Univerzitet Nova Lisboa, Portugal

 • Ko se može prijaviti i broj mjesta: Studenti (8); Nastavno i nenastavno osoblje (7)
 • Vrsta mobilnosti:  Bachelor, Master, PhD, Teaching, Training
 • Više informacija o inostranoj instituciji: https://www.up.pt/icmunl2020/courses
 • Kontakt osoba za više informacija sa inostrane institucije: erasmus@unl.pt
 • Rok za prijavu: 31.10.2022. (objavljeno 15.09.2022.)
 • Prijavljujete se online, kreiranjem profila i unošenjem traženih dokumenata preko oficijelne online platforme https://www.up.pt/icmunl2020/apply
 • Dokumenti koje trebate dostaviti: lista dokumenata će vam biti ponuđena prilikom izrade profila, a prijavljujete se preko linka https://www.up.pt/icmunl2020/apply
 • Kako pripremiti dokumente: pripremanje i pribavljanje navedenih dokumenata su objašnjeni na linku: https://international.unsa.ba/koji-su-potrebni-dokumenti-za-prijavu-na-mobilnost/
 • Napomena:
  • dostupne oblasti na Nova Lisboa: Fakultet društvenih i humanističkih nauka (NOVA FCSH) i Nova informacijska menadžment škola (NOVA IMS)
  • studenti se mogu prijaviti na oba fakulteta, dok se osoblje može prijaviti samo na Nova informacijska menadžment školu (NOVA IMS)
  • broj stipendija nije samo za UNSA, već i sa ostale partnere u BiH
  • prijavljujete se online, ne dostavljate ništa našoj Službi
  • obavezno koristiti nominacijsko pismo prilikom unošenja dokumenata (kod rubrike support from home) bez ovog dokumenta vaša prijava neće biti prihvaćena.