AGH Univerzitet za nauku i tehnologiju u Krakowu, Poljska