Univerzitet u Makedoniji, Solun, Grčka

 • Ko se može prijaviti i broj mjesta: Studenti (2)
 • Vrsta mobilnosti: Traineeship (Praksa)
 • Više informacija o inostranoj instituciji: https://www.uom.gr/en
 • Ponuđene opcije (studenti za praksu):
 • Kontakt osoba sa inostrane institucije: chanioti@uom.gr
 • Rok za prijavu: 30.12.2022. (objavljeno 01.12.2022.)
 • Prijavu sa dokumentima dostavljate putem emaila na erasmus@unsa.ba
 • Dokumenti koje trebate dostaviti:
 • Kako pripremiti dokumente: pripremanje i pribavljanje navedenih dokumenata su objašnjeni na linku: https://international.unsa.ba/koji-su-potrebni-dokumenti-za-prijavu-na-mobilnost/
 • Napomena:
  • u pitanju su mjesta za praksu u trajanju od tri mjeseca (mart, april i maj 2023)