Politehnički institut u Santaremu, Portugal

 • Ko se može prijaviti i broj mjesta: Studenti (4)
 • Vrsta mobilnosti: Bachelor, Master
 • Trajanje mobilnosti:
  • studenti: 4-5 mjeseci
  • period: ljetni semestar 2022/2023 (februar – juni/juli 2023)
 • Više informacija o inostranoj instituciji:
  • dostupna studijska polja: pedagogija, biznis i administracija, poljoprivreda, njega bolesnika
  • link: preuzmite ovdje
 • Kontakt za više informacija sa inostrane institucije: gmci@ipsantarem.pt
 • Rok za prijavu: 28.12.2022. (objavljeno 13.12.2022.)
 • Prijavu sa dokumentima dostavljate putem emaila na erasmus@unsa.ba
 • Dokumenti koje trebate dostaviti:
  • Student:
   • Nominacijsko pismo || preuzeti elektronsku formu, pravilno ispuniti, i potpisano od strane odgovorne osobe
   • Prepis ocjena || ne treba prevod
 • Kako pripremiti dokumente: na ovom linku https://international.unsa.ba/koji-su-potrebni-dokumenti-za-prijavu-na-mobilnost/ smo objasnili kako da pravilno pripremite, ispunite i date na potpis (gdje je potrebno) vaše prijavne dokumente
 • Napomena: n/a