mobilnost/.

Međunarodna Erasmus+ mobilnost – konkurs: Radboud univerzitet, Nizozemska (ljetna škola)

Erasmus+ program

Više od 30 godina Evropska unija omogućava milionima studenata, nastavnog, naučnog i nenastavnog osoblja sa visokoobrazovnih institucija širom Evrope da učestvuju u međunarodnoj razmjeni i steknu  obrazovno i profesionalno iskustvo i usavršavanje, kao i da im se izvrši priznavanje ostvarenih rezultata. Ovu međunarodnu mobilnost prati i finansijska podrška koju obezbjeđuje Evropska Komisija. Zahvaljujući aktivnom učešću u Erasmus Mundus Action 2 programu (koji je bio prethodnik za učešće u Erasmus+ u periodu 2007-2013) Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu je potvrdila i nastavila učešće u projektnim prijavama sa partnerskim institucijama iz „programskih zemalja“ i omogućila nastavak međunarodne razmjene kroz Erasmus+ KA107 program. Na osnovu potpisanog međuinstitucionalnog sporazuma, objavljemo sljedeći konkurs.

Konkurs

Na osnovu odobrene projektne prijave i budžeta za međunarodnu razmjenu, te potpisanog međuinstitucionalnog sporazuma, poštujući transparentnost i dosljednost procesa, Služba za međunarodnu saradnju otvara konkurs za:

 • Destinacija: NIZOZEMSKA
 • Grad: NIJMEGEN
 • Institucija: RADBOUD UNIVERZITET
 • Erasmus kod: NL NIJMEGE01

Mobilnost

Međunarodna mobilnost kroz Erasmus+ program (a preko raspisanih konkursa koje objavljuje Služba za međunarodnu saradnju) dostupna je studentima sva tri ciklusa koji su upisani na Univerzitet u Sarajevu, te nastavnom, naučnom i nenastavnom osoblju zaposlenom na Univerzitetu u Sarajevu. Detaljnije informacije o statusu studenata i osoblja možete naći na: https://international.unsa.ba/ko-se-moze-prijaviti-na-mobilnost/.

 • Vrsta dostupnih mobilnosti u ovom konkursu:
  • doktoranti (PhD)
  • training (obuka)
 • Period mobilnosti (boravka): JUNI/JULI 2022
 • Studijske oblasti (aktivnosti) definisane sporazumom na koje se možete prijaviti: RU poziva doktorante, istraživače i osoblje da učestvuju u ljetnoj školi 2022. “Radboud ljetnu školu” organizuje Univerzitet Radboud, jedan od vodećih akademskih centara izvrsnosti u Nizozemskoj. Učešće u ljetnoj školi Radboud odlična je prilika za učesnike da istraže njihove akademske kurseve, podržane njihovim metodama učenja zasnovanim na istraživanju. Osim toga, unaprijedit će svoje vještine i proširiti međunarodnu mrežu. Ove godine će oboriti njihov lični rekord predavanjem 81 predmeta! 81 kurs koji se nudi podijeljen je u 12 oblasti rada i svi ih predaju na engleskom jeziku od strane njihovog nastavnog osoblja. Program za 2022. će biti siguran, fleksibilan i u skladu sa propisima o Covid-19. Svi kursevi ljetne škole otvoreni su za naše doktorante i osoblje. Skreće se pažnja na kurseve u poslednje dvije sedmice juna. Nudi se više od 30 različitih kurseva isključivo posvećenih vještinama istraživačkih metoda u oblasti društvenih nauka. Svi predmeti će se izvoditi na engleskom jeziku te se očekuje odlično poznavanje jezika i aktivno učešće naših učesnika tokom predavanja.
 • Link: https://www.ru.nl/radboudsummerschool/courses/overview-courses-2022/
 • Kontakt: radboudsummerschool@ru.nl

Finansijska podrška

Nominovani učesnici kojima bude potvrđena mobilnost dobijaju Erasmus+ grant kao doprinos njihovim putnim i dnevnim troškovima. Detaljnije informacije o finansijskim grantovima za podršku razmjeni između inostrane institucije i Univerziteta u Sarajevu je definisano u Erasmus+ Programskom vodiču. Više informacija o iznosima stipendije dostupno je na: https://international.unsa.ba/sta-ukljucuje-erasmus-stipendija/.

