Palacky univerzitet u Olomoucu, Češka Republika – staff week

U okviru Erasmus+ programa KA107 otvoren je konkurs za međunarodnu kreditnu mobilnost na partnerskoj instituciji:

U pitanju je mobilnost za prisustvovanje međunarodnoj sedmici obuke osoblja (staff week). U organizaciji Ureda za međunarodne odnose, staff week će se održati od 21. do 25. juna 2021. godine u univerzitetskom gradu Olomoucu. Idealna je sedmica da se povećaju znanja o pitanjima internacionalizacije i da se povežete sa partnerima iz cijelog svijeta.

Učesnici sedmice dobit će priliku razgovarati o Erasmus + programu, strategijama internacionalizacije, upravljanju međunarodnim odnosima, međunarodnoj kreditnoj mobilnosti i naučiti više o on-line uslugama za studente ili o dobrobiti na poslu. ISW UP 2021 je uglavnom namijenjen osoblju zaduženom za međunarodnu mobilnost učenika i osoblja, kako u smislu administracije, tako i njege.

 • Način prijave: prijavljujete se našoj Službi za međunarodnu saradnju putem emaila tako što tražene dokumente dostavljate na email: erasmus@unsa.ba.
Potrebni dokumenti:Nastavno osoblje
Nominacijsko pismo
Izjava o prethodnoj mobilnosti
CV biografija
Sken pasoša
Pored dostavljanja traženih dokumenata, potrebno je ispuniti i online prijavu na https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNigUxksnConQ2Yr5N-vgzj1faMZQJA7vSSlqgcthoxb-Oig/viewform. Naznačite da želite prisustvovati fizički u Olomoucu.
 • Konkurs objavljen: 07. aprila 2021. godine
 • Rok za prijavu: 30. aprila 2021. godine

Pročitajte:

Univerzitet u Leonu, Španija – staff week

U okviru Erasmus+ programa KA107 otvoren je konkurs za međunarodnu kreditnu mobilnost na partnerskoj instituciji:

 • Institucija: Univerzitet u Leonu
 • Erasmus kod: E LEON01
 • Država: Španija
 • Period boravka: 05-09. juli 2021. godine
 • Ko se može prijaviti: nastavno, naučno i nenastavno osoblje UNSA (staff week)
 • Ponuđene studijske oblasti: uskoro
 • Kontakt sa partnerskog univerziteta: ANA BRAÑA GARCÍA ana.brana@unileon.es
 • Ukupan broj stipendija: 10

U pitanju je mobilnost za prisustvovanje međunarodnoj sedmici obuke osoblja (staff week). U organizaciji Ureda za međunarodne odnose, staff week će se održati od 05. do 09. jula 2021. godine u Leonu, Španija. Idealna je sedmica da se povećaju znanja o pitanjima internacionalizacije i da se povežete sa partnerima iz cijelog svijeta.

 • Način prijave: prijavljujete se našoj Službi za međunarodnu saradnju putem emaila tako što tražene dokumente dostavljate na email: erasmus@unsa.ba.
Potrebni dokumenti:Nastavno osoblje
Nominacijsko pismo
Izjava o prethodnoj mobilnosti
CV biografija
Sken pasoša
 • Konkurs objavljen: 14. aprila 2021. godine
 • Rok za prijavu: 25. maja 2021. godine

Pročitajte:

Strukovna škola Valle de Elda (CIPFP), Španija – staff week

U okviru Erasmus+ programa KA107 otvoren je konkurs za međunarodnu kreditnu mobilnost na partnerskoj instituciji:

 • Institucija: Strukovna škola Valle de Elda (CIPFP)
 • Erasmus kod: E ALICANTE16
 • Država: Španija
 • Period boravka: 31. maj – 04. juni 2021. godine
 • Ko se može prijaviti: nastavno, naučno i nenastavno osoblje UNSA (staff week)
 • Ponuđene studijske oblasti: uskoro
 • Kontakt sa partnerskog univerziteta: MARIA JESUS GARCIA SOTO mgarcias@cipfpvalledeelda.com
 • Ukupan broj stipendija: 5

U pitanju je mobilnost za prisustvovanje međunarodnoj sedmici obuke osoblja (staff week). U organizaciji Ureda za međunarodne odnose, staff week će se održati od 31. maja do 04. juna 2021. godine u Valle de Elda, Španija. Idealna je sedmica da se povećaju znanja o pitanjima internacionalizacije i da se povežete sa partnerima iz cijelog svijeta.

