Pokretanje online platforme OPEN

Povodom pokretanja online platforme OPEN, pozivamo vas da prisustvujete online prvoj konferenciji na kojoj ćemo vas upoznati sa idejom i motivacijom za ovaj projekat, kao i sa institucijom koja stoji iza toga – Zapadnobalkanska alumni asocijacija (WBAA). Nakon toga, čast nam je obezbijediti više informacija “iz prve ruke” o Erasmus+ i onome što će se događati s programom u budućnosti.

SAVE-THE-DATE:

Prva online sesija održat će se 15. februara 2021. u 12:00 CET.

MESTO DOGAĐANJA:

Online platforma www.itsopen.info omogućit će izravan ulaz putem ZOOM-a na početnoj stranici.

PRIJAVA

Registracija nije potrebna. Pristup će biti omogućen dok se mjesto ne popuni.

AGENDA

12:00 – 12:20
– Otvaranje

12:20 – 12:30
– Zapadni Balkan i evropske integracije (gdje smo, članstvo, kandidatura, EU projekti) – Doc. dr. Hatidža Jahić, Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu

12: 30 – 12:40
– Ideja „OPEN“ – mag. Adnan Rahimić, Služba za  međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu

12:40 – 13:00
– Erasmus + 2021-2027 – očekivanja i izazovi – g. Albert Sese Belart, službenik za politike Zapadnog Balkana i koordinator za PET Svjetske banke u Europskoj komisiji)

13:00 – 13:15
– Pitanja i odgovori