Nenastavno osoblje

Nenastavno (administrativno) osoblje se može prijaviti za opciju profesionalnog usavršavanja odnosno obuke na inostranoj partnerskoj instituciji. najčešće se radi o organizovanom programu (staff week) koji nudi mogućnost umrežavanja i predstavljanja Univerziteta u Sarajevu.

Svakako najpopularnija opcija jeste preko programa Erasmus+ čiji su koordinatori Služba za međunarodnu saradnju (za sporazume potpisane na nivou univerziteta) odnosno prodekani i koordinatori na članicama univerziteta (za sporazume potpisane na nivou članica).

Da bi se prijavili za razmjenu preko Erasmusa, potrebno je da pratite otvorene konkurse koji se uvijek objavljuju na ovoj web stranici i preko naših društvenih mreža (Facebook i Instragram). Napomena: ovdje se objavljuju konkursi potpisani na nivou univerziteta. Mogućnosti za odlazak na razmjenu na druge partnerske univerzitete potpisane na članici UNSA trebate provjeriti web stranicu svog fakulteta/ akademije / centra ili direktno sa prodekanom/ koordinatorom za međunarodnu saradnju.

Ukoliko je vaša odluka da za razmjenu idete preko Erasmus+ programa, provjerite da li ispunjavate uslove da se prijavite na Erasmus+ mobilnost. Više o uslovima dato je na https://international.unsa.ba/ko-se-moze-prijaviti-na-mobilnost/.

Provjerite koji su to trenutno otvoreni konkursi na: https://international.unsa.ba/otvoreni-konkursi/.

Erasmus+ stipendija pored omogućavanja da jedan do dva semestra provedete vani, nudi i finansijsku podršku, odnosno mjesečnu stipendiju za studente odnosno dnevnice za osoblje. Pored toga, uključeni su i putni troškovi. Više o iznosima stipendije dato je na https://international.unsa.ba/sta-ukljucuje-erasmus-stipendija/.

Da bi se prijavili na Erasmus+ stipendiju, potrebno je da dostavite traženu dokumentaciju. Koji dokumenti su potrebni, kako se ispunjavaju, ko treba da potpiše, ko je vaša odgovorna / nadležna osoba za potpis – ove i ostale informacije su date na https://international.unsa.ba/koji-su-potrebni-dokumenti-za-prijavu-na-mobilnost/.

Kao što smo rekli, Erasmus mogućnosti su na Univerzitetu u Sarajevu prisutne od 2008. godine. Vrijedno smo sakupljali neke od priča vaših kolega i njihovih iskustava – od putovanja, boravka, studiranja, do pobvratka i šta su najviše zapamtili. Pročitajte njihove priče na https://international.unsa.ba/iskustva-sa-mobilnosti/.