Biti će ponuđene sljedeće teme: Informacione i komunikacijske tehnologije, networking, posjeta kompanijama, posjeta univerzitetu, turizam, kulturni i društveni programi.

 • Način prijave: prijavljujete se našoj Službi za međunarodnu saradnju putem emaila tako što tražene dokumente dostavljate na email: erasmus@unsa.ba.
Potrebni dokumenti:Nastavno osoblje
Nominacijsko pismo
Izjava o prethodnoj mobilnosti
CV biografija
Sken pasoša
 • Konkurs objavljen: 15. aprila 2021. godine
 • Rok za prijavu: 30. april 2021. godine

Pročitajte:

Politehnički institut u Santaremu – online staff week

U okviru Erasmus+ programa KA107 otvoren je konkurs za virtuelnu međunarodnu kreditnu mobilnost na partnerskoj instituciji:

 • Institucija: Politehnički institut u Santaremu
 • Erasmus kod: P SANTARE01
 • Država: Portugal
 • Period boravka: 11-14. maj 2021. godine
 • Ko se može prijaviti: studenti, nastavno, naučno i nenastavno osoblje UNSA (online staff week)
 • Ponuđene studijske oblasti: «Internationalization in times of pandemic: challenges and good practices» https://www.ipsantarem.pt/pt/international-week/
 • Kontakt sa partnerskog univerziteta: Céu Martins – IPSantarém ceu.martins@sc.ipsantarem.pt
 • Ukupan broj stipendija: neograničeno (online)

U pitanju je mobilnost za prisustvovanje online međunarodnoj sedmici obuke osoblja (staff week). Više informacija je dato na linku iznad.

 • Način prijave: prijavljujete se tako što ćete se registrovati na datom linku direktno Politehničkom institucu u Santaremu (registracija) te obavijestiti Službu za međunarodnu saradnju putem emaila: erasmus@unsa.ba. Nije potrebno dostavljati nikakve dokumente.
 • Konkurs objavljen: 15. aprila 2021. godine
 • Rok za prijavu: 07. maja 2021. godine

Pročitajte:

Univerzitet Tor Vergata u Rimu, Italija

U okviru Erasmus+ programa KA107 otvoren je konkurs za međunarodnu kreditnu mobilnost na partnerskoj instituciji:

 • Institucija: Univerzitet Tor Vergata u Rimu
 • Erasmus kod: I ROMA02
 • Država: Italija
 • Period boravka: zimski semestar 2021/2022
 • Ko se može prijaviti:
  • studenti bachelor, master i PhD studija UNSA
  • nastavno osoblje UNSA
  • nenastavno osoblje UNSA
 • Ponuđene studijske oblasti: humanističke nauke, ekonomija
 • Kontakt sa partnerskog univerziteta:  incoming@erasmus.uniroma2.it
 • Ukupan broj stipendija:
  • studenti: 3
  • nastavno osoblje (teaching): 2
  • nenastavno osoblje (training): 2
 • Način prijave: prijavljujete se našoj Službi za međunarodnu saradnju putem emaila tako što tražene dokumente dostavljate na email: erasmus@unsa.ba.
DokumentiStudentNastavno osobljeNenastavno osoblje
Nominacijsko pismo
Izjava o prethodnoj mobilnosti
Ugovor o učenjuxx
Ugovor o mobilnosti – teachingxx
Ugovor o mobilnosti – trainingxx
Prepis ocjenaxx
Dokaz o poznavanju stranog jezikaxx
CV biografija
Pozivno pismoxx
Sken pasoša
Dodatni dokument za studente je motivacijsko pismo, ne duže od jedne stranice, na engleskom jeziku.
 • Konkurs objavljen: 07. aprila 2021. godine
 • Rok za prijavu: 20. maj 2021. godine

