Šesta međunarodna sedmica obuke osoblja na Univerzitetu u Sarajevu

Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu organizuje Međunarodnu sedmicu obuke osoblja ili popularnije Staff Week u periodu 11-15. oktobar 2021. godine. Ovo će biti šesto druženje domaćeg i međunarodnog osoblja iz oblasti internacionalizacije visokoobrazovnih institucija sa naglaskom na saradnju kroz Erasmus+ program.

Poštujući epidemiološke mjere i restrikcije na putovanja, cilj je okupiti predstavnike evropskih partnerskih institucija u Sarajevu i predstaviti Univerzitet u Sarajevu, Bosnu i Hercegovinu kao destinaciju za Erasmus+ mobilnosti, te razgovarati o pozitivnom uticaju međunarodnog programa i problemima sa kojima smo se susretali. Svakako će tema razgovora obuhvatiti i rad u toku pandemije, te iskustva i zaključci koje smo izvukli iz svega.

Staff week je petodnevni događaj kojeg organizuje visokoobrazovna institucija (najčešće ured za međunarodnu saradnju), a koji uključuje seminare, radionice, prezentacije te aktivno učešće domaćih eksperata ali i međunarodnih partnera. Pored toga, osmišljen program s fokusom na procese internacionalizacije univerziteta uključuje društvene i kulturne aktivnosti. Ovo je prilika za predstavljanje i umrežavanje partnera, nastavnog osoblja, studenata i službenika ureda za međunarodnu saradnju.

Služba za međunarodnu saradnju je u ovu aktivnost ušla od 2017. godine kao “pilot aktivnost” u sklopu Erasmus+ projekta za izgradnju kapaciteta Jačanja internacionalizacije na bh. visokoobrazovnim institucijama (Strengheting Internationalisation in BH higher Education – STINT). Naš cilj je međusobno upoznavanje i uvezivanje osoblja koje aktivno učestvuje u implementaciji dolazne i odlazne mobilnosti, te međunarodnih projekata kroz održavanje zajedničkih sesija gdje se prezentiraju prednosti i nedostaci i pokušavaju riješiti eventualni problemi.