Windesheim univerzitet primjenjenih nauka u Zwolleu, Nizozemska