Univerzitet u Trentu, Italija

 • Ko se može prijaviti i broj mjesta: Studenti (2); Nastavno (1)
 • Vrsta mobilnosti: Master* (vidi napomene), Teaching
 • Trajanje mobilnosti:
  • studenti: 4-5 mjeseci
  • osoblje: 7 dana (5 radnih + 2 dana putovanja)
  • period: ljetni semestar 2023
 • Više informacija o inostranoj instituciji:
  • studenti II ciklusa za izradu završnog rada , oblast: političke nauke, komparativne politike, muzička akademija
  • teaching: oblast: političke nauke, komparativne politike
  • link: http://www.unitn.it
 • Kontakt za više informacija sa inostrane institucije: daniela.tosi@unitn.it
 • Rok za prijavu: 23.12.2022. (objavljeno 16.12.2022.)
 • Prijavu sa dokumentima dostavljate putem emaila na erasmus@unsa.ba
 • Dokumenti koje trebate dostaviti:
  • Student:
   • Nominacijsko pismo || preuzeti elektronsku formu, pravilno ispuniti, i potpisano od strane odgovorne osobe
   • Prepis ocjena || ne treba prevod
  • Osoblje:
   • Nominacijsko pismo || preuzeti elektronsku formu, pravilno ispuniti, i potpisano od strane odgovorne osobe
   • Pozivno pismo
 • Kako pripremiti dokumente: na ovom linku https://international.unsa.ba/koji-su-potrebni-dokumenti-za-prijavu-na-mobilnost/ smo objasnili kako da pravilno pripremite, ispunite i date na potpis (gdje je potrebno) vaše prijavne dokumente
 • Napomena:
   • mobilnost za studente odnosi se na studente II ciklusa završnih godina koji bi radili istraživanje za završni rad
   • mobilnost se odobrava na osnovu iskazanog interesa institucije domaćina (odsjeka, katedre, ureda) te inostrana institucija zadržava pravo da ne dodijeli mobilnost u slučaju da nije iskazan interes za mobilnosti sa suprotne strane