Treća sedmica obuke osoblja

Na Univerzitetu u Sarajevu se od 14. do 18. oktobra 2019. godine održava „Treća međunarodna sedmica treninga osoblja“ (3ISTW). Riječ je o petodnevnom događaju koji uključuje seminare, prezentacije ali i aktivno učešće međunarodnih partnera, zatim društvene i kulturne aktivnosti te degustacije naših domaćih proizvoda. 
3ISTW je fokusiran na procese internacionalizacije univerziteta. Ovo je prilika za predstavljanje i umrežavanje partnera, akademika, studenata i službenika ureda za međunarodnu saradnju.

Prvog dana 3ISTW uz uvodno obraćanje prof. dr. Aleksandre Nikolić, prorektorice za međunarodnu saradnju UNSA, upriličene su prezentacije Univerziteta u Sarajevu, predstavljanje organizacionih jedinica, programa i projekata u kojima Univerzitet u Sarajevu učestvuje, te studijskih programa koje UNSA nudi svojim studentima. 

U utorak su učesnici 3ISTW posjetili Mostar i Univerzitet „Džemal Bijedić u Mostaru“, a na Univerzitetu u Sarajevu je organiziran program o temi „Internacionalizacija Univerziteta u Sarajevu“ za prodekane i koordinatore za međunarodnu saradnju fakulteta i akademija Univerziteta u Sarajevu. Tom prilikom je mr. Adnan Rahimić, stručni saradnik za međunarodnu saradnju, predstavio polugodišnji izvještaj o radu iz oblasti međunarodne saradnje Univerziteta u Sarajevu. Također, predstavljeni su dokumenti Službe za međunarodnu saradnju, inicijativa EURAXESS, te je održana sesija o načinima unapređenja ponude za inozemne studente i osoblje.

U srijedu 16. oktobra razgovarano je o temi „Internacionalizacija kod kuće“, te je mr. Adnan Rahimić, stručni saradnik za međunarodnu saradnju UNSA, predstavio aktivnosti Službe o međunarodnoj kreditnoj mobilnosti za studente i osoblje UNSA. Gospodin Geert De Lepeleer sa Katoličkog univerziteta u Leuvenu (Belgija), koordinator STINT projekta, predstavio je ovaj uspješni Capacity Building projekat, a prof. dr. Branko Vučijak sa Mašinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, koordinator REBUS projekta, govorio je o tome kako pripremiti, aplicirati, implementirati i finalizirati projekat za izgradnju kapaciteta. Western Balkan Alumni Association predstavio je gospodin Sabahudin Mujkić iz istoimene asocijacije.
Program u srijedu završava se izložbom „Exhibition+” – priča o Erasmus+ kroz fotografiju, koja će biti održana na Akademiji likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu s početkom u 19:00 sati. Kao što naslov kaže, riječ je o izložbi fotografija studenata i osoblja iz BiH koji su učestvovali u Erasmus+ razmjeni. Posjetioci izložbe će kroz fotografiju i kraće objašnjenje moći steći uvid u njihovo iskustvo i doživljaj cjelokupne mobilnosti, te možda biti i motivirani da se prijave na buduće Erasmus+ pozive za razmjenu. 

U toku trajanja „Treće međunarodne sedmice treninga osoblja“ u četvrtak 17. oktobra od 10:00 do 16:00 sati bit će održan i „Deseti sajam stipendija“.

Više na: https://www.unsa.ba/novosti/na-univerzitetu-u-sarajevu-odrzava-se-treca-medunarodna-sedmica-treninga-osoblja-3istw