Pročitajte:

Alexandru Ioan Univerzitet u Jašiju, Rumunija

U okviru Erasmus+ programa KA107 otvoren je konkurs za međunarodnu kreditnu mobilnost na partnerskoj instituciji:

 • Institucija: Alexandru Ioan Cuza Univerzitet u Jašiju
 • Erasmus kod: RO IASI02
 • Država: Rumunija
 • Period boravka: ljetni semestar 2020/2021

Ko se može prijaviti:

 • nastavno osoblje UNSA
 • nenastavno osoblje UNSA

Obavezno pročitati uslove koje treba da ispunjavaju kandidati sa UNSA.

Ponuđene studijske oblasti: https://www.uaic.ro/en/

Kontakt sa partnerskog univerziteta: erasmus@uaic.ro

Ukupan broj stipendija: dostupne su 3 stipendije

Način prijave: prijavljujete se našoj Službi za međunarodnu saradnju putem emaila tako što tražene dokumente dostavljate na email: erasmus@unsa.ba. Vodite računa da unosite tačne podatke i dokumente koji se traže od vas (ispod)

Potrebni dokumenti su navedeni ispod, a formulare za popunjavanje preuzimate na linku: https://international.unsa.ba/koji-su-potrebni-dokumenti-za-prijavu-na-mobilnost/

DokumentiNastavno osobljeNenastavno osoblje
Nominacijsko pismo
Izjava o prethodnoj mobilnosti
Ugovor o mobilnosti – teachingx
Ugovor o mobilnosti – trainingx
CV biografija
Sken pasoša
 • Konkurs objavljen: 03. februara 2021. godine
 • Rok za prijavu: 31. mart 2021. godine

Univerzitet u Prešovu, Slovačka

U okviru Erasmus+ programa KA107 otvoren je konkurs za međunarodnu kreditnu mobilnost na partnerskoj instituciji:

 • Institucija: Univerzitet u Prešovu
 • Erasmus kod: SK PRESOV01
 • Država: Slovačka
 • Period boravka: virtuelna mobilnost tokom ljetnog semestra 2020/2021
 • Ko se može prijaviti: nastavno osoblje UNSA (virtuelna mobilnost)
 • Ponuđene studijske oblasti: https://www.unipo.sk/en/en/faculties/
 • Kontakt sa partnerskog univerziteta: Ema Fricekova ema.fricekova@unipo.sk
 • Ukupan broj stipendija: 1

U pitanju je virtuelna mobilnost za nastavno osoblje koji bi praktično učestvovali u obrazovnom programu našeg univerziteta u odgovarajućoj oblasti. Nastavno osoblje bi imali gotovo sve karakteristike uobičajene mobilnosti nastavnika, osim putovanja u Prešov i Erasmus+ stipendije. Stipendija (Erasmus+ grant) neće biti osigurana jer bi to bila virtualna mobilnost. Potpisat će sporazum o mobilnosti za virtualnu mobilnost i dobiti potvrdu od našeg univerziteta da su sudjelovali u Erasmus mobilnosti.

 • Način prijave: prijavljujete se našoj Službi za međunarodnu saradnju putem emaila tako što tražene dokumente dostavljate na email: erasmus@unsa.ba.
Potrebni dokumenti:Nastavno osoblje
Nominacijsko pismo
Ugovor o mobilnosti – teaching
CV biografija
Sken pasoša
 • Konkurs objavljen: 11. marta 2021. godine
 • Rok za prijavu: 31. mart 2021. godine

Pročitajte:

Univerzitet u Beogradu, Srbija

U okviru Erasmus+ programa KA107 otvoren je konkurs za međunarodnu kreditnu mobilnost na partnerskoj instituciji:

 • Institucija: Univerzitet u Beogradu
 • Erasmus kod: RS BELGRAD01
 • Država: Srbija
 • Period boravka: zimski semestar 2020/2021

Ko se može prijaviti:

 • nastavno osoblje UNSA

Obavezno pročitati uslove koje treba da ispunjavaju kandidati sa UNSA.