Prijava

Da bi se prijavili na ovaj konkurs i bili nominovani za instituciju domaćina, potrebno je da dostavite tražene dokumente (navedene ispod) na email: erasmus@unsa.ba do naznačenog roka (naveden ispod). Elektronski formulari dokumenata i objašnjenja kako ih pravilno pripremiti su dati na linku https://international.unsa.ba/koji-su-potrebni-dokumenti-za-prijavu-na-mobilnost/.

Obavezni dokumenti:

 • Nominacijsko pismo
 • CV biografija

Dodatni dokumenti

 • n/a

NAPOMENA

 • U ovom trenutku ugovor o mobilnosti nije potreban, ukoliko budete odabrani poslaće vam se unaprijed pripremljen dokument.
 • Dostupno je 8 mjesta

Rok za prijavu

 • Konkurs je objavljen: 21.02.2022.
 • Rok za prijavu: 16.03.2022.

Odabir i nominacija

Sve primljene prijave će biti pregledane, te ukoliko zadovoljavaju tehnički kriterij (uredno poslana dokumentacija do naglašenog roka) iste će biti poslane kao nominacija na inostranu instituciju. U slučaju da imamo više prijava u odnosu na broj dostupnih mjesta, primjeniti će se ostali kriteriji za rangiranje kandidata, no konačnu odluku o odabiru donosi potencijalna institucija – domaćin. Više informacija o kriterijima možete pronaći na https://international.unsa.ba/kako-se-prijaviti-na-mobilnost/.

Univerzitet u Almeriji (osoblje)

U okviru Erasmus+ programa KA107 otvoren je konkurs za međunarodnu kreditnu mobilnost na partnerskoj instituciji:

 • Institucija: Univerzitet u Almeriji
 • Erasmus kod: E
 • Država: Španija
 • Period boravka: mobilnost mora biti implementirana do juna 2022. godine
 • Ponuđene studijske oblasti: oblasti dostupne na https://www.ual.es/en
 • Kontakt za više informacija o partnerskom univerzitetu: sripro@ual.es
 • Više o univerzitetu:

 • Ko se može prijaviti:
  • nastavno/naučno osoblje UNSA
 • Ukupan broj stipendija:
  • teaching/training: 2

 • Način prijave: 
  • Da biste se prijavili na ovaj konkurs potrebno je da dostavite tražene dokumente putem emaila na erasmus@unsa.ba.
 • Ispod su navedeni dokumenti koje trebate dostaviti, a na linku https://international.unsa.ba/koji-su-potrebni-dokumenti-za-prijavu-na-mobilnost/ možete naći objašnjenja kako ih pripremiti i ko treba da ih potpiše.
 • Od ovog kruga konkursa za mobilnost (2021/2022), kandidati će se moći prijaviti na dvije visokoobrazovne institucije u ukupnoj ponudi, gdje je potrebno naznačiti prioritet (prvi i drugi izbor). Ukoliko se prijavljujete na obje opcije, dostavljate dva nominacijska pisma i dva ugovora o učenju (studenti), odnosno ugovora o mobilnosti (osoblje), dok ostale dokumente ne trebate „duplirati“.   
 • Nastavno/naučno osoblje
  • Nominacijsko pismo
  • CV biografija

 • Konkurs objavljen: 01. februara 2022. godine
 • Rok za prijavu: 15. februar 2022. godine 

Pročitajte za više informacija:

Univerzitet u Saarlandu (osoblje)

U okviru Erasmus+ programa KA107 otvoren je konkurs za međunarodnu kreditnu mobilnost na partnerskoj instituciji:

 • Institucija: Univerzitet u Saarlandu
 • Erasmus kod: D SAARBRU01
 • Država: Njemačka
 • Period boravka: mobilnost mora biti implementirana do juna 2022. godine
 • Ponuđene studijske oblasti: njemački jezik, slavistika, anglistika i američke studije, pravo
 • Kontakt za više informacija o partnerskom univerzitetu: Ekaterina Klüh e.klueh@io.uni-saarland.de
 • Više o univerzitetu:

