Univerzitet u Makedoniji, Solun, Grčka

 • Ko se može prijaviti i broj mjesta: Studenti (4) * – vidi napomene, Nastavno osoblje (1)
 • Vrsta mobilnosti: Bachelor, Master, Traineeship (Praksa), Teaching
 • Više informacija o inostranoj instituciji: 
  • ponuđene opcije (studenti za studij):
   • Department of Educational and Social Polices (cycles: 1st, 2nd, 3rd)
   • Department of Balkan, Slavic & Oriental Studies (cycles: 1st, 2nd, 3rd )
   • Department of Applied Informatics (cycles: 1st ,2nd, 3rd)
   • Department of International and European Studies (cycles:1st,2nd,3rd)
   • Department of Accounting and Finance (1st cycle students)
   • Department of Economics
 • Kontakt osoba za više informacija sa inostrane institucije: chanioti@uom.gr
 • Rok za prijavu: 28.11.2022. (objavljeno 09.11.2022.)
 • Prijavu sa dokumentima dostavljate putem emaila na erasmus@unsa.ba
 • Dokumenti koje trebate dostaviti:
 • Kako pripremiti dokumente: pripremanje i pribavljanje navedenih dokumenata su objašnjeni na linku: https://international.unsa.ba/koji-su-potrebni-dokumenti-za-prijavu-na-mobilnost/
 • Napomena za studente: 
  • u prvoj fazi prijave dostavljate ove tražene dokumente. Nakon nominacije, biće potrebno pripremiti ostale dokumente, naročito ugovor o učenju (studenti) odnosno ugovor o mobilnosti za teaching (osoblje)
  • dostupna su dva (2) mjesta za studente koji bi pratili nastavu i dva (2) mjesta za praksu