Staff class

U cilju iniciranja veće međunarodne mobilnosti nastavnog, naučnog i nenastavnog osoblja Univerziteta u Sarajevu, Služba za međunarodnu saradnju UNSA će organizovati poseban informativan dan za pomenuto osoblje na kojem ćemo predstaviti dostupne Erasmus+ KA107 mogućnosti kao i savjete oko pronalaska odgovarajuće mobilnosti.

Vidimo se u četvrtak, 29. aprila u 13:00 sati, naravno virtuelno!

REGISTRACIJA

Molimo vas da se registrujete kako biste dobili Zoom link (Zoom link će biti automatski dostupan na istoj stranici nakon što kliknete submit, kao i naknadno poslan na vaš email). Vodite računa da pravilno unesete svoj email, kao i da provjeravate junk/spam foldere jer nekad naš email sa zoom linkom završi tu.

#erasmus #erasmusplus #staffweek #erasmuslife #erasmusstaff #erasmusmobility #erasmusteaching #erasmustraining