Middle East Tehnički univerzitet, Ankara, Turska

 • Ko se može prijaviti i broj mjesta: Studenti (1)
 • Vrsta mobilnosti: Bachelor, Master, PhD
 • Više informacija o inostranoj instituciji: 
 • Kontakt osoba za više informacija sa inostrane institucije: Cansu Bolgül cbolgul@metu.edu.tr
 • Rok za prijavu: 19.12.2022. (objavljeno 24.11.2022.)
 • Prijavu sa dokumentima dostavljate putem emaila na erasmus@unsa.ba
 • Dokumenti koje trebate dostaviti: 
 • Kako pripremiti dokumente: pripremanje i pribavljanje navedenih dokumenata su objašnjeni na linku: https://international.unsa.ba/koji-su-potrebni-dokumenti-za-prijavu-na-mobilnost/
 • Napomena: 
  • u prvoj fazi prijave dostavljate ove tražene dokumente. Nakon nominacije, kolege će vas informisati o daljnim dokumentima koje trebate dostaviti
  • studenti prve godine bachelor studija se ne mogu prijaviti
  • studenti moraju pronaći predmet eu vrijednosti od 30 ECTS bodova
  • MA ili PhD studenti se mogu prijaviti za:
   • slušanje predmetne nastave i polaganje ispita ili
   • istraživanje za završnu tezu tako što će sami pronaći istraživačkog supervizora na METU koji je spreman prihvatiti da prati rad sa studentom. U ovom slučaju, student treba da dostavi pismo o prihvatanju (koje se može preuzeti ovdje) potpisano od strane dogovorenog supervizora i osoblja na METU. Bez ovog dokumenta student neće moći da sprovodi istraživanje na METU.