 • Ko se može prijaviti:
  • nastavno/naučno osoblje UNSA
 • Ukupan broj stipendija:
  • teaching/training: 5

 • Način prijave: 
  • Da biste se prijavili na ovaj konkurs potrebno je da dostavite tražene dokumente putem emaila na erasmus@unsa.ba.
 • Ispod su navedeni dokumenti koje trebate dostaviti, a na linku https://international.unsa.ba/koji-su-potrebni-dokumenti-za-prijavu-na-mobilnost/ možete naći objašnjenja kako ih pripremiti i ko treba da ih potpiše.
 • Od ovog kruga konkursa za mobilnost (2021/2022), kandidati će se moći prijaviti na dvije visokoobrazovne institucije u ukupnoj ponudi, gdje je potrebno naznačiti prioritet (prvi i drugi izbor). Ukoliko se prijavljujete na obje opcije, dostavljate dva nominacijska pisma i dva ugovora o učenju (studenti), odnosno ugovora o mobilnosti (osoblje), dok ostale dokumente ne trebate „duplirati“.   
 • Nastavno/naučno osoblje
  • Nominacijsko pismo
  • CV biografija

 • Konkurs objavljen: 11. februara 2022. godine
 • Rok za prijavu: 02. mart 2022. godine 

Pročitajte za više informacija:

Univerzitet u Evori (teaching)

U okviru Erasmus+ programa KA107 otvoren je konkurs za međunarodnu kreditnu mobilnost na partnerskoj instituciji:

 • Institucija: Univerzitet u Evori
 • Erasmus kod: P EVORA01
 • Država: Portugal
 • Period boravka: mobilnost mora biti implementirana do jula 2022. godine
 • Ponuđene studijske oblasti: sva studijska polja koja se izvode na UE su dostupna. Blaga prednost data je veterinarstvu.
 • Kontakt za više informacija o partnerskom univerzitetu: mobilidade@sac.uevora.pt
 • Više o univerzitetu:

 • Ko se može prijaviti:
  • nastavno/naučno osoblje UNSA
 • Ukupan broj stipendija:
  • teaching: 2

 • Nastavno/naučno osoblje
  • CV biografija
  • Sken pasoša
  • Dokaz o statusu na UNSA (Nominacijsko pismo)
  • Motivacijsko pismo
  • Diploma o stečenim kvalifikacijama
  • Dokaz o poznavanju portugalskog ili engleskog jezika
  • Radni program (plan aktivnosti koje biste raditi na UE) – ne mora biti ugovoro u mobilnosti

 • Konkurs objavljen: 07. februara 2022. godine
 • Rok za prijavu: 28. februar 2022. godine 

Pročitajte za više informacija:

Univerzitet u Poitiersu (staff week)

U okviru Erasmus+ programa KA107 otvoren je konkurs za međunarodnu kreditnu mobilnost na partnerskoj instituciji:

 • Institucija: Univerzitet u Poitiersu
 • Erasmus kod: 
 • Država: Francuska
 • Period boravka: 21-25. mart 2022. (radni datumi)
 • Ponuđene studijske oblasti
 • Kontakt za više informacija o partnerskom univerzitetu: erasmusinternational@univ-poitiers.fr
 • Više o univerzitetu:

 • Ko se može prijaviti:
  • nastavno osoblje UNSA
  • nenastavno osoblje UNSA
 • Ukupan broj stipendija:
  • training: 1

 • Način prijave: 
  • Da biste se prijavili na ovaj konkurs potrebno je da dostavite tražene dokumente putem emaila na erasmus@unsa.ba.
  • Ispod su navedeni dokumenti koje trebate dostaviti, a na linku https://international.unsa.ba/koji-su-potrebni-dokumenti-za-prijavu-na-mobilnost/ možete naći objašnjenja kako ih pripremiti i ko treba da ih potpiše.
  • Od ovog kruga konkursa za mobilnost (2021/2022), kandidati će se moći prijaviti na dvije visokoobrazovne institucije u ukupnoj ponudi, gdje je potrebno naznačiti prioritet (prvi i drugi izbor). Ukoliko se prijavljujete na obje opcije, dostavljate dva nominacijska pisma i dva ugovora o učenju (studenti), odnosno ugovora o mobilnosti (osoblje), dok ostale dokumente ne trebate „duplirati“.   
 • Nastavno/naučno/nenastavno osoblje
  • Nominacijsko pismo
  • CV biografija

