Univerzitet u Lleidi, Španija

 • Ko se može prijaviti i broj mjesta: Studenti (2); Nastavno osoblje (1) * vidi u napomenama
 • Vrsta mobilnosti:  Bachelor, Master, Teaching
 • Više informacija o inostranoj instituciji: 
  • studijska polja: elektronika, automatika
  • link: 
   • https://www.udl.cat/ca/en/studies/studies_bycentres/
   • https://www.udl.cat/ca/en/studies/poficials_eng
 • Kontakt osoba za više informacija sa inostrane institucije: incoming@udl.cat
 • Rok za prijavu: 23.11.2022. (objavljeno 09.11.2022.)
 • Prijavu sa dokumentima dostavljate putem emaila na erasmus@unsa.ba
 • Dokumenti koje trebate dostaviti: 
  • Student:
   • Nominacijsko pismo (detaljno ispunjeno, na memorandumu članice UNSA i potpisom odgovorne osobe)
   • prepis ocjena (ne treba prevod)
 • Kako pripremiti dokumente: pripremanje i pribavljanje navedenih dokumenata su objašnjeni na linku: https://international.unsa.ba/koji-su-potrebni-dokumenti-za-prijavu-na-mobilnost/
 • Napomena: 
  • konkurs je otvoren samo za studente i nastavno osoblje Elektrotehničkog fakulteta
  • u ovoj fazi dostavljate tražene dokumente u konkursu, a u narednoj ćete biti obaviješteni o ostalim dokumentima