Erasmus+ konkursi za zimski semestar 21/22

Obavještavamo studente, nastavno i nenastavno osoblje Univerziteta u Sarajevu da naša Služba kreće sa ciklusom objavljivanja konkursa u okviru Erasmus+ KA107 programa za one evropske institucije čiji su sporazumi potpisani na nivou univerziteta (za konkurse i mobilnosti sa univerzitetima čiji su sporazumi potpisani na nivou članice UNSA potrebno je da se obratite odgovornom prodekanu za međunarodnu saradnju). Raspisani konkursi se odnose na mobilnost u zimskom semestru 2021/2022. godine (u periodu septembar 2021 – januar 2022).

Konkurse objavljujemo nakon što nas evropske institucije obavijeste da možemo otvoriti poziv, te dobijemo informacije o mobilnostima, ponudu programa, uslovima prijave i ostalo. Potrebno je pažljivo pročitati konkurs, jer nepotpune i neblagovremene prijave nećemo moći prihvatiti.

Naša Služba prati situaciju oko razvoja korona virusa i restrikcija koje evropske zemlje uvode, te shodno tome planira sljedeće korake i aktivnosti. Sve dok ne postoje epidemiološke prepreke za implementaciju mobilnosti (kao i dok ne dobijemo obavještenje da mobilnosti ne mogu biti implementirane zbog pogoršane situacije) konkursi će biti otvoreni.

Oni studenti i osoblje koji su ranije dobili stipendiju, ali je nisu mogli implementirati u zimskom i/ili ljetnom semestru akademske 2020/2021. godine će imati poseban tretman ukoliko konkurs za istu instituciju bude raspisan.

Također, zbog nemogućnosti da se ranije implementiraju mobilnosti za opcije “teaching” and “training” (odnosno za nastavno i nenastavno osoblje) pojedinih institucija, moguće je da će biti raspisano i par konkursa za implementaciju mobilnosti u ljetnom semestru 2020/2021. godine (u periodu april-juni 2021.)

Pratite našu web stranicu za više informacija.