Univerzitet u Saarlandu, Njemačka

 • Ko se može prijaviti i broj mjesta: Studenti (4); Nastavno (2)
 • Vrsta mobilnosti: Bachelor, Master, PhD, Teaching
 • Trajanje mobilnosti:
  • studenti: 4-5 mjeseci (doktoranti 3 mjeseca)
  • osoblje: 7 dana (5 radnih + 2 dana putovanja)
  • period: ljetni semestar 2023
 • Više informacija o inostranoj instituciji:
  • dostupna studijska polja: filologija (njemački, engleski, francuski, španski), pravo (samo za studente na drugom ciklusu ili završna godina prvog ciklusa)
  • link: https://www.uni-saarland.de/en/home.html
 • Kontakt za više informacija sa inostrane institucije: e.klueh@io.uni-saarland.de
 • Rok za prijavu: 28.12.2022. (objavljeno 13.12.2022.)
 • Prijavu sa dokumentima dostavljate putem emaila na erasmus@unsa.ba
 • Dokumenti koje trebate dostaviti:
  • Student:
   • Nominacijsko pismo || preuzeti elektronsku formu, pravilno ispuniti, i potpisano od strane odgovorne osobe
   • Prepis ocjena || ne treba prevod
  • Osoblje:
   • Nominacijsko pismo || preuzeti elektronsku formu, pravilno ispuniti, i potpisano od strane odgovorne osobe
   • Ugovor o mobilnosti
    • Teaching || za nastavno osoblje, pravilno popunjeno, ne treba potpis u ovoj fazi prijave
  • CV
 • Kako pripremiti dokumente: na ovom linku https://international.unsa.ba/koji-su-potrebni-dokumenti-za-prijavu-na-mobilnost/ smo objasnili kako da pravilno pripremite, ispunite i date na potpis (gdje je potrebno) vaše prijavne dokumente
 • Napomena:
  • u cilju veće promocije opcije teaching, nastavno osoblje treba da se prijavi za držanje predavanja
  • mobilnost se odobrava na osnovu iskazanog interesa institucije domaćina (odsjeka, katedre, ureda) te inostrana institucija zadržava pravo da ne dodijeli mobilnost u slučaju da nije iskazan interes za mobilnosti sa suprotne strane