Ponuđene studijske oblasti: pravo

Više na: http://bg.ac.rs/sr/clanice/fakulteti/PRF.php

Kontakt sa partnerskog univerziteta: milena.sikanic@rect.bg.ac.rs

Ukupan broj stipendija: 1

Način prijave: prijavljujete se našoj Službi za međunarodnu saradnju putem emaila tako što tražene dokumente dostavljate na email: erasmus@unsa.ba. Vodite računa da unosite tačne podatke i dokumente koji se traže od vas (ispod)

Potrebni dokumenti su navedeni ispod, a formulare za popunjavanje preuzimate na linku: https://international.unsa.ba/koji-su-potrebni-dokumenti-za-prijavu-na-mobilnost/

DokumentiNastavno osoblje
Nominacijsko pismo
Izjava o prethodnoj mobilnosti
Ugovor o mobilnosti – teaching
CV biografija
Sken pasoša
 • Konkurs objavljen: 11. marta 2021. godine
 • Rok za prijavu: 31. mart 2021. godine

Univerzitet u Kragujevcu, Srbija

U okviru Erasmus+ programa KA107 otvoren je konkurs za međunarodnu kreditnu mobilnost na partnerskoj instituciji:

 • Institucija: Univerzitet u Kragujevcu
 • Erasmus kod: RS KRAGUJE01
 • Država: Srbija
 • Period boravka: zimski semestar 2021/2022
 • Ko se može prijaviti:
  • studenti bachelor, master i PhD studija UNSA
  • nastavno osoblje UNSA
 • Ponuđene studijske oblasti: jezici, inžinjering, pedagogija
 • Kontakt sa partnerskog univerziteta:  erasmus@kg.ac.rs
 • Ukupan broj stipendija: Univerzitet u Kragujevcu je otvorio poziv na nivou BiH, odnosno uključujući i više bh. partnere sa kojima je sklopljen sporazum. Tako da konačnu odluku o broju odobrenih stipendija donose oni na osnovu svojih kriterija i reciprociteta, te davanja prednosti onima koji nisu koristili.
 • Način prijave: prijavljujete se našoj Službi za međunarodnu saradnju putem emaila tako što tražene dokumente dostavljate na email: erasmus@unsa.ba.
DokumentiStudentNastavno osoblje
Nominacijsko pismo
Izjava o prethodnoj mobilnosti
Ugovor o učenjux
Ugovor o mobilnosti – teachingx
Prepis ocjenax
Dokaz o poznavanju stranog jezikax
CV biografija
Pozivno pismox
Sken pasoša
 • Konkurs objavljen: 11. marta 2021. godine
 • Rok za prijavu: 25. maj 2021. godine

Pročitajte:

Ca Foscari Univerzitet u Veneciji, Italija

U okviru Erasmus+ programa KA107 otvoren je konkurs za međunarodnu kreditnu mobilnost na partnerskoj instituciji:

 • Institucija: Ca Foscari Univerzitet u Veneciji
 • Erasmus kod: I VENEZIA01
 • Država: Italija
 • Period boravka: zimski semestar 2021/2022
 • Ko se može prijaviti:
  • studenti bachelor i master studija UNSA
 • Ponuđene studijske oblasti: humanističke nauke, društvene nauke
 • Kontakt osoba sa partnerskog univerziteta: international.cooperation@unive.it
 • Ukupan broj stipendija:
  • studenti: 2 BA i 2 MA
 • Način prijave: prijavljujete se našoj Službi za međunarodnu saradnju putem emaila tako što tražene dokumente dostavljate na email: erasmus@unsa.ba.
DokumentiStudent
Nominacijsko pismo
Izjava o prethodnoj mobilnosti
Ugovor o učenju
Dokaz o poznavanju stranog jezika
Prepis ocjena
CV biografija
Sken pasoša
 • Konkurs objavljen: 03. marta 2021. godine
 • Rok za prijavu: 10. maj 2021. godine

Pročitajte: