Univerzitet u Valladolidu, Španija

 • Ko se može prijaviti i broj mjesta: Nastavno i nenastavno osoblje* – vidjeti napomene ispod,
 • Vrsta mobilnosti: Training
 • Trajanje mobilnosti:
  • osoblje: 7 dana (5 radnih + 2 dana putovanja)
  • period: ljetni semestar 2022/2023 (april, maj, juni ili juli – zavisno kako se odredi)
 • Više informacija o inostranoj instituciji:
  • u pitanju je organizovanje petodnevnog kursa i učenje španskog jezika – početni nivo A1
 • Kontakt za više informacija sa inostrane institucije: miguelangel.nuevo@uva.es
 • Rok za prijavu: 20.01.2023. (objavljeno 13.12.2022.)
 • Prijavu sa dokumentima dostavljate putem emaila na erasmus@unsa.ba
 • Dokumenti koje trebate dostaviti:
  • Osoblje:
   • Nominacijsko pismo || preuzeti elektronsku formu, pravilno ispuniti, i potpisano od strane odgovorne osobe
 • Kako pripremiti dokumente: na ovom linku https://international.unsa.ba/koji-su-potrebni-dokumenti-za-prijavu-na-mobilnost/ smo objasnili kako da pravilno pripremite, ispunite i date na potpis (gdje je potrebno) vaše prijavne dokumente
 • Napomena:
  • u pitanju je određeni broj mobilnosti za BiH, te u ovom trenutku nije poznato
  • u pitanju je petodnevni kurs španskog jezika u početnom nivou (A1)
  • cijena kursa je 160 EUR po učesniku i biće skinuto sa ukupnog iznosa stipendije koju ćete dobiti za mobilnost
  • u ovoj fazi prijave dostavljate samo nominacijsko pismo (ostavljate prazan period, jer tačan datum još nije poznat)
  • može se prijaviti nastavno i nenastavno osoblje UNSA