 • Konkurs objavljen: 31. januara 2022. godine
 • Rok za prijavu: 09. februar 2022. godine

Pročitajte za više informacija:

Vytautas Magnus Univerzitet, Litvanija (staff week)

U okviru Erasmus+ programa KA107 otvoren je konkurs za međunarodnu kreditnu mobilnost na partnerskoj instituciji:

 • Institucija: Vytautas Magnus Univerzitet
 • Erasmus kod: LT KAUNAS01
 • Država: Litvanija
 • Period boravka: 02-06. maj 2022. (radni datumi)
 • Ponuđene studijske oblasti: VMU organizira sedmicu obuke za profesore (teaching week) i nenastvano osoblje (training week).
 • Kontakt za više informacija o partnerskom univerzitetu: Eglė Januškevičienė egle.januskeviciene@vdu.lt
 • Više o univerzitetu:

 • Ko se može prijaviti:
  • nastavno/naučno osoblje UNSA
  • nenastavno osoblje UNSA
 • Ukupan broj stipendija:
  • teaching (teaching staff week): 1
  • training (training staff week): 2

 • Način prijave: 
  • Da biste se prijavili na ovaj konkurs potrebno je da dostavite tražene dokumente putem emaila na erasmus@unsa.ba.
  • Ispod su navedeni dokumenti koje trebate dostaviti, a na linku https://international.unsa.ba/koji-su-potrebni-dokumenti-za-prijavu-na-mobilnost/ možete naći objašnjenja kako ih pripremiti i ko treba da ih potpiše.
  • Od ovog kruga konkursa za mobilnost (2021/2022), kandidati će se moći prijaviti na dvije visokoobrazovne institucije u ukupnoj ponudi, gdje je potrebno naznačiti prioritet (prvi i drugi izbor). Ukoliko se prijavljujete na obje opcije, dostavljate dva nominacijska pisma i dva ugovora o učenju (studenti), odnosno ugovora o mobilnosti (osoblje), dok ostale dokumente ne trebate „duplirati“.   
 • Nastavno/naučno osoblje
  • Nominacijsko pismo
  • CV biografija
  • NAPOMENA: u emailu u kojem se budete prijavljivali naglasite studijski program i temu na koju biste predavali (iz excel tabele).
 • Nenastavno osoblje
  • Nominacijsko pismo
  • CV biografija

 • Konkurs objavljen: 04. februara 2022. godine
 • Rok za prijavu: 10. februar 2022. godine 

Pročitajte za više informacija:

Univerzitet u Lodžu (osoblje – staff week)

U okviru Erasmus+ programa KA107 otvoren je konkurs za međunarodnu kreditnu mobilnost na partnerskoj instituciji:

 • Institucija: Univerzitet u Lodžu
 • Erasmus kod: PL LODZ01
 • Država: Poljska
 • Period boravka: 16-20. maj 2022. (radni datumi)
 • Ponuđene studijske oblasti: Univerzitet u Lodžu sa zadovoljstvom vas poziva da učestvujete u Sedmici međunarodnog osoblja Erasmus+ (Izgradite svoju internacionalizaciju) koja će se održati između 16. i 20. maja 2022. u Lodžu. Preliminarni program možete pronaći u prilogu. Sedmica međunarodnog osoblja će se baviti holističkom internacionalizacijom akademske zajednice: studenata, istraživača, nastavnika i administrativnog osoblja, dijeleći svoja iskustva. Različita gledišta – npr. od osoblja kancelarije za međunarodne odnose, odeljenja za promociju UL i fakulteta – nadamo se da će vam dati opštu perspektivu o tome kako pristupiti ovoj temi. Sedmica osoblja će se bazirati na radionicama koje će voditi osoblje UL, ali će biti vremena i prostora za razmjenu i diskusiju o temama sa svim učesnicima! Od vas će se tražiti da se pripremite za događaj prikupljanjem informacija sa vašeg univerziteta relevantnih za temu. Sedmica osoblja je organizovana za osoblje međunarodnih odjela visokoškolskih ustanova koji se aktivno bave direktnim uslugama vezanim za prijem studenata, programe razmjene, međunarodnu promociju i upravljanje projektima. Imajte na umu da će broj učesnika biti ograničen prema broju administrativnih mobilnosti odobrenih vašoj ustanovi.
 • Kontakt za više informacija o partnerskom univerzitetu: creditmobility@uni.lodz.pl
 • Više o univerzitetu:

