Druga sedmica obuke osoblja

Služba za međunarodnu saradnju je organizator „Druge međunarodne sedmice obuke“ za domaće i inostrane partnere – nastavnike i saradnike čiji djelokrug rada ima karakter međunarodnih aktivnosti (2nd International Staff Training Week). Sedmica obuke je namijenjena odgovornim osobama za implementaciju međunarodne saradnje na visokoobrazovnoj instituciji. Tema ovogodišnje sedmice obuke je „Most internacionalizacije između Evropske unije i zemalja Zapadnog Balkana“. Naš fokus će biti obostrana kreditna mobilnost studenata, nastavnika i saradnika u sklopu programa Erasmus+, uočavanje i definiranje problema i rješenja, kao i ponuda „internacionalizacije-kod-kuće”. 

Trening sedmici prisustvuju predstavnici sljedećih univerziteta:

  1. Bečki univerzitet za ekonomiju i biznis, Austrija
  2. Univerzitet u Istočnom Sarajevu, BiH
  3. Univerzitet Mendel u Brnu, Češka Republika
  4. Univerzitet Pariz 8, Francuska
  5. Katolički univerzitet u Lilu, Francuska
  6. Tehnički univerzitet u Belfort-Montbeliardu, Francuska
  7. Univerzitet u Bolonji, Italija
  8. Univerzitet u Marburgu, Njemačka
  9. Univerzitet u Portu, Portugal
  10. Univerzitet Ondokuz Mayis, Turska

Prezentacijama održanim 15. oktobra 2018. godine prisustvovali su i predstavnici članica Univerziteta u Sarajevu koji su se detaljnije upoznali sa programom i ponudom naših inostranih partnera.
U sklopu ovog programa predvidjeli smo da u utorak inostrani partneri budu u jednodnevnoj posjeti Mostaru i prisustvuju „međunarodnom danu“ koji organizira Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru. U njihovoj odsutnosti Služba za međunarodnu saradnju je pozvala prodekane, koordinatore i saradnike sa Univerziteta u Sarajevu kako bi se taj dan posvetili implementaciji radionice sa lokalnim učesnicima s ciljem predstavljanja rada Rektorata i (pod)organizacionih jedinica Univerziteta u Sarajevu kada je u pitanju međunarodna saradnja i analiza implementacije međunarodne mobilnosti.
Naši inostrani partneri će imati priliku da se ponovo predstave na Devetom sajmu stipendija koji će se održati u Rektoratu Univerziteta u Sarajevu 18. oktobra 2019. godine od 10:00 do 16:00 sati.

Više na: https://www.unsa.ba/novosti/druga-medunarodna-sedmica-obuke-osoblja-iz-oblasti-internacionalizacije