Tehnički univerzitet u Dablinu, Irska

 • Ko se može prijaviti i broj mjesta: Nastavno osoblje (6)
 • Vrsta mobilnosti:  Teaching
 • Više informacija o inostranoj instituciji: 
 • Kontakt osoba za više informacija sa inostrane institucije: lejla.rovcanin@tudublin.ie 
 • Rok za prijavu: 01.02.2023. (objavljeno 20.01.2023.)
 • Prijavu sa dokumentima dostavljate putem emaila na erasmus@unsa.ba
 • Dokumenti koje trebate dostaviti: 
  • Nastavno osoblje:
   • Nominacijsko pismo > preuzimate ovdje
   • Ugovor o teachingu > preuzimate ovdje
   • CV
 • Kako pripremiti dokumente: pripremanje i pribavljanje navedenih dokumenata su objašnjeni na linku: https://international.unsa.ba/koji-su-potrebni-dokumenti-za-prijavu-na-mobilnost/
 • Napomena:
  • konkurs je otvoren samo za nastavno osoblje Elektrotehničkog i Mašinskog fakulteta UNSA;
  • u ovoj fazi dostavljate tražene dokumente u konkursu, a u narednoj ćete biti obaviješteni o ostalim dokumentima;
  • Mobilnost se realizuje u ljetnom semestru semestru akademske 2022/2023. godine. Ljetni semestar se zavrsava u maju 2023. godine;
  • Mobilnost pokriva i stipendija koja se sastoji od dnevnica (180 € x 7 dana) i putni troškovi (360€)
  • stipendija ne uključuje troškove slanja dokumenata za vize (sama viza je besplatna za BiH drzavljane), te osoblje snosi ove troškove. Aplikanti su dužni  obezbijediti vizu za Irsku prije polaska te sa ambasadom Irske u Sloveniji provjeriti koje su koraci prijavljivanja za vizu.;
  • Svi traženi dokumenti moraju biti na engleskom jeziku, potpisani gdje je potrebno, skenirani, poslano na traženi email u .PDF formatu.