 • Ko se može prijaviti:
  • nastavno/naučno osoblje UNSA
  • nenastavno osoblje UNSA
 • Ukupan broj stipendija:
  • training: 1

 • Način prijave: 
  • Da biste se prijavili na ovaj konkurs potrebno je da dostavite tražene dokumente putem emaila na erasmus@unsa.ba.
  • Ispod su navedeni dokumenti koje trebate dostaviti, a na linku https://international.unsa.ba/koji-su-potrebni-dokumenti-za-prijavu-na-mobilnost/ možete naći objašnjenja kako ih pripremiti i ko treba da ih potpiše.
  • Od ovog kruga konkursa za mobilnost (2021/2022), kandidati će se moći prijaviti na dvije visokoobrazovne institucije u ukupnoj ponudi, gdje je potrebno naznačiti prioritet (prvi i drugi izbor). Ukoliko se prijavljujete na obje opcije, dostavljate dva nominacijska pisma i dva ugovora o učenju (studenti), odnosno ugovora o mobilnosti (osoblje), dok ostale dokumente ne trebate „duplirati“.   
 • Nastavno/naučno/nenastavno osoblje
  • Nominacijsko pismo
  • Ugovor o mobilnosti (training) – potpisano od strane kandidata i dekana
  • CV biografija

 • Konkurs objavljen: 17. januara 2022. godine
 • Rok za prijavu: 27. januar 2022. godine (produženo do 02. februara 2022.)

Pročitajte za više informacija:

Univerzitet Santiago de Compostela (osoblje)

U okviru Erasmus+ programa KA107 otvoren je konkurs za međunarodnu kreditnu mobilnost na partnerskoj instituciji:

 • Institucija: Politehnički instiUniverzitet Santiago de Compostela
 • Erasmus kod: E SANTIAG01
 • Država: Španija
 • Period boravka: ljetni semestar 2021/2022 (februar – juni 2022)
 • Ponuđene studijske oblastihttps://www.usc.gal/en
 • Kontakt za više informacija o partnerskom univerzitetu: erasmus.ka107@usc.es
 • Više o univerzitetu:

 • Ko se može prijaviti:
  • nastavno/naučno osoblje UNSA
 • Ukupan broj stipendija:
  • teaching: 4

 • Način prijave: 
  • Da biste se prijavili na ovaj konkurs potrebno je da dostavite tražene dokumente putem emaila na erasmus@unsa.ba.
  • Ispod su navedeni dokumenti koje trebate dostaviti, a na linku https://international.unsa.ba/koji-su-potrebni-dokumenti-za-prijavu-na-mobilnost/ možete naći objašnjenja kako ih pripremiti i ko treba da ih potpiše.
  • Od ovog kruga konkursa za mobilnost (2021/2022), kandidati će se moći prijaviti na dvije visokoobrazovne institucije u ukupnoj ponudi, gdje je potrebno naznačiti prioritet (prvi i drugi izbor). Ukoliko se prijavljujete na obje opcije, dostavljate dva nominacijska pisma i dva ugovora o učenju (studenti), odnosno ugovora o mobilnosti (osoblje), dok ostale dokumente ne trebate „duplirati“.   
 • Nastavno/naučno osoblje
  • Nominacijsko pismo
  • Ugovor o mobilnosti (teaching) – potpisano od strane kandidata i dekana
  • CV biografija sa publikacijama

 • Konkurs objavljen: 17. januara 2022. godine
 • Rok za prijavu: 27. januar 2022. godine

Pročitajte za više informacija: