Konkurs: Mobilnost je moj stil života

Erasmus Student Network International su pokrenuli Četvrto izdanje kampanje “Mobilnost je moj stil života”. Kampanja se ovoga puta provodi u okviru projekta “Erasmus Generation Participation and Engagement”, koji finansira Evropski parlament. Pobjednici, njih 5 ovoga puta, putovat će vozom iz svoje zemlje samo kroz 5 drugih evropskih gradova, susrećući se na putu sa ostalim članovima ESN-a koji će im pomoći da se uključe u lokalne aktivnosti i sa zajednicama.

Konkurs je počeo 15. februara u 12 sati po srednjeevropskom vremenu, a rok za podnošenje prijava je 20. mart 2022. godine, 23:59 sati po srednjeevropskom vremenu. Odabrat ćemo 10 najboljih videa i podijeliti ih na našem Instagram kanalu @esn_int. Pet videa koji dobiju najviše lajkova i dijeljenja do 14. aprila 2022. godine, dobit će putovanje po Evropi, tokom kojeg će upoznati lokalno stanovništvo i učestvovati u raznim aktivnostima koje bude organizovao ESN.

Učesnici moraju poslati video u trajanju od 45-60 sekundi koji odgovara na pitanje „Kako je mobilnost promijenila način na koji gledam na Evropu?“ do 20. marta 2022. godine, putem ESN Google forme. Napominjemo da volonteri koji imaju poziciju na međunarodnom nivou ESN-a, kao i zaposleni, pripravnici i volonteri u sjedištu ESN-a, nemaju pravo učešća. Učestvovati mogu mladi iz svih zemalja članica Vijeća Evrope!

Više informacija dostupno je na https://esn.org/news/mobility-my-lifestyle-competition-back.

Sretno!