Palacky univerzitet u Olomoucu, Češka Republika – staff week

U okviru Erasmus+ programa KA107 otvoren je konkurs za međunarodnu kreditnu mobilnost na partnerskoj instituciji:

U pitanju je mobilnost za prisustvovanje međunarodnoj sedmici obuke osoblja (staff week). U organizaciji Ureda za međunarodne odnose, staff week će se održati od 21. do 25. juna 2021. godine u univerzitetskom gradu Olomoucu. Idealna je sedmica da se povećaju znanja o pitanjima internacionalizacije i da se povežete sa partnerima iz cijelog svijeta.

Učesnici sedmice dobit će priliku razgovarati o Erasmus + programu, strategijama internacionalizacije, upravljanju međunarodnim odnosima, međunarodnoj kreditnoj mobilnosti i naučiti više o on-line uslugama za studente ili o dobrobiti na poslu. ISW UP 2021 je uglavnom namijenjen osoblju zaduženom za međunarodnu mobilnost učenika i osoblja, kako u smislu administracije, tako i njege.

  • Način prijave: prijavljujete se našoj Službi za međunarodnu saradnju putem emaila tako što tražene dokumente dostavljate na email: erasmus@unsa.ba.
Potrebni dokumenti:Nastavno osoblje
Nominacijsko pismo
Izjava o prethodnoj mobilnosti
CV biografija
Sken pasoša
Pored dostavljanja traženih dokumenata, potrebno je ispuniti i online prijavu na https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNigUxksnConQ2Yr5N-vgzj1faMZQJA7vSSlqgcthoxb-Oig/viewform. Naznačite da želite prisustvovati fizički u Olomoucu.
  • Konkurs objavljen: 07. aprila 2021. godine
  • Rok za prijavu: 30. aprila 2021. godine

Pročitajte: