Održan webinar IRO staff class: „No copying allowed“

U okviru tradicionalnog online druženja IRO Staff class koje orgnaizuje Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu, dana 25. maja 2021. godine je održano online predavanje na temu “No copying allowed” čije je izlaganje održao prof. dr. Andi Hoxhaj sa Univerziteta u Warwicku (Velika Britanija).

Tema predavanja je bila univerzitetska inegriranost po pitanju plagijarizma, odnosno kopiranju nečijeg tuđeg rada i predstavljanja kao svog. Profesor Hoxhaj je naveo da se na evropskim univerzitetima podstiču politike na nacionalnom i institucionalnom nivou za razvijanje alate za otkrivanje plagijarizma i akademske neiskrenosti na nivoima bachelora, magistara i doktora nauka. Međutim, ne postoji konsenzus u cijeloj Evropi, pa čak ni unutar država ili institucija o tome što predstavlja plagijarizam. Također, naveo je i da uprkos Bolonjskom procesu, postoje različita gledišta o tome šta je prihvatljiva akademska praksa za studente na različitim nivoima obrazovanja – prvostupnike, magistre i doktorate.

Prezentacija sa današnjeg webinara je dostupna ovdje.

Dr Andi Hoxhaj je pravni saradnik na Univerzitetu Warwick, predavač i istraživač prava Evropske unije. Doktorirao je 2017. godine na Univerzitetu Warwick. Njegova područja fokusiranja su korupcija, upravljanje, organizirani kriminal, civilno društvo, vladavina zakona, evropske integracije i Zapadni Balkan.