Informacija o Erasmus+ konkursima za zimski semestar 2022/23

Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu je aktivno radila (i dalje radi) na umrežavanju i spajanju našeg univerziteta sa partnerskim institucijama širom Evrope kroz različite međunarodne programe, kao što je Erasmus+. Da bi došlo do razmjene studenata i osoblja, skoro godinu dana prije Služba priprema prijavu zajedno sa partnerskom institucijom iz “programske zemlje”, a koju podnosi prema njihovoj Nacionalnoj agenciji. Zahvaljujući detaljnim informacijama o internacionalizaciji i univerzitetskoj strategiji i interesu za evropski visokoobrazovni prostor, kao i zavidnim statističkim podacima koje pripremimo, skoro svaka naša prijava bude odobrena i finansirana sa određenim brojem mobilnosti (dolaznim i odlaznim). Ovaj poziv za finansiranje projektnih prijava se dešava jednom godišnje (u trajanju od novembra do februara iduće godine), dok su rezultati poznati na ljeto (juli/avgust) te prvi konkursi kreću tek od oktobra, zavisno od toga kako se organizuje partnerska institucija.

Kako zbog pandemije korona virusa u 2020/21. godini nije bio objavljen poziv za finansiranje novih projekata i mobilnosti, samim time nije bilo odobrenja novog budžeta, što je uticalo na smanjenje broja dostupnih mobilnosti i samim tim uticalo i na smanjen broj konkursa. Iako bi u ovo doba naša web stranica (http://www.international.unsa.ba) imala po 40-50 otvorenih konkursa za naredni semestar (kao pred pandemiju), zbog nepostojanja novog budžeta, taj broj je dosta smanjen. Ne možemo sa sigurnošću reći koliko će biti otvorenih poziva jer i mi objavljujemo kada nam partnerske institucije kažu da imaju određeni budžet za mobilnosti (koji im je ostao od prethodne godine ili je nepotrošen zbog nemogućnosti implementiranja mobilnosti).

U svakom slučaju, pratite našu web stranicu kako biste dobili informacije o novim konkursima, a mi se nadamo da ćemo iz poziva za 2022. godinu (koji je završio u februaru 2022. godine) ponovo dobiti priliku za veći broj obostrane mobilnosti. Prvi konkursi od tog budžeta bi trebali početi od akademske 2022/2023. godine.