GO STYRIA stipendije

Go Styria je program stipendiranja za studente magistarskih i doktorskih studija, kao i za post-doktorante zainteresirane za kratkoročni boravak u istraživanju (najviše 4 mjeseca) u kontekstu njihovog master, doktorskog rada ili postdoktorskog istraživanja.

Ciljna regija uključuje Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Bugarsku, Hrvatsku, Kipar, Grčku, Mađarsku, Kosovo, Moldaviju, Crnu Goru, Sjevernu Makedoniju, Rumuniju, Srbiju, Sloveniju, Tursku. Kandidati odabrani za program imat će priliku za istraživački period na Univerzitetu u Grazu kako bi potom nastavili i zaključili svoje studije / istraživanja na matičnim univerzitetima.

Ko se može prijaviti?

MASTER I DOKTORSKI studenti:

• trenutno upisani i takođe upisani u 2021/22. godini na akreditovanom univerzitetu u ciljanoj regiji

• trenutno već rade na magistarskom ili doktorskom radu

POST-DOC-ovi:

• koji su članovi nastavnog i naučnog osoblja na akreditovanom univerzitetu u ciljanoj regiji

• završetak doktorata ne bi trebao biti stariji od 1 godine u trenutku prijave

Detalji o pozivu programa: https://international.uni-graz.at/en/incoming-exchange/go-styria-scholarship-programme/

Rokovi za prijavu:

• 11. maja 2021. godine – krajnji rok za slanje zahtjeva preko emaila koji omogućavaju pristup online prijavi (obavezno samo za podnosioce prijava za magistre / doktorate da započnu proces prijave)

• 17. maja 2021. godine do 13:00 po srednjoevropskom vremenu – krajnji rok za prijave za sve kandidate

Preporučujemo, zainteresirani kandidati da što prije započnu postupak prijave jer će potražnja odgovarajućeg supervizora na Univerzitetu u Grazu potrajati.